Umělá inteligence proniká do našich životů a stejně tak do byznysu. Jak vidí její budoucnost mezi českými CEO i z vlastní perspektivy vedoucí partner pro technologické poradenství PwC Petr Ložek?

Co říkají čeští CEO o AI

Aktuálně tu jsou dvě dominantní technologie. Tou první je cloud, který už velká většina firem v nějaké formě využívá, má u něj stanovenou vizi a vytyčenou cestu, jak k ní dojít. Technologií, jež je však nejvíce na vzestupu, je umělá inteligence, s níž jsou praktické zkušenosti zatím o poznání menší. Je to navíc propojený příběh, protože tyto dvě technologie se doplňují.

Všichni významní poskytovatelé cloudu do svých služeb umělou inteligenci integrují. Očekávání od AI jsou vysoká, až obrovská. Teď jsme ovšem stále ve fázi, kdy si na inovace byznysových modelů ve větším měřítku a posouzení reálných přínosů budeme muset ještě chvíli počkat.

Na co si dát pozor

Největším limitem pro zavádění jsou společnosti samy, jejich kultura a ochota skutečně měnit zaběhnuté způsoby práce a inovovat. Důležité je nejen zaměstnance vzdělávat a technologii jim zprostředkovat, ale zároveň je k transformaci patřičně motivovat. Dalším faktorem jsou data.

Když chcete využívat AI dostatečně specificky pro svůj obor podnikání, musíte ji trénovat na historických datech a reálná data jí zprostředkovávat. To klade značný důraz na nutnost zajištění bezpečnosti těchto informací. Je tu určitě i významná otázka důvěry v kvalitu modelů – na rozdíl od algoritmických rozhodovacích modelů v případě AI nikdy s úplnou jistotou nevíme, jak přesně se rozhoduje a jak interpretovat příčiny rozhodnutí.

Ostatně vidíme, že společnosti typicky začínají s nasazováním AI v méně kritických oblastech a do procesů, které mohou přímo negativně ovlivňovat obchodní operace, reputaci společnosti nebo regulatorní povinnosti, se pustí až v pozdějším sledu.

Co je na tom nejpřekvapivější

Více než šedesát procent CEO, jak v Česku, tak celosvětově, očekává od generativní AI zvýšení efektivity zaměstnanců. Ale jen čtyřicet procent z nich si myslí, že to zároveň povede k vyšší ziskovosti. A dokonce jen 22 procent předpokládá, že díky zvýšení efektivity dojde ke snížení počtu zaměstnanců.

Kde vidím AI v praxi

Jako příklad uveďme finanční sektor. Většina českých bank má pilotní projekty jak pro obsluhu klientů, tak pro vnitřní provoz. V oblasti obsluhy se jedná zejména o zapojení AI do call center či chatbotů, v oblasti vnitřního provozu o další automatizaci backofficových činností. Konkrétně může jít třeba o posuzování účelnosti položek hrazených z úvěrů ze stavebního spoření.

U nás v PwC jsme ve spolupráci s Open AI vyvinuli interní nástroj ChatPwC, který stále více využíváme. Poměrně daleko jsou například kolegové z daňového poradenství a advokátní kanceláře PwC Legal, kteří již ve velké míře používají specializovaný nástroj Harvey, natrénovaný specificky na právní a daňovou problematiku.

Obecně jsem toho názoru, že v budoucnu místo plně generických modelů budeme stále více vidět AI modely specializované na konkrétní oblasti a vytrénované na specializovaných setech dat.

Co AI změní

Zejména práci se znalostmi a generování psaných a grafických výstupů. AI umožní kvalitativně jiný způsob práce, méně náročný na lidský výkon a mnohem efektivnější. Už dnes můžete vytvářet rešerše rozsáhlých souborů informací nebo formulovat texty v rámci vteřin.

Samozřejmě otázkou je, v jakém rozsahu budou pracovníci a vedení společností aktivní v zavádění AI inovací, které je budou připravovat o náplň vlastní práce nebo hodnotu pro společnost.

Umělá inteligence

Jako hlavní výzvu využívání AI vidí ředitelé nároky na zaměstnance, aby si osvojili nové dovednosti – je o tom přesvědčeno 63 procent z nich. Zároveň však CEO věří (v Česku 60 procent), že jim AI pomůže zefektivnit čas na práci.

Tomáš Kuča, vedoucí partner, audit a řízení rizik, PwC ČR 

Vedle bezpečnosti dat nebo dopadů na byznys plán je určitě potřeba už od počátku veškerých strategických firemních plánů na implementaci umělé inteligence brát v potaz i nedávno předběžně schválený evropský AI Act.

Jedná se o první takto komplexní rámec na světě a jeho dopad na firmy včetně možných sankcí je opravdu velký, ať už produkty na bázi AI vyvíjíte, nebo je „jen“ využíváte. Je to zároveň příležitost: regulace bude ve světě určitě přibývat a dost možná bude AI Act kopírovat, bude tedy výhodou mít ve sladění legislativy a AI náskok.

Michal Marek, country manager, Microsoft

Na rok 2023 se bude pohlížet jako na rok, kdy jsme začali používat umělou inteligenci, prostě se tak nějak stala součástí našich životů. Není snad žádné schůzky s partnery a zákazníky, na které by se neprobírala strategie nasazení a využití umělé inteligence v nejbližších měsících, a to napříč soukromým i státním sektorem.

Zároveň velmi živě diskutujeme o technologiích a jejich reálném dopadu na rozvoj společnosti, včetně bezpečnosti a neodmyslitelné roli jejich uživatelů. To je pro nás stěžejní.