Víc než polovina českých firem, konkrétně třiapadesát procent, podnikla konkrétní kroky vedoucí ke snížení uhlíkové stopy. Třetina už sestavila strategii vedoucí k dekarbonizaci nebo si začala svou uhlíkovou stopu počítat.

Nižší výnosy od zavádění ekologičtějších produktů a služeb odrazují pětinu podniků. Vyplývá to z průzkumu CEO Survey, který společnost PwC uskutečnila koncem loňského roku mezi 188 řediteli českých firem.

Zároveň se třicet pět procent firem domnívá, že se jejich byznysu dekarbonizace netýká. To je výrazný pokles proti číslu z roku 2022, kdy uvádělo pětačtyřicet procent respondentů, že je dekarbonizace nezajímá, ale zároveň stagnace v porovnání s loňským rokem.

„Před dvěma či třemi lety jsme u klientů naráželi poměrně často na názor, že dekarbonizace nebo obecně ESG (environmentální a sociální udržitelnost) se jich netýká. Nyní je to už výrazně méně časté a dokonce vidíme, že někteří z dřívějších odmítačů jsou dnes na tomto poli poměrně aktivní,“ uvedl partner PwC Jan Brázda.

Téměř třetina generálních ředitelů připouští, že hlavní motivací vedoucí ke změnám je vlastní přesvědčení, sedmnáct procent mluví o růstu poptávky zákazníků po udržitelných výrobcích či službách.

Na třetím místě se třinácti procenty zmiňují nové regulace, v poslední době především nefinanční reporting. Každá desátá firma pak cítí tlak ze strany investorů nebo v rámci dodavatelského řetězce.

Právě složitost právních předpisů a neustále nové legislativní požadavky na druhé straně ale šéfové firem považují i za hlavní překážku rychlejší dekarbonizace, třicet procent manažerů je považuje za největší brzdu.

Stejná situace mimochodem platí i ve většině vyspělých zemí, podle globálního průzkumu PwC právě nejednotné legislativní požadavky a časté změny dekarbonizaci spíše zpomalují.

„Pouze pětina šéfů firem naopak uvádí, že hlavní překážkou v dekarbonizaci jsou očekávané nižší výnosy. Podle průzkumu se firmy nebojí vzdát se části svých zisků ve prospěch lepšího klimatu, i zde je v posledních letech znatelný pokrok v uvažování. Dekarbonizace je v Česku přesto zatím pouze v začátcích, její tempo musí v následujících letech zrychlit,“ řekl prezident Aliance pro bezemisní budoucnost a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Česká republika a Evropa chtějí být klimaticky neutrální do roku 2050.

„Cíl je to ambiciózní a bude vyžadovat koncentrované úsilí, velké investice a také odvahu dělat zásadní rozhodnutí. Pokud ale chceme, aby si nejen český průmysl, ale celá ekonomika, udržela konkurenceschopnost, budeme muset přidat,“ uvedl viceprezident Aliance pro bezemisní budoucnost a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.