Blýská se na lepší časy. Podle nové studie od cestovatelského páru Asher & Lyric je Česká republika desátou nejvhodnější zemí na světě pro založení rodiny a výchovu dětí.

Na vrcholku žebříčku jsou podle očekávání severské země jako Island, Norsko, Švédsko nebo Finsko (které je zároveň třetí rok v řadě označováno za nejšťastnější zemi na světě). Naopak na konci seznamu je mafií protkané Mexiko a na překvapivém předposledním místě se umístily Spojené státy.

„Výsledky studie nás upřímně překvapily,“ říká redaktorka a matka dvou dětí Lyric Fergusson z Los Angeles, která se svým manželem vytvářela žebříček. Manželský pár žurnalistů, který je známý pro mapování dat a sestavování žebříčků, jako například nejnebezpečnější cestovatelské destinace, které navštívit jako žena, nebo nejnebezpečnější destinace pro gaye, nyní vytvořil Index pro výchovu dětí.

Podle něj ohodnotili 35 zemí, které jsou členy organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). „Brali jsme v úvahu pouze členské země OECD, protože mají k dispozici věrohodná data v oblastech, které jsme potřebovali k této studii,“ komentuje Fergusson.

K ohodnocení nejpříznivějších a nejméně příznivých zemí pro rodiny s dětmi použili 30 kritických statistik z důvěryhodných mezinárodních zdrojů a ty následně rozdělili na šest kategorií, které identifikují příznivé podmínky pro založení rodiny a výchovu dětí – bezpečnost, štěstí, náklady, vzdělání, zdravotnictví a čas.

Nejlepší zemí na světě podle Indexu výchovy dětí je Island, který je zároveň nejbezpečnější na světě a čtvrtou nejlepší zemí, co se peněz týče. „Island se umístil v první desítce ve všech kategoriích a byl první v kategorii bezpečnost,“ říká Fergusson, který zdůrazňuje, že Island je zároveň lídr v boji za lidská práva. „Nezáleží na původu dítěte ani na tom, čím je, islandská ústava zaručuje, že jsou si všichni rovni,“ dodává.

Na úplném konci seznamu je Mexiko, které je podle tohoto žebříčku nejhorší zemí na světě k výchově dětí. Neobstálo v kategoriích bezpečnost (je to nejnebezpečnější země na světě), zdravotnictví (kde se umístilo poslední), vzdělání (opět poslední), a nevedlo ani v kategorii štěstí (zde se umístilo páté od konce).

Přestože máme dobré zdravotnictví, vzdělání, vyvážený pracovní a sociální život a žijeme v jedné z nejlepších zemí, kde vychovávat naše děti, jsme nešťastní.

Česká republika si naopak vedla velmi dobře. Mezi 35 zeměmi, které byly v žebříčku hodnoceny, se umístila na desátém místě. Dobré výsledky měla v kategorii bezpečnost, zdravotnictví i čas. Nejhůře jsme si vedli v kategorii štěstí, která silně ovlivnila naše celkové umístění.

Podle výsledků, které jsou v každé kategorii vyjádřeny jako v americké škole (A-F), dosáhla Česká republika pouze na D. Zatímco v ostatních kategoriích skórovala A nebo B.

V kategorii bezpečnost dostala Česká republika nejlepší známku – A. Například vražd bylo v Česku v roce 2017 1,1 na 100 000 obyvatel, zatímco v Mexiku jich ve stejném roce bylo 34,1 na 100 000 obyvatel. Desátou příčku obsadila Česká republika i podle mírového indexu, který spadá do kategorie bezpečnost, čímž získala titul 10. nejmírumilovnější země.

Pouze dostatečně si vedla Česká republika v kategorii štěstí. Přestože máme dobré zdravotnictví, vzdělání, vyvážený pracovní a sociální život a žijeme v jedné z nejlepších zemí, kde vychovávat naše děti, jsme nešťastní. Fenomén nespokojenosti máme asi zakořeněný příliš hluboko. Možná je ale na čase, abychom se podívali na svět přes mírně růžové brýle a naučili se být šťastní.