Crowdfunding bude podléhat regulaci a dohledu ze strany České národní banky. Česko totiž konečně přijalo zákon, který tuzemskou centrální banku opravňuje k udílení licencí těmto platformám. Úprava navazuje na takzvané nařízení o crowdfundingu – předpis měnící právní rámec pro crowdfundingy napříč celou Evropskou unií.  Licenci ČNB musí české platformy získat do 10. listopadu letošního roku.

Podle experta na právo v oblasti fintechu a startupů Filipa Murára z mezinárodní Advokátní kanceláře Noerr zvýší dohled ČNB atraktivitu crowdfundingu mezi investory. Lze tak očekávat násobný nárůst investic přes platformy tohoto typu.

„Technologický vývoj byl opět o krok napřed před právem. Ačkoli v některých evropských zemích nebo v USA již právní úprava crowdfundingu dávno existuje, v České republice obdobná komplexní úprava chyběla. Až povinné zavedení nařízení EU vše změnilo. Přitom ještě před pár týdny reálně hrozilo, že se potřebná prováděcí česká legislativa schválit vůbec nestihne a ČNB nebude moct udělovat licence. To se ale naštěstí podařilo,“ říká Luděk Chvosta, partner mezinárodní Advokátní kanceláře Noerr.

„České crowdfundingové platformy nyní mají necelých sedm měsíců na to, aby povolení od ČNB získaly, což se může zdát jako dostatek času, ale ze zkušeností víme, že licenční řízení je běh na dlouhou trať a samo může trvat několik měsíců,“ říká Filip Murár s tím, že platformy pak budou moci snadno rozšířit své služby i do všech dalších států Evropské unie bez nutnosti získávání dalších licencí. Regulace zvýší atraktivitu tohoto způsobu investování.  

Nové regulatorní požadavky na provozovatele crowdfundingu jsou srovnatelné s těmi, které jsou kladené na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Regulace také komplexně pokrývá ochranu investorů, což se týká především charakteru sdělovaných informací. 

„Ochrana investorů se opravdu posílí. Například v případě úvěrového crowdfundingu musí poskytovatel každoročně zveřejňovat míru selhání financovaných projektů za poslední tři roky, což by mělo být pro uživatele jakési vodítko, jak dobře si platforma vybírá toho, komu s financováním pomáhá,“ dodává Murár. V případě tzv. nekvalifikovaných investorů bude ochrana ještě silnější, přičemž provozovatel musí dle určitých kritérií posoudit vhodnost investora, popřípadě ho varovat před riziky investice.

Crowdfunding, neboli skupinové financování, je propojování relativně velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří usilují o alternativní financování. Nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje úvěrový a investiční crowdfunding. Například oblíbený charitativní crowdfunding pak novému nařízení nepodléhá.