Její Veličenstvo královna Alžběta II. je s více než sedmdesátiletou zkušeností s vládnutím tou nejkvalifikovanější osobou k napsání bestselleru o seberozvoji. Její čas je ale samozřejmě drahý. 

Svá tajemství nám královna neprozradí, takže jsme oslovili několik odborníků, kteří shrnuli do šesti bodů, co bychom se od 96leté hlavy státu Spojeného království mohli naučit.

1. Vládnout a sloužit lidu

Královnin styl vládnutí nejlépe vystihuje motto vojenské akademie Sandhurst – serve to lead (sloužíš, abys vedl). „V jádru tohoto kréda je myšlenka, že vedení je aktem služby – sloužit lidem, které vedete, a sloužit účelu, ke kterému společně směrujete,“ vysvětluje Neil Jurd, držitel Řádu britského impéria, autor knihy The Leadership Book a zakladatel vzdělávací platformy LeaderConnect.

Jurd zdůrazňuje, že od doby, kdy se během druhé světové války vyškolila jako mechanička nákladních aut, zasvětila královna svůj život službě druhým.

„I třicet let po dosažení státem určeného důchodového věku stále pracuje,“ říká, „potkává se s lidmi, podporuje jejich úsilí a reprezentuje národ. Nedávno jsem měl tu čest se s ní osobně setkat a nejvíc na mě zapůsobilo, že si na lidi udělá čas – vždy s trpělivostí a zájmem.“

2. Najít smysl svého života

Na rozdíl od většiny z nás, královna smysl svého života hledat nemusí. Od abdikace svého strýce Edwarda VIII. v roce 1936 si je svého poslání velmi dobře vědomá. Ale nejen to, její cit pro význam jejího konání je znát ve všem, co dělá: ať už jde o otevírání Parlamentu, přijímaní prezidentů nebo setkání se s představiteli komunit na zahradních slavnostech.

„Od chvíle své korunovace chápala a plnila královna Alžběta II. svou roli, a to bez ohledu na potíže, okolnosti a osobní oběti,“ říká Anna Eliatamby, klinická psycholožka, odbornice na pozitivní prostředí na pracovišti a autorka knihy Healthy Leadership and Organisations: Beyond The Shadow Side. „Je možné, že dělala chyby a kompromisy, ale zůstávala oddaná své roli – reprezentovat královskou instituci, rodinu a sloužit svému lidu.“

3. Být pevný i ve chvílích nejistoty

Během své pozoruhodné vlády zažila královna Alžběta II. válku a mír, období prosperity i recese, globální pandemii, rodinné skandály a osobní tragédie. Za dobu jejího panování se vystřídalo celkem 14 britských premiérů. Minulý rok, jen pár měsíců před jeho stými narozeninami, ztratila manžela, prince Philipa. Přesto byla několik dní po jeho smrti zpět v práci.

„Za posledních sedmdesát let zažila královna několik extrémních změn a ukázala, že umí vládnout pevně a s jistotou,“ poznamenává Gemma Leigh Roberts, autorizovaná psycholožka, zakladatelka koučovací platformy The Resilience Edge a autorka knihy Mindset Matters: Developing Mental Agility a Resilience to Thrive in Uncertainty.

Leigh Roberts tvrdí, že i přesto, že byly chvíle, kdy si královna jednoduše „prosadila svou“, byly i jiné situace, kdy změnila nebo přizpůsobila svůj přístup – to jsou všechno rozhodující prvky psychické nezdolnosti.

4. Spolupracovat

Být královnou se může zdát jako práce, kterou zvládá jediná žena, ale ve skutečnosti je to týmová záležitost. „Královna se obklopuje svými poradci,“ říká Terry Blackburn, podnikatel a autor knihy Be A Lion. „Ve své roli není sama – spolupracuje se svým okolím, radí se a rozhoduje spolu se svým týmem a panovnické povinnosti si dělí se zbytkem své rodiny.“

„Úspěšného lídra definuje správný způsob uvažování a schopnost dobře komunikovat s lidmi. Spolupráce a maximální využití dovedností a zkušeností členů týmu je klíčem k dosažení velkých věcí,“ dodává Blackburn.

5. Mít svou autentickou značku

Tvář královny Alžběty je obecně považována za nejznámější na celém světě. Vyhlášený je i její chytrý a osobitý styl oblékání. Během své sedmdesátileté vlády vybudovala svou osobní značku prostřednictvím toho, jak se chová, co říká, a samozřejmě i toho, jak se obléká. Svých předností si je velice dobře vědoma.

„Pokud chcete být autentickým vůdcem, je důležitý nejen způsob, jakým se projevujete, ale také zda to, jak působíte na ostatní, odráží, kým opravdu jste,“ říká Eudora Pascall, spoluautorka knihy Putting the Heart Back into Business: How to place people, planet and purpose at the core of what you do. „Když je váš vnitřní a vnější svět v harmonii, můžete plně využít svého potenciálu.“

6. Vážit si duševní pohody

Královna je známá svým stoicismem, neznamená to však, že duševní pohodu považuje za samozřejmost. Zakladatel agentury na školení kreativity Genius You a autor knihy Beat Stress at Work Mark Simmonds zastává názor, že královna se stará o své duševní zdraví vyvažováním práce (probíráním se velkou červenou krabicí plnou dokumentů) chvílemi osobního volna (procházkami se svými psy, návštěvou stájí a oblíbenou svačinou: sendvičem s malinovou marmeládou).

„Tím, že je královna velice zaneprázdněná a učí se nové věci, je její nervová soustava stále v pohotovosti,“ říká Simmonds. „To vše je ještě umocněno skutečností, že práce, kterou dělá, má smysl.“