Zeptali jsme se majitelů a majitelek českých rodinných firem, zakladatelů i jejich následníků, jestli se doma kvůli byznysu hádají, kvůli čemu nejčastěji a jestli mají nějaký osvědčený recept, jak podnikat s rodinou a nezabít se u toho.

Dušan Vrtal
Sapeli

Foto Michael Tomeš

Nikdy jsme se s otcem ani bratrem nijak zásadně nehádali, spíš jsme se doplňovali. Asi je to i tím, že jsme hned na začátku udělali dohodu o tom, kdo za co zodpovídá, komu co patří, a tuto dohodu respektujeme.

Tomáš Dudák
Spur

Foto Libor Fojtík

Když jsem ještě podnikal se svým tátou, přehlušovala témata podnikání při rodinných sešlostech jakákoli jiná. Ten pocit, že neumíme nepracovat, nebýval radostný jak pro nás dva, tak pro naše rodiny. 

Jan Harant
Agro CS

Hádat se je moc silné slovo. Ale že nemáme vždy shodné názory, je logické a ku prospěchu. Recept zaručený nemám. Snad jen, že je rozumné potlačit své ego, naslouchat a rozhodovat s chladnou hlavou. Tedy ráno moudřejší večera. 

Tereza Zábranská
Zábranský holding

Jak podnikat a nezabít se u toho? Správně si rozdělit kompetence, důvěřovat schopnostem a úsudku druhého a vše řešit s chladnou hlavou. (Když nejde o život…)

Jozef Anovčín
AF Group

V minulosti jsme se někdy pohádali. Dnes už jsou hádky výjimečné, i proto, že už podnikáme delší dobu a jasně jsme si stanovili pravidla a ta se snažíme dodržovat. Názory máme občas jiné, ale spojuje nás to, že chceme, aby se firmám a lidem v nich dobře dařilo, a chceme dělat kvalitní práci.

David a Martin Piškaninovi
Hopi

Doma firmu vůbec neřešíme.

Jaromír Řezáč
Gordic

Rodinná setkání se i nyní občas mění v porady. Firma a práce nás baví, rodinné vztahy to nekazí, spíš utužuje.

Petr Samohýl
Samohýl Group

Se synem se nehádám. Dcera v nepravidelných cyklech do firmy přichází a zase z ní odchází (momentálně je na volné noze). Netlačit na pilu, ale neustupovat. Lepší recept nemám.

Jan Lát
Beneš a Lát

Občas se trochu pohádat čistí vzduch, tedy pokud si vysvětlíte, že hádka je vlastně jen zrychlení komunikace, kdy se velké množství nahromaděných informací sdílí ve zkráceném čase.

Vladimír Kovář
Unicorn

My se moc nehádáme obecně (doporučená četba: například Klan Gucci). Nejlepší recept na to, jak podnikat s rodinou a nezabít se u toho, je mít úspěšný podnik. 

Jana Kremlová
Alika

Moje rada je mluvit o problémech, ještě když jsou malé, a nenechat je mlčením narůstat, protože se většinou neztratí. Ale řešit je až druhý den ráno s chladnější hlavou.

Zdeněk Černý
Biomac Group

Foto Jiří Zerzoň

Kupodivu si příležitostné hádky odbudeme v zaměstnání mimo pracovní dobu a bez zaměstnanců a při rodinných schůzkách je zatím doma klid. Možná to brzdí ta vnoučata a domácí tabu o práci.

Pavel Drha
DF Partner

Náš recept na podnikání s rodinou? Dohoda na důsledném oddělení role zaměstnance od role vlastníka. Takže pokud člen rodiny pracuje ve firmě v zaměstnanecké pozici, má práva a povinnosti odpovídající pouze této pracovní pozici – nic navíc. Pokud chce uplatňovat svá podílnická práva, pak má prostor pouze v rámci k tomu zřízených orgánů, jako je valná hromada nebo schůzka podílníků.

Dušan a Oldřich Hříchovi
ASP Group


Výhoda je v tom, že jsme dvojčata. Nepovyšujeme se jeden nad druhého. Na spoustu věcí v byznysu máme stejný názor, a když se pohádáme, za hodinu už spolu jdeme na oběd.

Lucie Večeřová
Agro – Měřín

Foto Jan Rasch

Naše firma je součástí našeho života, takže si samozřejmě vyměňujeme názory o pracovních záležitostech i doma. Proč nejčastěji? Vždy na aktuální téma. A recept, jak z toho ven? Uvědomit si, že se máme rádi.

Miloslav Cváček
ISMM

Foto ISMM

Máme pochopitelně na některé věci jiné názory, což je ale ku prospěchu. Nicméně finální rozhodnutí je na mně. Když máme nějaká vážná témata, jdeme si k tomu speciálně sednout někam do restaurace (ne do našeho Hotelu Gong) a tam se všichni více ovládají.