J&T Banka uzavřela strategické partnerství s investiční společností Amista, která je největším tuzemským správcem a administrátorem fondů kvalifikovaných investorů. Z rukou zakladatele společnosti Víta Vařeky, který nadále zůstává minoritním akcionářem, banka rovněž převzala podíl 9,9 procenta.

Po změně vlastnické struktury se mezi akcionáře zařadil také její ředitel Ondřej Horák spolu s manažery Petrem Janouškem a Pavlem Barešem.

„Věříme, že s růstem zájmu privátních klientů o investice budou vznikat další specializované fondy kvalifikovaných investorů. AMISTA má jako nezávislý poradce a správce silný tým i dlouholeté zkušenosti se zakládáním a provozem fondů kvalifikovaných investorů, nabízí tak pro vznikající fondy ideální zázemí,“ uvedl Štěpán Ašer, generální ředitel a člen představenstva J&T Banky. 

Během patnácti let své existence Amista založila více než 150 fondů a podfondů kvalifikovaných investorů. Dnes poskytuje služby fondům s majetkem v hodnotě 57 miliard korun.