Největší český výrobce jízdních kol Bike Fun International (BFI) z Kopřivnice na Novojičínsku, patřící českému miliardáři Tomáši Němcovi, vytvořil v prodlouženém hospodářském roce, který skončil 31. prosince 2023, tržby z prodeje výrobků a služeb 3,51 miliardy korun.

Hospodaření firmy skončilo čistým ziskem sto milionů korun. Firma se ale potýkala s poklesem poptávky a musela výrazně snížit výrobu. Společnost Bike Fun International to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Firma přešla z hospodářského na kalendářní rok, účetní závěrku tak zpracovala za prodloužený hospodářský rok trvající od 1. července 2022 do 31. prosince 2023. V předchozím fiskálním roce od 1. července 2021 do 30. června 2022 činily tržby firmy 2,56 miliardy korun a čistý zisk 116 milionů korun.

Výkonný ředitel skupiny Consillium, do níž BFI patří, Tomáš Klápště uvedl, že zatímco v covidových letech poptávka po kolech jako prostředku aktivního strávení volného času bezprecedentně vzrostla, nárůst cen energií kvůli ruské invazi na Ukrajinu rozjel inflaci a kola se stala méně potřebným aktivem pro život.

„Jsem přesvědčen, že se jedná o dočasný pokles poptávky, která se navrátí do normálu v druhé polovině roku 2024,“ uvedl Klápště.

Objednávky kol i materiálu na rok 2023 podle něj značně převýšily reálný zájem kupců, kterým ze dne na den stouply životní náklady, a navíc si hodně lidí koupilo nové kolo již v covidových letech.

„Téměř všichni výrobci kol loni čelili plným skladům, omezování výroby, museli dávat vysoké slevy a jeden po druhém se dostávali do finančních potíží. Ani BFI nebylo loni z tohoto pohledu výjimkou, naše tržby, a hlavně marže z prodeje, zaostaly daleko za očekáváním,“ uvedl Klápště.

Ředitel Martin Kocúrek poznamenal, že uplynulý fiskální rok byl netradičně dlouhý a přinesl dva extrémy.

„V druhé půlce kalendářního roku 2022 jsme ještě rozšiřovali výrobu o jednu montážní linku a nabírali nové zaměstnance, abychom mohli montovat kola na deseti linkách,“ řekl Kocúrek.

Firma v tomto období také dokončovala investice do nových montážních linek i dalšího strojního vybavení.

„Nicméně již na konci roku 2022 jsme museli zareagovat na negativní vývoj na cyklotrhu a začít snižovat produkci. V několika krocích jsme snížili výrobní kapacity z deseti až na současné čtyři montážní linky a na lakovně přešli z dvousměnného na jednosměnný provoz,“ uvedl Kocúrek.

Zatímco v polovině roku 2022 měla firma téměř 600 lidí, rok 2023 končila se 378 zaměstnanci.

„Během celého roku 2023 jsme se zaměřili na zefektivňování procesů, vylepšení zaškolování zaměstnanců, zvýšení rotace zaměstnanců, abychom si vytvořili větší flexibilitu i v menším počtu lidí,“ sdělil Kocúrek.

Nyní je podle něj firma lépe připravena na obrat trendu v cyklistickém odvětví a mohla by okamžitě zareagovat na vyšší poptávku po kolech.

Firma v prodlouženém hospodářském roce vyrobila 264 863 kol (z toho bylo 96 181 elektrokol) a prodala jich 225 827 (z toho 79 936 elektrokol). V předchozím období bylo vyrobených kol 189 182 (elektrokol 61 823) a prodaných 190 664 (elektrokol 57 321).

BFI vyrábí jak pro jiné firmy, tak kola svých vlastních značek, kterých v prodlouženém hospodářském roce prodala 77 026. Společnost dodává kola do dvaceti šesti zemí. Více než osmdesát devět procent produkce jde na export. René Gasser, obchodní ředitel firmy, uvedl, že největším trhem BFI bylo Nizozemsko s prodejem 130 486 kol, druhé místo zaujímá Česká republika a třetí Německo.