Těžební společnost OKD získala od ministerstva životního prostředí (MŽP) souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivu hornické činnosti na životní prostředí pro těžbu v období od letošního roku až do ukončení činnosti.

Posuzovaná činnost zahrnuje dobývání uhlí i technickou likvidaci Dolu ČSM, která bude následovat po ukončení těžby.

Firma předpokládá, že bude těžit průměrně 1,1 milionu tun uhlí ročně. Ukončení těžby plánuje OKD na přelomu let 2025 a 2026.

„Ze stanoviska vydaného ministerstvem plyne OKD řada povinností, které budeme muset plnit v době těžby i následné technické likvidace Dolu ČSM a také po ukončení hornické činnosti. Podmínky stanoviska budou nyní zohledněny v navazujících řízeních,“ uvedl generální ředitel OKD Roman Sikora.

K podmínkám, které jsou ve stanovisku uvedeny, patří, že maximální roční těžba černého uhlí nesmí přesáhnout 1,8 milionu tun. OKD také například musí rekultivace dělat přírodě blízkým způsobem.

Vydání stanoviska předcházela mimo jiné loni mezivládní česko-polská konzultace, jejímž cílem bylo reagovat na nejasnosti v dokumentaci vznesené polskou stranou.

„Všechny body, které zástupci Polska považovali za sporné, jsme objasnili a loni v prosinci podepsaly obě strany protokol. Ten byl předpokladem pro vydání souhlasného stanoviska MŽP, které jsme nyní obdrželi,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

„Budeme těžit pouze na území, kde již bylo historicky dobýváno a vlivy poddolování nebudou zasaženy obydlené části Stonavy a Karviné, ani polská strana. Předpokládaná průměrná roční těžba bude 1,1 milionu tun uhlí,“ dodal.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží se už jen v Dole ČSM.

Společnost zaměstnává přibližně 3300 lidí. Vlastníkem společnosti je prostřednictvím společnosti Prisko stát.