Podnikatelka Jiřina Nepalová je jednou z nejvýznamnějších žen v České republice. Generální ředitelka a spolumajitelka pojišťovací makléřské společnosti Renomia je v současnosti také předsedkyní Asociace českých pojišťovacích makléřů. Její komentář pro Forbes zpracovala redaktorka Zuzana Krajíčková.

Ještě před 14 dny jsem si nedovedla představit, že si téměř všichni v Renomii zabalíme nejnutnější věci a budeme pracovat ze svých domovů. V tu chvíli jsem si neuvědomila, jak velmi mi bude chybět ranní pozdravení, společné diskuse při kávě, prostě pohyb lidí kolem mě.

Nemoc, která se vznáší nad celým světem, je opravdu nebezpečná, a tak je opatrnost namístě. Situaci se musíme přizpůsobit, abychom nemoc porazili. Proto jsem ráda a vděčná, že lidi z Renomie jsou ochotni pracovat z domova, a nevadí mi, když si dají pauzu anebo se učí se svými dětmi, které jsou doma jako my.

Naše práce se díky této ochotě nezastavila a hned jsme za pomoci velmi dobrého technického propojení začali fungovat v jiném režimu, než jsme byli zvyklí. Ráno vstávám stejně, jako bych šla do své kanceláře, a v osm hodin usedám k pracovnímu stolu. Dodržuji disciplínu, bez které to nejde.

Jsem v kontaktu se svými lidmi a vidíme se online, přes Teams setkání, a tak se podle toho i oblékám a upravuji. Naučila jsem se rychle obsluhovat techniku i z domácího prostředí. Technikou jsme propojeni i s našimi klienty. Snažíme se jim pomoct v nelehké situaci, vyřizujeme i nadále pojistné události, řešíme jejich další potřeby týkající se pojištění.

Pomáhat klientům je náplň naší aktivity, je to naše poslání. Řešíme bezodkladně nově vzniklé pojistné události, někde hoří nebo se rozbije auto nebo stroj, pořád se něco děje, bez ohledu na to, co je nejdůležitější téma dnešních dnů. Sledujeme také vývoj v dalších zemích, kde působíme.

Aktuálně jsme intenzivně propojeni i s naší firmou v Chorvatsku se sídlem v Záhřebu, kde došlo k zemětřesení a jsou tam velké majetkové škody. Také nás překvapil kybernetický útok, jehož cílem se stala v těchto dnech pojišťovna v zahraničí.

Jsem ráda, že většina občanů chápe, že koronavirus útočí a je velmi nebezpečný. Vnímám, že je nebezpečný zejména pro starší a nemocné lidi. Nechceme dopustit, aby nám vymřela starší generace. I já jsem v ohrožené skupině, a tak dodržuji doporučení a s nikým nejsem v osobním kontaktu.

Vážím si toho, že vedení naší země zareagovalo rychle a zavedlo tvrdá opatření ještě v době, kdy v Česku bylo pár případů a mnozí restrikce ještě nechápali.

Pro další vývoj, byť se nestavím do role ekonoma, je velmi důležitá rychlá pomoc státu lidem a podnikům, zejména těm menším podnikatelům, kteří nemají velké finanční zdroje na měsíce, a přitom pro vybudování a úspěch svojí firmy dýchali a obětovali jí mnoho času a úsilí. Z vlastní zkušenosti moc dobře vím, co to znamená.

Ne vlastní vinou, bez varování, bez možnosti cokoli ovlivnit, se dostali do potíží a bylo by nespravedlivé, kdyby pomoc státu nepřišla rychle a účinně. I malé a střední firmy jsou součástí pestrého zdroje služeb a přínosem pro nás všechny.

Naše firma je velká a zdravá. Musíme sice udělat nějaká opatření, ale děláme je promyšleně a s ohledem na budoucnost, pro naše lidi v Renomii, kteří s námi chtějí být další léta. Přemýšlíme, co dělat, co nedělat nebo co dělat ještě lépe. Máme nyní příležitost, abychom hodnotili, co bylo před koronavirem a co bude po něm.

Vynořují se výrazněji silné a slabší procedurální aspekty, lidskost i schopnost reagovat na změnu s určitým „válečným“ nasazením, schopnost improvizace, spolehlivost a další. Všeobecně se mi jevilo, že si lidé přestali vážit obyčejných věcí, všechno nám bylo málo. Můj táta by řekl: „Spadli jsme z hrušky na zem.“

Roušky osobně nešiji, ale kolegové, kteří nejsou úplně v první linii u našich klientů, jsou aktivní i v této činnosti, šijí roušky pro lékaře, pro obce, pro lidi, kteří dále pracují v terénu a nemohou být na home officu. Sledujeme situaci jako firma i jako jednotlivci, sbíráme informace, zjišťujeme, kde je potřeba pomoci.

K těm nejohroženějším se vlastně skrz karanténu moc nedostaneme, ale napadlo mě například udělat radost obyvatelům jednoho domova důchodců a jejich pečovatelům. Všem jsme z Renomie zaslali květiny a nějaké dobroty. Někteří nikdy předtím nebyli ve svém životě květinou obdarováni. Nenapadlo by mě, že květiny udělají někomu takovou unikátní radost, a stačilo tak málo. Všem bych přála, aby to ve zdraví překonali.

Tím to ale nekončí. Nejistota působí na mnoho lidí úzkostně, mají obavy. Věnujeme se všem oblastem této nové situace a nabízíme postupně kolegům, klientům a lidem ve svém okolí způsoby, jak jim dodat sílu a optimismus, abychom toto období překonali. Samozřejmě platí staré pravidlo, že největším psychickým osvěžením je práce, činnost a aktivita. V tom smyslu se mi daří dobře.

Zajímavé bude hodnocení zase za nějaký čas, až budeme mít tuto komplikaci za sebou. Můžeme pak sdílet, jak se různé situace a nápady vyvinuly a co se osvědčilo.

Hodně zdraví pro všechny přeje Jiřina Nepalová.