skip to main content
Breaking News

J&T Banka uzavřela strategické partnerství se společností Amista

J&T Banka uzavřela strategické partnerství s investiční společností Amista, která je největším tuzemským správcem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů. Z rukou zakladatele společnosti Víta Vařeky, který nadále zůstává minoritním akcionářem, banka rovněž převzala podíl 9,9 procenta.

Reklama

Po změně vlastnické struktury se mezi akcionáře zařadil také její ředitel Ondřej Horák spolu s manažery Petrem Janouškem a Pavlem Barešem.

Reklama

„Věříme, že s růstem zájmu privátních klientů o investice budou vznikat další specializované fondy kvalifikovaných investorů. AMISTA má jako nezávislý poradce a správce silný tým i dlouholeté zkušenosti se zakládáním a provozem fondů kvalifikovaných investorů, nabízí tak pro vznikající fondy ideální zázemí,“ uvedl Štěpán Ašer, generální ředitel a člen představenstva J&T Banky. 

Během patnácti let své existence Amista založila více než 150 fondů a podfondů kvalifikovaných investorů. Dnes poskytuje služby fondům s majetkem v hodnotě 57 miliard korun.

Reklama
Reklama