Investice do veřejného prostoru a zeleně se městům vracejí zpátky. Například ve formě zvýšení hodnoty pozemků, přilákání zajímavých podniků nebo většího počtu turistů, kteří ochotněji utratí své peníze.

Uvědomuje si to i vedení New Yorku, aktuálně plánující investice v přepočtu téměř sedmnácti miliard korun do dokončení okružní cyklostezky s názvem Manhattan Greenway. Ta kopíruje nábřeží celého Manhattanu, a pokud město gigantický projekt dokončí, objede newyorský cyklista celý ostrov po dvaapadesát kilometrů dlouhé cyklostezce, aniž by musel slézat z kola.

Praha se takovému projektu logicky nemůže ani přiblížit. Aktuálně se však připravují dva, u kterých se inspirace cyklistickým New Yorkem najít dá. A měly by přinést i efekty zmiňované v úvodu.

Na místě již nefungující části železniční trati na koridoru mezi Prahou a Benešovem má vzniknout promenáda pro pěší a cyklisty, která propojí Zahradní Město a Vršovice. Inspirací projektu byla newyorská High Line – více než dvoukilometrový visutý liniový park na místě bývalé nadzemní dráhy v západní části Manhattanu.

Promenádu pro New York navrhla americká architektka polského původu Elizabeth Diller a projekt znamenal obrovský ekonomický růst pro celou oblast města, která byla předtím v podstatě mrtvá. Po zprovoznění parku vznikla nová pracovní místa, obchody a byty.

Půjde o jednu z největších investic do veřejného prostranství na území Prahy 10.

Pražskou verzi promenády na místě bývalých kolejí chce město začít stavět v polovině roku 2022 a podle náměstka primátora Adama Scheinherra vyjde projekt na 200 až 300 milionů korun.

Půjde tak o jednu z největších investic do veřejného prostranství na území Prahy 10, která chce promenádu zapojit do systému zelených koridorů na území celé městské části. Obživnout má postupně i okolí liniového parku, kde vzniknou stánky s občerstvením, nová místa pro odpočinek a také propojení dvou kolejemi oddělených částí města.

Drážní promenáda | Vizualizace MHMP

V současné době jsou na místě budoucí Drážní promenády zbytky vytrhaných kolejí. Část z nich tam zůstane i nadále – stejně jako návěstidla, původní lávky, osvětlovací věže a další prvky mají připomínat železniční minulost místa.

Podobu liniového parku připravil hlavní architekt projektu Tomáš Cach, architekt mostů Petr Tej a ateliér krajinářské architektury terra florida. Podobný projekt se pak chystá i na druhém konci Prahy, kde stezka pro pěší i cyklisty nahradí v budoucnu současnou železnici mezi Hradčanskou a Veleslavínem.

Práce na zelené radiále ale nezačnou dříve než v roce 2028, tedy v době, kdy Správa železnic plně nahradí zmiňovaný úsek železnice modernizovanou tratí vedoucí směrem na letiště tunely pod zemí. Termín začátku její stavby odhaduje Správa železnic na rok 2025.