Občas za Forbes potřebujeme vysvětlit, proč je Andrej Babiš v žebříčku nejbohatších lidí světa, když oficiálně nic nevlastní.

Když na počátku roku 2017 zaparkoval svůj Agrofert pod dva svěřenské fondy AB private trust I a AB private trust II a začal tvrdit, že už multimiliardový holding ani nevlastní, ani neovládá, a tudíž nemá střet zájmů, drželi jsme se toho, že zůstal jediným příjemcem benefitů z něj plynoucích. A tudíž je miliardář.

Pro letošek jeho jmění proto odhadujeme na 3,5 miliardy dolarů a drtivá většina z tohoto čísla připadá pochopitelně na výkon holdingu Agrofert.

Předběžná auditní zpráva Evropské komise šla přitom ještě dál. Podle ní nejenže je Andrej Babiš jediným beneficientem Agrofertu (což není nic nového, ale je dobré si to připomínat), ale také ho stále ovlivňuje. A zmiňuje přitom právě způsob jmenování, odvolávání či rozhodování správců a protektorů svěřenských fondů AB I a AB II, pod které Agrofert patří.

Několik příkladů: Andrej Babiš například jmenuje jejich kontrolní orgán, tedy radu tří protektorů (jedním z nich je za rodinu jeho manželka Monika). Andrej Babiš může ve výjimečných případech sám zasednout v radě protektorů a bude mít jeden hlas. Andrej Babiš může kdykoli a bez důvodu odvolat protektora za rodinu. Ten je přitom potřeba do kvora vždy, aby rada mohla o čemkoli rozhodnout. A Andrej Babiš může také odvolat jakéhokoli protektora, pokud poruší pravidla, která se ke svěřenskému fondu vážou (tedy pokud by například nehájil zájmy Andreje Babiše). Tolik volné citace z návrhu auditní zprávy EK, u níž se sluší dodat, že se její finální znění může ještě měnit.

Dohromady z toho autoři zprávy dovozují, že Andrej Babiš přímo i nepřímo ovlivňuje svěřenské fondy, a tedy celý Agrofert. A protože zároveň jako premiér (či dříve ministr financí) významně ovlivňuje českou politiku včetně praktických dopadů, jako jsou konkrétní způsoby čerpání z fondů EU, má tudíž střet zájmů. Komise tak může chtít od Česka vrátit peníze, které už byly Agrofertu vyplaceny. Pro pořádek se jedná zhruba o 450 milionů korun.

Tohle všechno bude ještě procházet dlouhým a složitým úředním postupem a může to ve finále dopadnout pro Andreje Babiše dobře. Premiér už se pochopitelně nechal slyšet, že žádný střet zájmů nemá a že s Agrofertem nemá nic společného.

Popstar
Vydání Forbesu Popstar

Byť pro Forbes ve velkém rozhovoru před posledními parlamentními volbami na podzim 2017 připouštěl, že konflikt zájmů na spoustě důležitých míst má. „Ale já jich nezneužívám a nikdy jsem je nezneužil. Nikdy jsem jako ministr financí neměl vliv na žádné dotace,“ tvrdil tehdy Babiš.

Autoři auditu ale zaslouží uznání za to, že velmi detailně popsali a sesumírovali všechny mechanismy a argumenty, které hovoří o opaku. O tom, že Andrej Babiš stále zaměstnává 30 tisíc voličů a také disponuje miliardovými zisky Agrofertu. Bez ohledu na dotace tohle samo o sobě zadělává českému premiérovi na střet zájmů téměř nekonečný.