Klimatická změna zase o něco víc dopadne na naše peněženky. Rejdaři a lodní společnosti se chystají na zásadní změnu, která na ně dopadne s příchodem nového roku: emisní povolenky.

Jakákoli komerční plavidla v evropských přístavech začnou podléhat systému obchodování EU ETS. Znamená to, že za emise vypouštěné do ovzduší spalováním paliva budou muset platit emisní povolenky. 

„Tyto náklady budou přeneseny na zákazníky ve formě samostatného příplatku známého jako emisní příplatek,“ uvádí k tomu například největší lodní společnost světa Maersk, jejíž lodní kontejnery vídáme i na českých tratích a silnicích.

Je to předzvěst toho, co čeká i majitele osobních vozů se spalovacími motory. Palivo pro ně bude kvůli emisním povolenkám postupně zdražovat, a to od roku 2027. Lodní dopravu to ale čeká už za necelé dva měsíce. Konkrétně v Evropské unii se na celkovém objemu emisí skleníkových plynů podílí za čtyř procent. 

Evropští zákonodárci si v rámci Green Dealu vytyčili ambiciózní cíle snížit celkové emise o 55 procent do roku 2030 a dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Nástrojem pro monitoring a regulaci emisí v lodní dopravě se stanou právě povolenky, které už dobře znají elektrárny nebo teplárny.

Systém EU ETS stanovuje cenu emisí a počet povolenek každoročně snižuje, čímž dané sektory finančně motivuje ke snižování uhlíkové stopy a využívání zelenějších paliv. Evropská unie žádá, aby námořní sektor snížil emise skleníkových plynů z lodí ve srovnání s hodnotami v roce 2020 o dvě procenta od roku 2025, o pětinu od roku 2035 a o osmdesát procent od roku 2050. 

Celý systém bude do námořní dopravy zaváděn postupně. V roce 2024 budou povolenky pokrývat čtyřicet procent naměřených emisí, v dalším roce se hodnota zvýší na sedmdesát procent a o rok později už budou platit za veškeré emise oxidu uhličitého.

Snížení by se mělo týkat lodí s tonáží nad pět tisíc tun, které se na těchto emisích podílejí z devadesáti procent. Když budou cestovat mezi dvěma evropskými přístavy, budou platit plnou částku. Když začnou nebo ukončí svou plavbu mimo evropský přístav, zaplatí jen polovinu.

Další emise metan a oxid dusný budou do nařízení o monitorování, vykazování a ověřování zahrnuty od roku 2024 a do EU ETS až od roku 2026.

Cena jedné povolenky se pohybuje kolem osmdesáti eur.

V praxi to znamená, že za každou jednu tunu vykázaných emisí oxidu uhličitého musí majitelé lodí každoročně zakoupit povolenku Evropské unie (EUA) a předložit ji kontrolním úřadům. Cena jedné povolenky se dnes na burze pohybuje kolem osmdesáti eur, v přepočtu necelých dvou tisíc korun.

To lodním společnostem přinese dodatečné náklady nejen kvůli platbám za samotné emise, ale i kvůli zvýšené administrativě vzhledem monitorování a následnému vykazování povolenek.  Rejdařské společnosti proto v posledních týdnech přišly s aktualizovaným ceníkem za přepravu zboží po vodní hladině. 

Například francouzský lodní přepravce CMA CGM už avizoval, že povolenky zdraží námořní přepravu jednoho kontejneru v průměru o 37 eur, které zákazníci zaplatí ve formě tzv. emisního příplatku. Jeho dánský konkurent Maersk ale avizoval i dvojnásobné hodnoty.

Rejdaři začínají nové ceníky předkládat svým obchodním partnerům, kteří je budou muset zakalkulovat do svých finančních plánů a hlavně do cen zboží, které k nám připlouvá z dalekých krajin, například z Číny.

Firmy i domácnosti se tak budou muset připravit na další pozvolné zdražování námořní přepravy. O kolik přesně se ceny zboží převáženého v kontejneru zvednou, je těžké obecně říct, protože závisí na počtu kusů i jeho povaze. Dle toho se pak rozpočítají jednotkové náklady.

Do Evropy dnes navíc po moři míří hodně lodí se zkapalněným zemním plynem, kterých se povolenky také dotknou.