Spoluzakladatel a CEO Productboardu Hubert Palán v komentáři mluví o tom, jaké technologické trendy budou v letošním roce hrát prim.

Adaptace generativní AI, prolínání lidské a digitální pracovní síly, zjednodušování pracovních procesů a příliv nových digitálních dovedností – to jsou trendy, které v tomto roce ovládnou technologický trh.

Ukázal to průzkum, který jsme v Productboardu uskutečnili mezi třemi stovkami předních manažerů větších či menších společností. Podle něj hodlá drtivá většina firem v letošním roce adaptovat nástroje generativní umělé inteligence a až osmdesát procent společností plánuje zvýšit investice do výzkumu a vývoje.

Rok 2023 byl rokem umělé inteligence a můžeme s jistotou očekávat, že v nadcházejících letech pronikne do všech odvětví našich životů. AI už není jen pojmem ze slovníku technologů, ale rychle pronikla do mainstreamu.

To bude v následujících letech pokračovat. Je proto logické, že technologické firmy na tento vývoj reagují a implementují nové AI nástroje do svých produktů, aby udržely krok s dobou.

Urychlení toku znalostí pomocí AI

Generativní AI má schopnost firmám poskytovat obrovské množství cenných informací. To je pravděpodobně její nejvlivnější a nejdostupnější přínos, jaký vedoucí představitelé podniků v roce 2024 poznají.

Je ale důležité této technologii správně formulovat své otázky a je k tomu potřeba mít správné lidi, s nimiž se o poznatky podělíte. Generativní AI dovede informace produkovat, nedovede je však předávat dál.

Zároveň očekávám, že v budoucnu vznikne univerzální programovací jazyk, díky němuž by počítače a velké jazykové modely mezi sebou mohly sdílet informace okamžitě. To firmám umožní snadnější přístup k datům a jejich využití.

AI jako součást každého produktu

Jednoznačně nejsilnějším trendem se v našem průzkumu stala generativní umělá inteligence. Tu do konce roku 2023 plánovalo nasadit čtyřiašedesát procent firem. V tomto roce ji hodlá do svých produktů implementovat dokonce devadesát procent společností.

Generativní AI má potenciál rychle poskytovat užitečné informace, práci zjednodušovat, integrovat do produktů určité vlastnosti a funkce. Proto se i na základě lidské přirozenosti některé z jejích funkcí stanou očekávanými u nástrojů používaných jak v profesním, tak v osobním životě.

Ve chvíli, kdy uživatel tyto chytré funkce nenajde, vznikne mezi ním a produktem třecí plocha. To vytvoří na technologické společnosti tlak držet krok s dobou a hledat řešení, která jim pomohou tyto funkce snadno a rychle implementovat.

Umělá inteligence se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti. Pro technologické firmy by proto mělo být samozřejmostí tyto funkce do svých produktů pravidelně integrovat, aby si držely konkurenceschopnost.

Funkčnost, uživatelská zkušenost a snadné použití by se mohly stát samozřejmostí – ať už půjde o technologického titána, nebo startup. To dokazuje i průzkum Summer 2023 Fortune / Deloitte CEO Survey, podle kterého osmdesát procent lídrů technologických firem potvrzuje, že AI zvyšuje efektivitu jejich podnikání. A 52 procent jich v průzkumu uvedlo, že implementace umělé inteligence pomáhá růstu jejich společnosti.

Kombinace digitální a lidské pracovní síly

Umělá inteligence však přináší i obavy. Mnoho zaměstnanců napříč různými odvětvími se obává, že AI jejich práci zautomatizuje a oni již nebudou potřební. Podle mého názoru však v letošním roce budeme svědky jiného efektu.

Umělá inteligence bude zefektivňovat stále více pracovních pozic, zjednoduší plnění úkolů a celkově nabídne snazší přístup k informacím. Firmy ovšem budou muset využít své odborné znalosti a určit, jak nejlépe využít AI pro své účely a jak s ní naučit pracovat své zaměstnance, aniž by se cítili nevyužití nebo ignorovaní.