Vliv cestovního ruchu na globální ekonomiku stále roste. V letošním roce by hodnota odvětví cestovního ruchu měla dosáhnout rekordních 11,1 bilionu dolaru (259,3 bilionu korun). Překoná tak předchozí maximum deset bilionů dolarů z roku 2019.

Předpokládá se, že za dalších deset let se cestovní ruch stane odvětvím s hodnotou šestnáct bilionů dolarů a bude tvořit 11,4 procenta celosvětového hrubého domácího produktu. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na výhled Světové rady pro cestování a cestovní ruch.

V současné době je jedna osoba z deseti zaměstnána na pozici, která souvisí s cestovním ruchem. Do roku 2034 se tento počet zvýší a odhaduje se, že se odvětví bude na celkovém počtu pracovních míst podílet 12,2 procenty.

Podrobné údaje ukázaly, že oživení cestovního ruchu v loňském roce přišlo bez větší pomoci z čínského a amerického trhu, kde mezinárodní příjezdy nadále výrazně zaostávaly za úrovní z doby před pandemií nemoci covid-19. Pravděpodobnost, že se tyto trhy brzy zotaví, jsou ale důvodem pro očekávaná rekordní čísla v letošním roce.

Zpráva WTTC také ukázala, že stále více peněz se utrácí za domácí cesty. V letošním roce budou tyto útraty činit rekordních 5,4 bilionu dolaru, což představuje proti roku 2019 nárůst o deset procent.

Celkově se očekává, že ve 142 ze 185 zkoumaných zemí bude letos výkon cestovního ruchu vyšší, než v roce 2019. Téměř všechny země pak zaznamenají meziroční nárůst.

„Cestování se nejen vrací, ale je na vzestupu,“ uvedla prezidentka a výkonná ředitelka WTTC Julia Simpsonová. „Mluvíme o opravdu, opravdu silném odvětví.“

Celkový údaj o hodnotě cestovního ruchu zahrnuje tři typy transakcí. Jsou to přímé cestovní výdaje zahrnující výdaje přímo spojené s cestováním, jako ubytování, zájezdy, doprava a veřejné investice do těchto služeb.

Dále jsou to nepřímé výdaje, které vyčíslují sekundární dopady, jako například nákupy ložního prádla od místní dodavatelů hotely nebo hromadné nákupy jídla pro snídaně. A také indukované výdaje, které odrážejí, jaký ekonomický dopad mají na lokální ekonomiku zaměstnanci v cestovních ruchu, kteří své mzdy utrácejí v místních obchodech a tím dále podporují ekonomický růst.