„Nemíříme do insolvence, ukončili jsme činnost a budeme vyrovnávat závazky zákazníkům,“ uklidňovala ještě donedávna skupina Bohemia Energy. Společnosti, která minulý měsíc oznámila ukončení své činnosti, teď insolvence opravdu hrozí.

Pokud na ni do konce roku návrh na insolvenci nepodá nikdo jiný, chystá se k tomu společnost LitFin, která již dříve oznámila, že bude klienty dodavatele energií v případném soudním sporu hájit.

Podle LitFinu oznámila Bohemia Energy ukončení dodávek přesto, že měla se zákazníky uzavřené platné smlouvy. Ti se tak podle skupiny, zaměřující se na financování soudních sporů a arbitráží, ocitli prakticky přes noc v nejistotě, jestli si budou moci rozsvítit, uvařit či zatopit.

„Bohemia Energy však v této fázi pouze ukončila obchodní činnost a požádala Energetický regulační úřad o odebrání licencí pro své jednotlivé entity. Zároveň zákazníky ujišťuje, že v úpadku není a všechny závazky vůči svým klientům vyrovná,“ komentoval vývoj situace Maroš Kravec, právník a zakladatel LitFinu.

Pokud by Bohemia Energy přece jen zkrachovala, za škody by zákazníkům podle Kravce odpovídali sami manželé Písaříkovi. „Insolvenční zákon totiž požaduje, aby manažer insolventního podniku podal insolvenční návrh, pokud je jeho společnost v úpadku,“ vysvětluje právník.

„Jestliže manažer tuto povinnost nedodrží, nese odpovědnost za škodu, která věřiteli vznikla tím, že na svou pohledávku nedostal zaplaceno tolik, kolik by dostal, kdyby manažer povinnost neporušil,“ dodává.

V případě Písaříkových to znamená, že pokud je některý ze skupinových dodavatelů Bohemia Energy v úpadku, budou manželé Písaříkovi osobně zodpovědní za škodu, kterou klientům Bohemia Energy takto způsobí. Navíc budou ze zákona ručit za dluhy příslušné krachující společnosti ze skupiny Bohemia Energy.

Kravec dodává, že osobní odpovědnost Písaříkových má ještě další rozměr: podle zákona o obchodních korporacích má každý manažer takzvanou odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře.

„To znamená, že jednatel nebo člen představenstva musí vykonávat svou funkci zodpovědně, zejména na základě pečlivého úsudku. Pokud tuto povinnost poruší, je odpovědný za škodu, kterou tím společnosti způsobil a zároveň ručí za dluh, který společnost nesplní svému věřiteli,“ shrnuje Kravec.