Letošní ročník největšího průzkumu manažerského odměňování v Česku zveřejnil podrobná data o trhu manažerských rolí. Do výsledků Executive Salary Survey 2022, který vznikl pod taktovkou Executivejob.cz ve spolupráci se společností Vissto, promluvila současná krize, která se odrazila nejen na mzdách manažerů a manažerek, ale také na způsobu jejich vedení v turbulentní době.

Data pocházejí z odpovědí více než tisíce respondentů z řad seniorních vedoucích pozic. Společně ukazují, že manažerské mzdy stále stoupají, i když nedrží krok s inflací. Její nárůst však vyrovnává razantní zvýšení bonusů.

Ve srovnání s výsledky loňského průzkumu vzrostla manažerská základní měsíční mzda v průměru o devět procent, ze 117 551 korun na 128 266 korun. Nárůst byl vyrovnaný napříč manažerskými úrovněmi i velikostmi firem. Podstatně vyššího nárůstu se ale manažeři a manažerky dočkali, pokud jde o bonusy. Ty meziročně vystřelily v průměru o třicet čtyři procent, což pomohlo průměrnému nárůstu ročních celkových odměn o 13,5 procenta – z 1 715 726 korun na 1 947 521 korun.

I když to po započítání sedmnáctiprocentní inflace stále představuje mírný pokles reálných příjmů, znamená to, že manažerské výdělky jsou vůči inflaci chráněny podstatně lépe než výplaty ostatních zaměstnanců. Výzkum také ukazuje významný rozdíl v tom, jak jsou v průměru odměňovány manažerky ve srovnání se svými mužskými kolegy. Rozdíl v měsíční základní mzdě mužů a žen vzrostl z loňských jedenadvaceti procent na třiadvacet.

Zatímco ženy na manažerských pozicích letos vydělávají v průměru 107 857 korun, u mužů to je 132 861 korun. V bonusech pak došlo k meziročnímu zvýšení z šedesáti dvou na šedesát pět procent. Muži tak dostanou roční bonusy v průměrné hodnotě 440 125 korun, zatímco u žen to je jen 267 094 korun.

Pokud budeme brát v úvahu celkové příjmy včetně bonusů, zvýšily se u žen o 11,4 procenta z 1 401 553 korun na 1 561 378 korun, zatímco u mužů stouply o 14,2 procent , z 1 781 088 korun na 2 034 457 korun. Celkový příjem je tak u žen o třicet procent nižší než u mužů – loni to přitom bylo o sedmadvacet procent méně.

Ženy nadále představují na manažerských pozicích výraznou menšinu, přestože se jejich podíl zvyšuje. Zatímco v roce 2021 tvořily sedmnáct procent účastníků průzkumu, letos je to devatenáct procent. U takto malého rozdílu lze samozřejmě těžko soudit, jestli odráží skutečný nárůst počtu žen na manažerských pozicích, ale přinejmenším ho lze číst jako dobré znamení vyváženější budoucnosti.

Zajímavý je také posun v přístupu manažerů a manažerek ke změně své pozice. Zatímco v minulém roce by se jich jen dvacet čtyři procent zajímalo primárně o další pozici ve stejné organizaci, letos to bylo už třicet dva procent. Zároveň by si na nové pozici představovali výraznější nárůst mzdy než minulý rok: před rokem vystačili se čtrnáctiprocentním, letos už by doufali v jedenadvacet procent.