Česká nezisková organizace Czechitas, podporující vzdělávání a zapojení žen na pracovním IT trhu, se v úvodu února připomíná ve velkém stylu. Firma v pondělí oznámila, že získala grant ve výši jednoho milionu eur (v přepočtu dle aktuálního kurzu 26 milionů korun), tentokráte od nadace dánského výrobce střešních oken Velux Foundations. Jde doposud o nejvyšší grant v historii této organizace.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme podpořit iniciativu, která je nyní natolik aktuální a potřebná. Czechitas vytvářejí hybnou sílu, která pomáhá myšlence žen v IT stát se běžnou záležitostí. Nepochybujeme o tom, že se výsledky vašeho projektu příznivě projeví nejen v celé České republice, ale velmi pravděpodobně i mimo ni,“ říká Jens-Jorgen Pedersen, senior poradce a ředitel programu Villum Fonden, patřícího do nadace Velux.

Jde o největší finanční grant v historii Czechitas, který tak navazuje na již proběhlé podpory od Googlu v celkové hodnotě 17,5 milionu korun. Poslední z nich ve výši přesahující tři miliony korun přišla v listopadu. Czechitas loni na podzim získaly i největší nefinanční grant v hodnotě 25 milionů korun od developera CTP, díky kterému „holky ajťačky“ mohou obývat nové prostory v brněnském komplexu Ponávka s veškerým vybavením, a to minimálně na dva roky s možností tříleté opce.

Aktuální peníze od Veluxu půjdou konkrétně na podporu stávajících aktivit Czechitas, rozšíření kurzů pro mladší generaci, mzdových nákladů týmu, systematičtější evaluaci socioekonomického dopadu a otevření až šesti nových poboček v rámci Česka. Finance z grantu budou v tranších uvolňovány postupně po následujících 2,5 roku, první splátku už přitom nadace Velux Foundations poslala.

„Je velmi potěšující, že nás podporují i takto velké společnosti, které nepůsobí primárně na IT poli, ale i jim jde o zvýšení konkurenceschopnosti nejen žen na pracovním trhu. Czechitas díky tomu mohou dále růst a rozšiřovat své pole působnosti napříč různými cílovými skupinami,“ říká výkonný ředitel Czechitas Ondřej Čejka.

Ondřej Čejka

Ten otěže vedení organizace převzal po zakladatelce Ditě Formánkové (rozené Přikrylové), která Czechitas rozběhla v roce 2014. Loni se ale stala ředitelkou diverzity Avastu a v neziskové organizaci má od té doby ze své pozice non-executive director na starosti hlavně strategické řízení a vedení správní rady.

Czechitas za sedm let existence zorganizovaly a provedly více než 800 seminářů, které podporují rozvoj dovedností a znalostí žen v segmentu IT. V intenzivních kurzech takzvané Digitální akademie se zaměřují na datovou analytiku, front-end vývoj, programování a testování.

Dita Formánková

Kromě tříměsíčních intenzivních kurzů pořádají Czechitas mnoho dalších: za šest let existence jich proběhlo přes 800 a zúčastnilo se jich přes 15 tisíc žen. Kromě kurzů pro ženy pořádají Czechitas vzdělávací akce i pro děti a dospívající, dle poslední zveřejněné uzávěrky z roku 2019 pracovaly s ročním rozpočtem kolem 25 milionů korun.  

Cash je king
Vydání Forbesu Cash je king

„Podpora od nadace Velux nám pomůže naplnit náš dlouhodobý cíl rozšířit aktivity do dalších krajů v Česku. Díky těmto financím můžeme posílit kapacity týmu, a dosáhnout tak většího počtu absolventů, kteří se reálně uplatní na IT pozicích na trhu práce,“ uzavírá Čejka.