Top manažeři českých firem se shodují, že digitalizace je dnes naprostá nutnost. Dokáže podniky zbavit zbytečného papírování a rutinních úkonů, a pokud je správně pochopená a uchopená, umí nakopnout produktivitu a snížit náklady. Pomáhá ve výrobě, prodeji nebo energetice.

Efektivnější výroba i logistika

„Jsme přesvědčeni, že pokud chceme do budoucna obstát a být na špici oboru, musíme jít cestou digitalizace,“ říká finanční ředitel Budějovického Budvaru Petr Konopásek.

Ve výrobě a distribuci díky digitálním technologiím ubude rutinních úkolů a lidem se uvolní ruce. „Významně to usnadní práci, například pokud jde o tok materiálů a surovin. Veškerý přesun položek bude probíhat pomocí QR kódů, a nebude tak nutné přepisovat čísla. To sníží chybovost transakcí a zvýší komfort zaměstnanců,“ popisuje Konopásek.

Současné technologie umožňují kontrolu, aniž by vyjelo auto. Tím snižujete i emisní stopu.

Erika vorlová

V budoucnu pak budou technologie ve výrobě asistovat ještě intenzivněji. „Testujeme virtuálního sládka, tedy technologii, která sleduje proces zrání piva,“ naznačuje Konopásek budoucí možnosti.

Podnik se rozhodl postavit budoucnost na systému společnosti SAP. „Využíváme schopnosti moderní platformy s cílem se přiblížit k zákazníkům a dodavatelům, kteří dostanou digitální prostředí, kde se v reálném čase dostanou k aktuálním informacím. Uvidí stav dodávek, stáhnou si účetní doklady,“ popisuje finanční ředitel pivovaru.

„Žijeme z vaření piva, které mají zákazníci rádi a rádi ho pijí. Neobejdeme se bez obchodníků. Zásadní je logistika, aby se k zákazníkovi pivo dostalo včas v požadované kvalitě a podobě. Ale třeba účtárna je neméně důležitá,“ dodává.

Lepší pochopení zákazníka

Společnost Preciosa Lighting z Kamenického Šenova je součástí jabloneckého holdingu Preciosa. 

I tady digitalizují. „I když náš produkt stojí na ruční výrobě, snažíme se používat maximum digitálních nástrojů pro všechno okolo toho,“ říká obchodní ředitel Preciosa Lighting Jan Volšík.

„Jde především o nový pohled na práci s daty. Doba excelovských tabulek a přehledů je dávno pryč. S daty se prostě dnes musí pracovat dynamicky a moderně,“ podotýká Volšík.

Dřív každý proces řešily rozptýlené nespolupracující programy a úložiště. Moderní práce s daty umožňuje informace konsolidovat. Díky kompaktnosti a přehlednosti dat firmy mohou lépe pochopit, kdo jsou jejich zákazníci a co od nich očekávají. „Stojíme před implementací nového CRM systému, který je třeba upgradovat, aby se do něj dostaly nové myšlenky ohledně řízení vztahů se zákazníky,“ dodává Volšík.

Nikdo nechce dělat opakovanou rutinní práci.

Vladimíra michnová

Nový pohled na práci s daty ale v Preciosa Lighting nevymýšlejí sami. Podle Volšíka se chtějí inspirovat digitální transformací firem, které do toho šly před nimi. „Obrátili jsme se proto na SAP a jejich tým nám dokázal výborně poradit. Velmi dobře pochopili, o co usilujeme, jaký je tok našich dat a co chceme se svým CRM dosáhnout. Dobré je hledat co nejjednodušší cestu a v tom nám tým SAP hodně pomohl,“ doplňuje.

