Bývalý americký prezident možná vytěžil z jedné nemovitosti trojnásobný příjem, než jaký přiznal. Je nesrovnalost odrazem nedůsledného účetnictví, nebo dalším příkladem podvodů, které jeho byznysovou kariéru provázejí?

Donald Trump čelí v New Yorku obvinění, že celé roky lže finančním institucím o skutečném rozsahu svého bohatství. Možný podvod zde ale nekončí. V rámci probíhajícího soudního řízení vypluly na povrch dokumenty včetně kreditní zprávy Deutsche Bank, která vzbuzuje otázku, zda Trump Organization svému věřiteli nezamlžila skutečnou rentabilitu golfového resortu v Miami a hotelu ve Washingtonu, D.C.

Všechny dokumenty poskytnuté finančními úřady i Deutsche Bank, které podrobně popisují výkonnost resortu Trump National Doral v Miami, uvádějí totožné cifry: 92 milionů dolarů ve výnosech a čtrnáct milionů čistého provozního zisku v roce 2015.

Následující rok se už čísla mírně lišila. Deutsche Bank zapsala 86 milionů dolarů ve výnosech a daňové doklady ukazovaly na 88 milionů dolarů. Oba zdroje přitom uvedly čistý provozní zisk společnosti ve výši přibližně dvanácti milionů.

V roce 2017 se pak přihodila zajímavá věc. Jak daňové, tak bankovní doklady zaznamenaly pokles příjmů na 75 milionů dolarů. Podle daňových dokladů spadl čistý provozní zisk společnosti na čtyři miliony, což dává smysl vzhledem k tomu, jak náročné je snížit náklady resortu, pyšnícího se údajnou vysokou úrovní služeb.

Zpráva Deutsche Bank ale říká, že se Trump Organization nějakým zázrakem podařilo zvýšit čistý provozní příjem na třináct milionů dolarů.

Hlavní právník Trump Organization Alan Garten oznámil americkému Forbesu, že číselné údaje o čistém provozním zisku pocházejí z různých výpočtů, přestože používají stejné finanční termíny a pokrývají totéž období.

„Mícháte jablka s hruškami,“ namítl spolu s tvrzením, že cifry na daňových dokladech zahrnují výdaje jako odpisy, úroky a jednorázové nebo mimořádné výdaje, které jsou z kalkulace Deutsche Bank vyloučeny. Jak je potom možné, že byla čísla konzistentní v letech 2015 a 2016, než se v následujícím roce tak dramaticky zamíchala, ale Garten nevysvětlil.

Dlouholetý hlavní finanční ředitel Trump Organization není ověřený účetní a jak se zdá, vedení firemního účetnictví bylo za jeho působení spíše pochybné. Zdá se, že čistý provozní zisk doložený v kreditní zprávě Deutsche Bank také počítá s úrokovými výdaji, přinejmenším v roce 2015, kdy se čísla na daňových dokladech a bankovních výkazech shodovala.

Existuje varianta, že Trump Organization v roce 2017 vypustila z výpočtu 3,5 milionu dolarů úrokových nákladů a dalších 1,8 milionu, které padly na výdaje spojené s hurikány. Tím by se její čistý provozní zisk mohl zvýšit na 9,6 milionu dolarů, což je veliký skok oproti zdaněným 4,3 milionu – ale stále nesrovnatelný s třinácti miliony ve zprávě Deutsche Bank.

Manipulace s údaji představuje závažný problém.

Na vyzvání, aby cifry podrobněji vysvětlil, Garten nereagoval. Manipulace s údaji přitom představuje závažný problém. Deutsche Bank, u které měl golfový resort dluh ve výši 125 milionů dolarů, věnovala zvláštní pozornost takzvanému „ukazateli krytí dluhové služby“.

Ten měří, kolik peněz nemovitost generuje ve srovnání s výdaji na dluhy. Z pohledu Deutsche Bank se jednalo o natolik důležitou skutečnost, že ve shrnutí půjčky v kreditní zprávě stanovila pro Trumpovu společnost jediný finanční závazek: „Dlužník se zavazuje, že udrží koeficient krytí dluhové služby stejný nebo vyšší než 1,65.“

Pokud by tedy čistý provozní zisk za rok 2017 dosáhl částky třinácti milionů dolarů, jak věřila Deutsche Bank, Trump by hravě překonal hranici 1,65. Kdyby ale společnost ve skutečnosti vygenerovala jen 4,3 milionu, jak uvádějí daňové doklady, poměr by klesl přibližně na 1,13, což by znamenalo porušení smluvní podmínky.

Zvláštní poznámka ve zprávě přitom indikuje, že podobný pokles by zároveň spustil událost kreditního defaultu.

Ramba
Vydání Forbesu Ramba

Pochybnosti se netýkají pouze golfového resortu v Miami. Deutsche Bank zmiňuje, že čistý provozní zisk Trumpova hotelu ve Washingtonu, D.C. dosáhl v roce 2017 částky 7,6 milionu dolarů. Výkazy za období do srpna 2017 a 2018, které auditovala Trumpova účetní firma a které později zveřejnil americký Výbor pro dohled a reformu, přitom naznačují zisky blížící se nule.

Garten se vytasil s tou samou pohádkou, když zodpovídal dotazy týkající se hotelu známého jako Old Post Office (OPO). „Stejně to máte i s OPO,“ řekl v návaznosti na tvrzení, že bankovní dokumenty odrážejí vyšší čistý provozní zisk, protože z kalkulace vypouštějí odpisy, úroky a jednorázové nebo mimořádné výdaje.

I po odečtení těchto položek z částky uvedené v daňových dokladech se však zdá, že hotel vykazuje ztrátu ve výši 2,3 milionu dolarů za období k 31. srpnu 2017. A v průběhu následujících dvanácti měsíců udávají daňové doklady zisk pouhých 0,9 milionu dolarů.

Jelikož účetní výkazy zobrazují výsledky za fiskální rok, zatímco dokumenty Deutsche Bank ukazují čísla za rok kalendářní, je obtížné provést přesné srovnání. Zdá se ale nepravděpodobné, že by si hotel v období dvou fiskálních let, zasahujícím do roku 2017, vedl tak neúspěšně, a přesto dosáhl natolik dobrých výsledků ke konci kalendářního roku.

Nesrovnalosti týkající se washingtonské nemovitosti vzbuzují další dohady, zda Trump Organization neporušila své finanční závazky vůči Deutsche Bank, poskytující hotelu úvěr ve výši 170 milionů dolarů. Podle kreditní zprávy, kterou vydala Deutsche Bank, se Trumpova společnost zavázala udržet v hotelu krytí dluhové služby v poměru 1,15.

Pokud by podnik skutečně dosáhl na čistý provozní zisk ve výši 7,6 milionu dolarů, jak se banka domnívala, splnil by podmínku – ale jen těsně. Což vysvětluje, proč by se někdo na Trumpově místě mohl pokusit nafouknout čísla, aby se zdála co možná nejvyšší.