Celkem devatenáct českých společností se umístilo v nejnovějším žebříčku Deloitte Technology Fast 50, který každoročně nabízí přehled nejrychleji rostoucích firem ve střední Evropě.

Mezi nejdravější pětkou najdeme hned čtyři české zástupce, v první desítce je reprezentantů z České republiky celkem šest: FTMO na prvním místě, Driveto na třetím, DoDo na čtvrtém, ThreatMark na pátém, DataSentics na osmém a BigHub na desátém.

Rekordmanem soutěže se stal vítězný FTMO s tempem růstu blížícím se za čtyři po sobě jdoucí roky 40 000 procentům – ano, čtete správně. Nikdo v historii programu nedokázal byznys škálovat rychleji než zakladatelé FTMO Marek Vašíček a Otakar Šuffner (na úvodní fotografii).

Česká dominance v rámci střední Evropy začala být patrná v polovině minulé dekády. V roce 2015 se prvním českým vítězem stala společnost Simplity, v letech 2017 a 2018 si vítězství předávali Oliver Dlouhý z Kiwi.com a 3D tiskař Josef Průša. Na přední příčky následně dosáhly firmy DoDo, Rohlík.cz, Pilulka.cz, BLINDSPOT, FAVI, případně UlovDomov.cz.

Všechny představují úspěšné podnikatelské příběhy, které vyrostly na podobných základech: prim hraje nápad, silná osobnost zakladatele, odvaha nastavovat nové trendy, otevřenost světu a ambice překračující hranice Česka. Dospěla tak generace podnikatelských lídrů, kteří mají předpoklady pozitivně ovlivnit budoucnost české ekonomiky.

Tech firmy nutně nevyžadují masivní finanční investice do svého rozjezdu, potřebné prostředky pro rozvoj získávají v procesu svého vývoje. Čerpají zdroje od domácích i mezinárodních investorů, kteří mimo peněz přispějí i cenným know-how.

Vydání Forbesu Zázrak

Od samého počátku jsou přitom vystaveny světové konkurenci, která je nutí inovovat, škálovat, expandovat a především uvažovat globálně.

Domácí technologičtí šampioni generují přidanou hodnotu, které mohou ostatní ekonomické sektory jen těžko konkurovat. Jejich potřeba špičkových odborníků přivádí do ČR experty přispívající k další kultivaci ekonomického prostředí.

Současný skvělý stav české technologické scény je v plné míře zásluhou zakladatelů firem, jejich spolupracovníků, investorů i mentorů z korporátní sféry.

Trh ale postrádá podpůrné programy, které by zjednodušily podnikání inovativních firem a umožnily jim věnovat se plně byznysu. Na začínající společnost se vztahují stejné legislativní a jiné požadavky jako na zaběhnutý velký průmyslový podnik, přičemž přístup k podpoře má častokrát složitější.

Je na pováženou, že aktivní podpoře ambiciózních projektů se věnují především organizace založené samotnými zakladateli, případně velké privátní společnosti. Pomoc státu, byť existuje, je na rozdíl od mnoha jiných zemí velmi omezená a hlavně zdlouhavá.

A i když se mi líbí představa dalších otevřených dveří pro investice do tech firem a startupů, byl bych rád, kdyby tu hozenou rukavici jako první a taky do největší výšky zvedl především český stát. Tomu by totiž jasná orientace tímto směrem prospěla nejvíc.

Autor je partnerem v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte Česká republika a lokálním lídrem soutěže Deloitte Technology Fast 50.