Distanční výuka je náročná pro všechny. Pro pedagogy, pro rodiče, a především pro děti. A co teprve pro ty, které nemají doma dostatečné zázemí, natožpak potřebné technické vybavení pro každodenní videohovory a online vyučování se zbytkem třídy?

V uplynulých týdnech se do podpory sbírek pro v tomto směru znevýhodněné děti zapojilo několik známých osobností i firem. Cíl? Notebook a připojení pro všechny. Teď s novou iniciativou přichází obecně prospěšná společnost Women for Women manželů Ivany a Pavla Tykačových.

Tykačovi po průzkumu v základních školách reagují na aktuální potřeby dětí školou povinných: společně založili nový projekt s názvem „IT pro děti“, který má ve spolupráci se základními školami zajistit dětem ze sociálně slabých rodin IT techniku pro distanční výuku.

Jedná se tedy především o notebooky, nezbytný software a také internetové připojení přes mobilní síť prostřednictvím 4G LTE mobilního bezdrátového hotspotu.

Hlavní důvod pro založení takového programu? „Snažíme se zamezit tomu, aby byly děti vyloučeny ze systému vzdělávání a dokázaly navázat na studijní program bez ohledu na finanční poměry v rodině,“ vysvětluje pro Forbes Ivana Tykač.

Pomoc je podle ní adresná a poskytuje se dětem na základě doporučení škol. „První krok dělá škola, která kontaktuje projekt IT pro děti. Našimi partnery v celém procesu jsou základní školy a rodiče či zákonní zástupci dětí,“ říká zakladatelka organizace Women for Women.

„Škola zná konkrétní situaci dítěte ve třídě i v rodině, vidí potřebu i potenciál. Spolupráce se základní školou nám i v tomto případě zajistí správné zacílení pomoci. Pro takový postup máme už sedm let zkušeností v projektu Obědy pro děti,“ uvádí Ivana Tykač a připomíná tak další ze svých dobročinných projektů – její společnost už řadu let zajišťuje školní stravovaní pro tisíce dětí z různých částí republiky, jejichž rodiny si pravidelné platby za školní jídelnu nemohou dovolit.

Na jaře vypadlo z distanční výuky až deset tisíc dětí.

Nově se organizace zaměřila i na online vzdělávání znevýhodněných dětí. V současné době připravuje Women for Women k předání prvních 100 notebooků, které ve spolupráci s partnery, kterými jsou O2 Česká republika, banka ING Česká republika a společnost SkyLab, vybavili potřebným softwarem a vysokorychlostním internetovým připojením na celý školní rok.

„Naším pravidlem je cílená, individuální a systémová práce. Víme, že je to funkční a nejefektivnější řešení. Zaměřili jsme se jak na poskytování nakonfigurovaných notebooků, tak na zajištění konektivity i technické pomoci dětem – a zároveň motivaci rodičů, aby své dítě nebo děti v distanční výuce podpořili,“ popisuje Ivana Tykač a vítá každou podobnou aktivitu, která dětem ve složité sociální situaci pomůže ke vzdělání.

„Člověk v tísni již na jaře upozorňoval na fakt, že nám po zavření škol vypadlo z distanční výuky až deset tisíc dětí, což je obrovské číslo. A i když je těchto iniciativ nyní více, každá z nich má svůj smysl, svou cílovou skupinu, svůj region,“ připomíná Ivana Tykač.

Její program nyní propojuje jednotlivce, individuální dárce i velké nadnárodní firmy. „Usilovně pracujeme na tom, aby se do projektu mohli zapojit jak velké společnosti, tak i jednotlivci – proto je nutné, aby se o jeho působnosti dozvědělo co nejvíce škol,“ doplňuje zakladatelka organizace Women for Women.

Kdokoliv se chce přidat k aktivitám projektu IT pro děti, může kontaktovat organizaci Women for Women nebo poskytnout finanční podporu přímo na transparentní účet, který je již aktivní.