Pryč jsou doby, kdy byly kryptoměny mimo radary finančních úřadů. Víte, jak správně kapitálové zisky na kryptoměnách zdanit? Pokud tuhle otázku řešíte na poslední chvíli, nejste v tom samozřejmě sami. A hlavně vás v tom samotné nenechá náš průvodce!

Co přesně se daní

Je potřeba si uvědomit, jaké operace kryptoměnami nebo v širším významu kryptoaktivy zdanění podléhají. Daní se realizované zisky a teoreticky mohou nastat celkem dva scénáře, kdy se nás danění bude týkat.

„Fyzické osoby zdaňují zisk ze směny kryptoměny za fiat měnu, ale podle převažujících výkladů i zisk ze směny dvou kryptoměn,“ vysvětluje Ladislav Malůšek, daňový expert a partner poradenské společnosti KPMG.

Na první pohled se zdá, že bychom mohli na krypto aplikovat stejný režim jako u cenných papírů, ale to by byl omyl. „Kryptoměny v Česku zůstávají z daňového pohledu i letos zbožím,“ připomíná Peter Sumer, ředitel kryptoměnové burzy BitMarkets, která oficiálně spustila svůj provoz v rámci letošní konference Crypto Expo v Dubaji.

„Při operaci s kryptoměnami se nejedná ani o investici do finančního aktiva, ani o transakci s měnou, protože podle výkladu České národní banky kryptoměna měnou není,“ dodává.

Na kryptoměny tak podle finanční správy nelze uplatňovat některá zvýhodnění a osvobození. „U kryptoměn nenajdeme časový test, jak jej známe u cenných papírů, kdy je příjem z jejich prodeje po třech letech držby osvobozen od daně,“ upozorňuje Malůšek. Výslednou ztrátu z jednotlivých kryptoměn navíc nelze přenášet do dalších let.

„Fyzické osoby daní krypto typicky v rámci ostatních příjmů,“ popisuje Michal Hanych, strategický ředitel právní kanceláře SimpleTax&Law, která se danění příjmů z kryptoměn dlouhodobě věnuje. Základní zdanění příjmů představuje patnáct procent pro fyzické osoby a devatenáct pro osoby právnické.

Klíčovým ukazatelem je zisk, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou kryptoměny. Zisk bychom měli správně počítat nejen z prodeje kryptoaktiva jako takového, ale také ze směny za jinou kryptoměnu nebo zboží.

Pokud se naše příjmy z obchodování kryptoměn začnou blížit dvěma milionům korun, máme trochu problém. „Od 1. ledna 2021 se pro příjmy nad mezní hranicí aplikuje sazba 23 procent. Tato hranice je zhruba 1,7 milionu korun pro rok 2021 a necelých 1,9 milionu pro letošek,“ vypočítává Malůšek.

Danění zisků u plateb za zboží

Uveďme si jednoduchý příklad. Během medvědího trhu jsem koupil celý jeden bitcoin za 100 tisíc korun. Dnes jsem usoudil, že větší užitnou hodnotu pro mě má skromný elektromobil za milion korun.

Pokud auto skutečně koupím, bude mi radost z nového vozu kazit fakt, že musím státu zdanit 900 tisíc korun, tvořících můj zisk. Když to zobecníme, vždy je nutné porovnat, za kolik jste pořídili krypto a jaká je cena zboží. Když je rozdíl kladný a realizujete zisk, měli byste danit.

„V praxi to ale takto jednoduché obyčejně nebývá. Lidé zpravidla krypto nabývají postupně, takže pořizovací cena bude rozmanitější,“ doplňuje Hanych.

„Jako fyzická osoba si pak můžu vybrat, který bitcoin určím jako související výdaj. Pokud to bude ten, který jsem včera koupil za milion, není ke zdanění žádný rozdíl. V praxi potom hodně záleží na celé nákupní historii klienta a je velký prostor k optimalizaci,“ nastiňuje.

Základy daňové optimalizace

Pokud nechcete státu odvádět více, než je nezbytně nutné, můžete i v případě kryptoměn alespoň trochu optimalizovat.

„Mezi optimalizace patří například použití metody HIFO místo tradičního průměru, kdy nákupy jednoduše zprůměrujeme, nebo FIFO, kdy v položce výdaj použijete jako první nejdráže pořízenou kryptoměnu,“ říká Hanych.

FIFO je zkratkou anglických slov First In First Out a označuje obchodní strategii, při které se zboží vyskladňuje vždy od toho nejstaršího, respektive nejdříve naskladněného.

„Oproti tomu HIFO – Highest In First Out je metoda, kdy se jako výdaj proti příjmu použije první nejdražší nákup. Fyzická osoba může výdaje přiřazovat libovolně, není u ostatních příjmů nucena použít konkrétní metodu. V případě, že neplánujete prodat celé své portfolio, se dá takto dosáhnout velkých úspor,“ upřesňuje Hanych.

Pokud jste ještě neprodali a jedná se ideálně o trochu větší kapitál, máte ještě další možnost: mezi velkými hráči oblíbený short hedge, který funguje jako optimalizační nástroj místo prodeje. „Na futures držíte podkladové krypto a otevřete ve stejné výši short. Ekonomicky je výsledek stejný jako u prodeje, ale z pohledu daní je to jinak – daní se jen kladný rozdíl v případě zavření kontraktu,“ uzavírá Hanych.