Méně papírování a finanční úspora. Malí podnikatelé se mohou již druhým rokem přihlásit k takzvané paušální dani, která přesně tohle slibuje.

Daňová přiznání i přehledy pojistného nahradí jeden formulář a platební příkaz na 5994 korun měsíčně. K režimu je ale nutné přihlásit se do pondělí 10. ledna – na vyřízení všeho potřebného máte posledních pár dnů.

Kdo může paušál využít a komu se vyplatí

Zda se do režimu přihlásíte, je jenom na vás. Může to udělat každý podnikatel, jehož příjmy ročně nepřesáhnou milion korun, nemá registrační povinnost k DPH ze zákona a jako plátce se nepřihlásil ani dobrovolně.

Na režim můžou zapomenout živnostníci, kteří jsou společníky veřejných obchodních společností nebo komplementáři v komanditní společnosti.

Podnikatel, který by paušální daň rád využil, navíc nesmí pracovat na dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce. Na jednorázový formulář má nárok, jen pokud odměna z dohody nepřesáhne 3500, respektive deset tisíc korun měsíčně a daň je za ně vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Začínající OSVČ může paušální režim daně využít, pokud nepředpokládá, že by jeho roční příjmy přesáhly milion korun. Pokud částku v daném roce přece jen přesáhne, ze systému vystoupí automaticky.

Jednoduché vyřešení daně se vyplatí především živnostníkům se čtyřicetiprocentním paušálem, nevyužívajícím žádné slevy ani daňová zvýhodnění. Vstupem do režimu paušální daně totiž o možnost využít daňové úlevy přijdete.

OSVČ s výdaji ve výši osmdesát procent příjmů se daň vyplatí jen díky snížení administrativních nákladů. Jestli se paušální daň hodí i pro vás, si můžete spočítat v oficiální kalkulačce ministerstva financí.

Jak se k režimu přihlásit

OSVČ, která se chce do režimu přihlásit, musí podat do 10. ledna přihlášku ke svému finančnímu úřadu. Úřad pak sám tuto změnu oznámí zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení – i tahle starost tedy živnostníkům odpadá.

Nejjednodušší je oznámení o vstupu do paušálního režimu poslat prostřednictvím online formuláře. Stejný tiskopis ale můžete podat osobně na podatelnu finančního úřadu, přes datovou schránku nebo poštou.

Jak daň platit

Paušální daň je potřeba zaplatit vždy do dvacátého dne daného kalendářního měsíce na společný osobní daňový účet. Částku si lze také předplatit na několik měsíců nebo na celý rok dopředu. Pro rok 2022 je částka stanovená na 5994 korun, každý rok se ale bude měnit.

Tato částka zahrnuje daň z příjmů ve výši sto korun, platbu na zdravotní pojištění ve výši 2627 korun i platbu na sociální pojištění, která se rovná minimálnímu sociálnímu pojistnému navýšenému o patnáct procent, letos 3267 korun.

Přesto, že už nemusíte podávat daňová přiznání, je dobré vést si evidenci příjmů pro případ, že by váš obrat v daném roce přesáhl zmiňovaný milion. S automatickým vystoupením z režimu paušální daně vám totiž vznikne povinnost podat běžné daňové přiznání.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!