Nejbohatší Češi a Češky poprvé v historii generačně řeší, komu předat majetek. Ne všichni se mohou spolehnout na dědice a v některých případech se český kapitál rozptýlí do zahraničí.

Za více než tři desítky let od sametové revoluce v Česku vznikly stovky úspěšných firem a rodinných podniků v hodnotě od desítek milionů po stovky miliard korun. Jejich zakladatelé se dnes blíží důchodovému věku, a stojí tak před otázkou, komu svůj majetek předat. 

V Česku je situace navíc specifická. Zatímco v zahraničí se nastupující generace do už „bohaté“ rodiny rodí a je ke správě majetku vychovávána, v českém prostředí je to teprve otázka budoucnosti. Podle průzkumu J&T Family Office Report jsou zakladatelé a zakladatelky z nastupující generace značně nervózní.

Obavy vyplývají nejen z toho, že půjde o historicky první předávání majetku, ale také z nepřipravenosti potomků. Podle J&T Family Office Report by mnohé děti o podnikání v rodinné firmě i stály, ale v důsledku výchovy toho nejsou schopny – až šedesát čtyři procent potomků se v rodinné firmě neujalo.

„Častěji se setkáváme s hodnocením, že synové mají za sebou už několik ne moc úspěšných podnikatelských projektů nebo že ještě hledají, čím se budou v životě zabývat. To platí zejména pro syny, kteří byli v dětství zahrnováni přebytkem materiálních statků kvůli kompenzaci nedostatku času ze strany otců,“ shrnuje analýza J&T Family Office.

Oproti tomu dcery respondenti průzkumu hodnotí jako ty, které mají jasný životní cíl a vlastní cestu – jako by se u nich více očekávalo, že si v životě najdou, co je bude bavit, zatímco u synů se předpokládá zopakování či překonání rodičova úspěchu. Synové se navíc snaží uspět způsoby, pro které jako děti ze zajištěné rodiny nemusí mít předpoklady, a nežene je hlad po penězích.

2 %

potomků se aktivně podílí na správě rodinného majetku

Mnohé z dětí o podnikání v rodinné firmě nemají zájem. Pouze pětina dětí se podle reportu na podnikání rodičů nějak podílí, nejčastěji v roli manažerů. Aktivně se pak na správě rodinného majetku podílí jen dvě procenta potomků.

„Největší výzvou, kterou čeští miliardáři a miliardářky řeší, je dlouhodobé uchování hodnoty majetku a jeho nerozdrobování vlivem nešťastných partnerských konstelací či neopatrných podnikatelských aktivit jednotlivých členů rodiny,“ potvrzuje David Neveselý, partner Havel & Partners a společnosti One Family Office, řešící otázku předávání majetku po právní stránce.

Podle reportu J&T Family Office Report se dostáváme do fáze, kdy to vypadá, že české rodinné firmy nemá kdo převzít. Připravenost mladší generace na předání je jedna z nejhůře hodnocených podmínek v naší zemi pro udržitelné rodinné podnikání. 

České rodinné firmy nemá kdo převzít.

I proto začíná hrát klíčovou roli profesionalizovaná správa majetku. Vedle svých nástupců hledají bohatí lidé i seriózní správce, protože je jim do značné míry jasné, že v jejich podnikání potomci nemusí být důstojnými pokračovateli. 

„Profesionalizovaná správa jmění bude důležitá i proto, že u nové generace očekáváme menší míru osobního zapojení, protože pro ně bude mít daleko větší význam work life balance či jejich osobní podnikatelské ambice,“ říká David Neveselý.

Když se nepodaří najít v rodině nástupce, dospěje někdy proces do stadia, kdy je nejvhodnějším řešením rodinnou firmu prodat. Český kapitál se tak přesune do zahraničí. „Už teď lze pozorovat tyto strukturální změny v některých tradičních oborech, kde vlastníci přistoupili k prodeji společností nadnárodním korporacím,“ potvrzuje Neveselý. 

Efektivní a profesionalizovaná správa majetku pak hraje významnou roli i v těchto případech. Důležitá je dlouhodobě funkční a předvídatelná daňová legislativa: „Jinak o podnikatele schopné uspět v zahraničí brzy přijdeme. Díky politické situaci takto ztrácí své nejlepší mozky i kapitál již několik let Slovensko,“ připomíná.

Zajímavým trendem, který v Havel & Partners pozorují, je rostoucí podíl vlastnictví majetku ženami. V Česku stále více rodinných společností vybudovaných po revoluci řídí či spoluřídí ženy z druhé generace a řada se jich na převzetí byznysu připravuje. 

Stejnou situaci pak sledujeme i v obchodních firmách. Manželky a dcery se v důsledku strukturování rodinných fundací zapojují jako přirozené nástupkyně a pokračovatelky odkazu otců zakladatelů.

V rámci studie NextŽeny z roku 2022 provedli v Havel & Partners analýzu dopadu transferu majetku mezi generacemi u skupiny vlastníků největších rodinných firemnejbohatších ČechůSlováků. Na základě veřejně dostupných zdrojů namodelovali, jak by vypadal takzvaný náhlý přechod majetku z generace na generaci v případě aplikace zákonných pravidel. Výsledek?

V budoucnu by mohlo dojít k tomu, že u zkoumaných cílových skupin se až sedmdesát procent bohatství, které nyní vlastí muži, přesune do rukou žen.