Pravidla pro crowdfundingové platformy jsou od tohoto týdne přísnější. Účinnosti nabylo takzvané nařízení o crowdfundingu – předpis měnící právní rámec pro crowdfundingy napříč celou Evropskou unií. Vybrané platformy propojující investory s vlastníky jednotlivých projektů tak budou muset získat licenci od regulačního úřadu.

U nás by ji měla udělovat Česká národní banka. Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli novou licenci získat do 10. listopadu 2022. Má to ale háček: český zákon, který by ČNB přiznal kompetenci licence udělovat, zatím sněmovna neschválila. I přesto by se platformy měly nařízením řídit.

Na závaznosti evropské regulace nic nemění, že její adaptace do českého právního řádu bude mít značné zpoždění. Nařízení je totiž přímo aplikovatelné,“ komentuje změnu Martin Stančík, senior advokát a specialista na právní úpravu fintechů z advokátní kanceláře Havel & Partners.

„Bez řádného provedení do tuzemského právního řádu však není zakotvena příslušnost ČNB jako orgánu, do jehož gesce licencování crowdfundingových platforem spadá,“ dodává právník.

Crowdfundingové společnosti tak mají prostor připravit se na naplnění požadavků i nachystání podkladů a informací nezbytných k podání žádosti o vydání zmiňované licence. Nová právní úprava se navíc týká pouze specifických druhů skupinového financování: ekvitního a úvěrového crowdfundingu.

První zmíněné stojí na principu párování zájmů investorů a vlastníků projektů, kde investor získává nebo může získat přímý podíl na vlastníkovi projektu v podobě akcie nebo jiného účastnického cenného papíru. „U nás se tento typ financování v podstatě nevyskytuje, neboť k této aktivitě je třeba již dnes povolení ČNB,“ vysvětluje Jan Šovar, partner advokátní kanceláře Finreg.

Naopak platformy úvěrového crowdfundingu jsou založené na párování zájmů investorů a vlastníků projektů, kde investor poskytuje vlastníkovi projektu úvěr, který je povinen po určité době vrátit nebo vracet ve splátkách. V Česku jsou ze Šovarovy zkušenosti v této oblasti obzvláště oblíbené platformy pro investice do nemovitostí.

„Řada z nich však zřejmě nebude do rozsahu nařízení vůbec spadat,“ popisuje. Novou právní úpravou se nebudou řídit neinvestiční crowdfundingy typu Kickstarter nebo český Hithit, řadící se mezi odměnové crowdfundingy (reward-based crowdfunding).

Nařízení se nedotkne například ani platforem, které překročí limit financování jediného projektu, stanovený na milion eur – nebo těch, kde existuje majetkové propojení mezi platformou a vlastníky projektů. „Nařízení totiž stanoví další podmínky pro to, na jaké platformy se vztahuje,“ vysvětluje právník. Platformy, na které nedopadá, mohou dál existovat podle stávajících režimů.

Naopak mezi poskytovatele služeb skupinového financování, kterých se nařízení týká, patří například společnost finGOOD. Platforma umožňující individuálním osobám investovat do českých společností se už několik měsíců na nové nastavení připravuje a zpřísnění podmínek svého podnikání ve skutečnosti vítá.

„Nařízení o crowdfundingu vítáme, protože se konečně nastaví parametry pro crowdfunding a vyčistí se trh. Jsme mezi prvními, kdo začal s ČNB nařízení a následně i licenci řešit,“ konstatuje CEO platformy Vítek Endler.