Dnes je to právě devadesát let od letecké havárie, při které ztratili život zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa a jeho pilot Jindřich Brouček.

„Můj systém nezanikne. Tyto budovy a stroje, to jsou jen hromady cihel a železa. Ale systém, který jsem vytvořil, ten bude sloužit příštím generacím. Nevybudoval jsem podnik, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval podnik.“ To jsou památná slova Tomáše Bati, kterými definoval, jak „baťovsky“ budovat úspěšnou firmu. 

Dodnes je považován za nejvýznamnějšího prvorepublikového podnikatele. Pro mnohé je nejvlivnějším českým podnikatelem všech dob.

Tomáš Baťa, zakladatel světového impéria, československý král obuvi, ale také starosta města Zlína. Ze své firmy postupně vybudoval rozsáhlý a na svou dobu zcela ojedinělý komplex, v němž kombinoval nejen obuvnickou výrobu, ale také četná obchodní, marketingová, logistická či finanční odvětví.

Jeho pracovní a obchodní metody či systém motivace spolupracovníků byly na tehdejší dobu zcela revoluční a dodnes se používají jako příklady špičkového managementu, vzorové firemní kultury i péče o zaměstnance.

Odpovědí na to, co tedy znamená po baťovsku budovat sám sebe i svou firmu, existuje však už jen málo. To ovšem změnila kniha nazvaná Inspirace Baťa, která vyšla loni v červnu za podpory Nadace Tomáše Bati.

Poměrně objemná publikace s podtitulem „Jak být silnější a šťastnější podle životních zásad Tomáše Bati“ představuje 99 základních myšlenek, které Tomáš Baťa uplatňoval při rozvoji své podnikatelské i životní filozofie. Systém řízení podle Bati tak není návodem, jak řídit a vést firmu. Funguje především jako inspirace – pro byznys, ale především pro formování vlastní osobnosti. 

Tomáš Baťa byl proslulý svým „zdravým selským rozumem“. Jednoduchá řešení a nekomplikovaný přístup k životu pro něj byly typické. Takové jsou i zásady, kterými se řídil a jež vyžadoval od svého okolí. 

Kniha Inspirace Baťa je první svého druhu. Kombinuje žánr biografie a literatury faktu s žánrem tzv. seberozvojové literatury, tématem leadershipu a vzdělávání. Originálním zpracováním nabízí čtenáři nápady, jak proměnit svůj byznys i vlastní přístup k životu – a vychází přitom z osobních Baťových poznámek, jeho autentických citátů, deníkových zápisků a jeho vlastních postřehů z rozvoje jeho vlastního byznysového impéria. 

Přináší tak zcela nový pohled na Baťovu životní i podnikatelskou filozofii a ukazuje, jak lze změnit životní postoje, vlastní podnikání i vnímání světa podle baťovských principů – nebo se jím aspoň inspirovat.

Autorkou knihy je Gabriela Končitíková, která v Nadaci Tomáše Bati řadu let pracuje jako projektová manažerka a studiu filozofie, života a životních postojů Tomáše Bati se věnuje více než čtrnáct let. Jedná se o její desátou knihu – nedávno stejná autorka uspořádala originální výbor receptů z kuchyně Baťovy manželky Marie Baťové. 

Zároveň však jde o první knihu této autorky, která radí, jak začít s využitím baťovských zásad v každodenním životě. Spolu s knihou začala Končitíková produkovat pravidelně i podcasty, které se zabývají osobním rozvojem a leadershipem a jsou inspirované právě životem a dílem Tomáše Bati. 

V Baťově odkazu se výtečně odráží vnímání jeho autora. Základem všeho je selský rozum. To je i motto celé knihy.

Kniha Inspirace Baťa je rozdělena do čtyř částí. Každá se věnuje jedné z oblastí lidské bytosti –  tělo, mysl, duše a vztahy. Tyto oblasti sledovala firma Baťa u svých spolupracovníků a pomáhala jim inspirovat se, jak je zdokonalovat. Do jednotlivých oblastí je rozděleno baťovských 99 kapitol. Každá představuje krátkou a údernou radu, jak se zlepšit v jedné konkrétní činnosti. Nejenže se dozvíte, jak daná rada fungovala, ale najdete i baťovské pravidlo na její zavedení do svého každodenního života.

V knize čtenář nalezne také pověstná baťovská desatera – například Desatero duševního zdraví, Zdravého spánku, Jednání s lidmi, atd.

Příjemným osvěžením Baťových zásad a desater jsou pak krátké pravdivé příběhy z Baťova života a podnikání, ve kterých čtenář poznává pravou podstatu osobnosti Tomáše Bati. Pozornému čtenáři neunikne, že mnoho baťovských zásad vzniklo na základě osobních zážitků a zkušeností Tomáše Bati.

V jednotlivých kapitolách z Baťova života prosvítají nejen jeho vize, ale též charakter tohoto asi nejslavnějšího českého podnikatele – někdy je shovívavý a vstřícný, jindy tvrdý a sebestředný, někdy zažívá pocity smutku a zklamání, jindy, kdy se něco povede, zase až pocity dětské radosti.

 „Kniha je vhodná pro kohokoliv, kdo chce fungovat efektivněji, mít více času pro sebe, vytvářet kvalitnější mezilidské vztahy a nebojí se změny. Možnosti, jak měnit sám sebe podle Baťovy filozofie, vychází z podstaty baťovské služby, která začíná slovy: Na první místo si dejte sebe,“ uzavírá autorka Gabriela Končitíková. 

Možná to není špatný začátek. 

Vybrali jsme titulky některých z celkem 99 kapitol – každá z nich je v knize Inspirace Baťa podrobně rozepsaná a rozpracovaná dle životních postojů Tomáše Bati. 

 1. Na první místo dejte sebe.
 2. Naučte se spát. 
 3. Sval má jinou energii než tuk. 
 4. Akceptujte únavu.
 5. Nenechte se ovlivňovat počasím.
 6. Usmívejte se.
 7. Čas je nejcennější kapitál.
 8. Buďte transparentní.
 9. Nezachraňujte.
 10. Zbavte se vzdychajících lidí.
 11. Nebojte se disciplíny.
 12. Na mínění druhých úplně nezáleží.
 13. Dbejte o svou pověst.
 14. Vytvořte si systém.
 15. Mluvte taktně pravdu.