Největší české stavební firmy se postupně snaží snižovat ekologickou náročnost a produkci skleníkových plynů. Úplné uhlíkové neutrality chtějí dosáhnout několik let před závazkem Evropské unie učinit tak do roku 2050.

Snižování emisí je však podle stavebních firem postupný proces, a ve většině případů se tak na přechod připravují už nyní. Nejčastěji se snaží negativní dopad na prostředí omezit využíváním recyklovaných materiálů či udržitelných zdrojů energie a moderních technologií.

Například společnost Strabag by chtěla dosáhnout úplné uhlíkové neutrality do roku 2040. Firma do té doby hodlá přistoupit ke změnám ve všech oblastech své činnosti, a to jak při výrobě stavebních materiálů a při samotné výstavbě, tak v administrativním provozu. Výroba stavebních materiálů a realizace staveb podle Strabagu způsobují v současnosti celosvětově deset procent emisí oxidu uhličitého, provoz administrativních budov dalších dvacet osm procent.

„Největší část emisí CO2 ve stavebnictví vzniká již při výrobě stavebních materiálů. Recyklace je proto důležitou součástí strategie,“ uvedl předseda představenstva společnosti Moritz Freyborn. Snížit emise by ale mohla také spolupráce se startupy, které přicházejí s novými technologiemi a postupy.

Původem švédská firma Skanska plánuje dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045. V současnosti má společnost nastavený plán, podle kterého snížila emise uhlíku o šedesát procent ve srovnání s rokem 2015 a o jedenáct procent s rokem 2022.

Podle ředitele podpory projektů ve firmě Davida Kuchaříka bude třeba z dlouhodobého hlediska klíčové zaměřit se na recyklaci stavebních materiálů, jako jsou beton a ocel, které mají největší podíl CO2 z materiálů na stavbách.

Firma Vinci Construction CS plánuje snížit produkci skleníkových plynů do roku 2030 o čtyřicet procent oproti roku 2019. Komplexní uhlíkové neutrality chce dosáhnout v delším časovém horizontu, pro přípravu přesného harmonogramu firmě ale podle mluvčí Ivety Štočkové chybí legislativa a informace ze strany příslušných ministerstev a organizací.

V současnosti skupina čeká na finální podobu legislativních požadavků pro reportování ESG, tedy nefinančního výkazu ekologických a společenských dopadů povinného od roku 2025, respektive 2026.

Podobně jako Vinci plánuje výrazně snížit produkci emisí do roku 2030 i Metrostav. Konkrétní časový plán pro dosažení úplné uhlíkové neutrality ale společnost také zatím nemá.

„Respektujeme termín pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 a současně vnímáme, že cesta k němu nebude snadná. Avšak již nyní vyvíjíme řadu aktivit, které jsou dobrým základem k naplnění požadovaného cíle,“ řekl mluvčí firmy Radim Mana.

Strategií Evropské unie je do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality a být prvním „klimaticky neutrálním blokem“ na světě. Dosáhnout toho chce pomocí Zelené dohody, takzvaného Green Dealu, který se týká přechodu Evropské unie k obnovitelným zdrojům energií.