Kurýr, účetní, ale i farmaceut nebo krizový manažer. Možná už díky našemu článku víte, že tohle jsou pracovní pozice, po kterých je momentálně největší poptávka. Co ale z kariérního hlediska přinese budoucnost?

Žijeme v nepředvídatelných časech a ten, kdo se na ně dokáže co nejrychleji adaptovat, je vítězem situace. Pokud jsme se do března minulého roku obávali, že řadu povolání zanedlouho převezme umělá inteligence, pandemie nás katapultovala ještě do úplně jiné reality.

Ano, umělá inteligence je čím dál schopnější – mimo jiné nedávno napsala cyklus povídek pro Český rozhlas či radí lidem, zda je pro ně bezpečné vstoupit do obchodního centra. Zatím to však nevypadá, že nás počítače nebo roboti nahradí takovým způsobem, abychom se mohli odebrat na věčnou rentu.

Kritické myšlení jako základ

V záplavě informací od protichůdných zdrojů bude stále více kladen důraz na kritické myšlení a schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace v souvislostech. Tuto dovednost je potřeba pěstovat a zaměřit na ni i svůj osobní rozvoj. Schopnost kritického myšlení a analýza dat bude kandidáty na pracovní místa rozřazovat podobně jako kdysi znalost angličtiny.

Datový vědec jako relevantní kariéra

Pod pojmem „datový vědec“ si můžete představit například Marii Fasli, šéfku analýzy dat v rámci UNESCO. Právě poptávka po lidech, kteří zvládnou analyzovat velké množství dat a pracovat s nimi, stále roste. Ukazuje to i výroční zpráva Světového ekonomického fóra The Future of Jobs, předpovídající vývoj pracovního trhu v blízké budoucnosti.

Strojům budeme nadále čím dál víc delegovat administrativu i manuální práci. Zatím se ale lidstvo neobejde bez dovedností, které umí jen člověk: rozhodovat se, jak s daty naložit, argumentovat, zapojovat etiku i emoce.

Bez kvalitních učitelů není budoucnosti

Velká Británie se už několik let potýká s nedostatkem pedagogů a tuto kariéru nabízela cizincům včetně Čechů. Učitelé jsou u nás stále výrazně podhodnoceni, podle studie OECD je na tom Česko ve výdajích na vzdělávání ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi velmi špatně: letos se platy pedagogů přiblížily průměru 41 tisíc korun.

Podle analýzy společnosti Nesta, která se zaměřuje také na prognózy budoucích společenských trendů, bude právě povolání učitele okolo roku 2030 jedním z těch nejžádanějších. Zájem bude o takové pedagogy, kteří nebudou specializováni pouze v jednom předmětu, ale zvládnou žákům vštípit například i zmiňované kritické myšlení.

Digitální marketing jako stabilní kariéra

Pandemie uspíšila přechod analogového světa do digitálního prostoru. Jednou z nejžádanějších profesí budoucnosti proto bude digitální marketér. Podle žebříčku pracovní agentury Monster je tato kariéra na vzestupu od roku 2015 a v následujících letech ještě poroste.

Samostatnost a možnost pracovat odkudkoli

Podle výroční zprávy The Future of Jobs poroste zájem o práci na dálku úměrně s digitalizací firem. Během pandemie bylo podle těchto dat schopno 44 procent zaměstnanců přejít na home office víceméně bez problémů.

Jakkoli můžeme postrádat lidský kontakt a socializaci s kolegy, firmy budou tento benefit nabízet stále častěji. Znamená to ovšem, že přednost dostanou ti kandidáti, kteří jsou schopni podávat dobrých výkonů samostatně, aniž by nad sebou měli pevnou ruku vedení.