Klíč k úsporám v energetice

Technologie stále víc ovlivňují i fungování energetických firem. „Naši plynaři nám někdy říkají: ‚Vy po nás chcete, abychom se stali ajťáky. Pomalu přestáváme být plynaři a stávají se z nás ajťáci.‘ A podle současného vývoje to tak možná jednou skutečně bude,“ popisuje s mírnou nadsázkou Erika Vorlová ze společnosti GasNet, která provozuje největší plynárenskou distribuční soustavu v Česku.

Hana Součková ze SAP ČR a Erika Vorlová z GasNet (zleva)

Technologické nároky a nové možnosti – třeba ve využívání vodíku – podle ní brzy změní práci plynařů v terénu i výuku v souvisejících učebních oborech v energetice.

„Příkladem je zavádění zařízení internetu věcí do distribuční sítě, aby technici nemuseli objíždět tisíce kilometrů a kontrolovat je. Současné technologie umožňují kontrolu, aniž by vyjelo auto. Tím snižujete i emisní stopu,“ uvádí Vorlová jeden z příkladů nasazení technologií do praxe.

GasNet se zapojil i do globální B2B sítě SAP Ariba Network. Ta propojuje dodavatele a odběratele po celém světě, poskytuje podnikům nejmodernější digitální nástroje pro business-to-business spolupráci a maximální automatizaci procesu prodeje, od objednávky až po zaplacení.

GasNet si pochvaluje i flexibilitu v dodavatelském řetězci – propojená globální síť umožňuje velmi rychle nahradit případný výpadek preferovaného dodavatele. I v dodávkách energií poskytuje plejádu záložních variant, a odpadá tak nutnost nákladného předzásobení. Podle dat společnosti SAP, která síť provozuje, to vede u některých podniků až ke dvacetiprocentnímu snížení spotřeby.

Blíž k současným i budoucím zaměstnancům

Digitalizace výrazně promlouvá i do toho, jak podniky přistupují ke svým zaměstnancům a jak vyhledávají a nabírají nové lidi. 

Podle viceprezidentky Linet Group Vladimíry Michnové technologie v HR výrazně redukují množství neefektivních administrativních úkonů. „Hodně se používá slovo optimalizace a efektivita. Nikdo nechce dělat opakovanou rutinní práci. Cílem je vyšší přidaná hodnota práce, v čemž je třeba umělá inteligence nedocenitelným nástrojem,“ vysvětluje personální ředitelka předního světového výrobce zdravotnických lůžek.

Umělou inteligenci Linet využívá v první fázi výběrového řízení, kdy jde o navázání kontaktu mezi uchazečem a firmou. Algoritmus sám rozpozná, jestli profil kandidáta splňuje všechny základní požadavky, aby mělo smysl jej pozvat na pohovor. „Strojové vytěžování životopisů používáme už dlouho. Elektronické pohovory jsou ještě daleko, ale chatboty pro domlouvání pohovorů jsou už taky realita,“ dodává Michnová.

„Chatboti jsou nedocenitelnými pomocníky,“ říká i generální ředitelka SAP Česká republika Hana Součková. Díky robotovi na domlouvání pohovorů i v SAP ušetřili obrovské množství času a energie a zvýšili efektivitu i rychlost náboru. 

Technologie mohou ovlivnit hiring dokonce ještě dříve, než dojde ke kontaktu mezi oběma stranami. „Za rok máme přes 900 tisíc návštěv personálních stránek. Jen necelých sto tisíc vstoupí do nějakého dialogu a z toho pak dvanáct procent s námi uzavře smlouvu,“ podotýká Součková.

Zároveň zdůrazňuje, že digitalizace rozhodně neznamená úbytek pracovních příležitostí. „Budou vznikat nové pracovní role,“ připomíná. Stále důležitější bude získávání nových kompetencí a prohlubování těch dosavadních. „Vzdělávání neskončí absolvováním školy, ale bude pokračovat po zbytek pracovního života. V ideálním případě vznikne prostředí, kde bude snadnější získat nové dovednosti pro výkon nových pracovních rolí,“ dodává šéfka SAP ČR.