Moderní firma, která je opravdu pro všechny. Tak se chce dále profilovat Česká pošta, která se se svými 27 tisíci pracovníky řadí mezi největší zaměstnavatele u nás. Od včerejška oficiálně platí za nejnovějšího člena české platformy Pride Business Forum, mezi jejíž členy patří například i Avast, Microsoft, Exxonmobil, ČSOB nebo Vodafone.

„Česká pošta funguje na principech rovného přístupu k zaměstnancům řadu let. Věříme proto, že máme morální povinnost dávat svůj přístup jasně najevo a mimo jiné tak posloužit jako příklad jiným firmám a organizacím, jako určitá forma osvěty. Rovný přístup k zaměstnancům je náš základní princip a jsme přesvědčeni, že to má být univerzální princip napříč celou společností,“ říká Roman Knap, generální ředitel České pošty.

Důkazem tohoto přístupu je i fakt, že je vedení společnosti v intenzivním kontaktu také s těmi ze zaměstnanců, kteří momentálně procházejí, nebo už prošli, změnou pohlaví.

„Jde o velmi osobní věc každého člověka – ale to, že tyto kolegy mezi sebou máme, je pro nás potvrzení, že jsme moderní zaměstnavatel, který nedělá mezi lidmi rozdíly, a všichni u nás mají stejné podmínky,“ říká Knap a dodává, že cílem České pošty není není propagovat změnu pohlaví nebo hodnotit, v jakých případech je „správná“ nebo „nesprávná“.

„Naším cílem je jasně říct, že když k nám půjdete pracovat, budete mít stejné podmínky jako všichni ostatní. Nikdo vás nebude diskriminovat a soudit vás podle věcí, které jsou zcela osobní,“ dodává Knap.

Platforma Pride Business Forum, která sdružuje firmy prosazující rovné podmínky na pracovišti nejen s menšinovou orientací, je od prvopočátku organizačně provázána s festivalem Prague Pride. U podpisu byl tak přítomen i jeho dlouholetý ředitel Czeslaw Walek, který má s diskriminací na pracovišti vlastní zkušenost.

„Každý z nás stráví v práci půlku svého života a ne každý je v ní sám sebou. Zaměstnavatel samozřejmě nemůže nikoho na sílu přinutit, aby se vyoutoval. Může ale vytvořit takové prostředí, ve kterém se tito lidé cítí fajn, když řeknou, že mají na jinou sexuální nebo genderovou identitu,” vysvětluje Walek. Podle něj jsou pak tito zaměstnanci prokazatelně produktivnější a k zaměstnavateli více loajální.

Pride Business Forum je iniciativa, která si klade za cíl podpořit jak zaměstnavatele v zavádění principů LGBT diverzity, tak zaměstnance v jejich úsilí o férový přístup jejich zaměstnavatelů ke všem, bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu.