Bitva o vlastnictví ochranné známky Pietro Filipi ještě zdaleka není u svého konce. V červencové dražbě ji sice za 1 550 000 korun vydražil Pavel Bednář, muž číslo dva bývalého majitele skupiny Michala Mičky, situace však nabrala zcela jiných obrátek. O dalším vývoji rozhodl dnešní soud.

Bednář se z akvizice těšil a už spřádal konkrétní plány na obnovu byznysu s módou pro vyšší střední třídu. Podle jeho slov nic nebránilo tomu, aby věřitelský výbor výsledek aukce schválil.

Opak se však stal pravdou. Výbor Bednáře jako vlastníka odmítl s odůvodněním, že Bednář byl v Pietro Filipi několik let činný na pozici vrcholného manažera a finančního ředitele. Věřitelé tak krach firmy přímo spojují i s Bednářovou prací. On sám vnímá celou záležitost v jiném světle: „Celý koncept byl nastaven špatně, nevýdělečně, ještě než jsem do skupiny vstoupil. Cílem bylo značku ozdravit. Covid-19 do našich plánů hodil vidle,“ přichází se stejným argumentem jako svého času sám Michal Mička.

Bednář pro Forbes uvedl, že se nebude dále pokoušet ochrannou známku získat, neboť je výbor „vůči němu zabržděn“. V oboru ale podnikat chce, i když konkrétní firmu prý nemůže uvést – prozradil pouze, že se bude jednat o segment „rychlé módy“.

Prodej ochranných známek zkrachovalé oděvní společnosti Pietro Filipi pokračuje takzvanou obálkovou metodou. Minimální požadovaná cena je 2,75 milionu korun, zvítězí zájemce s nejvyšší nabídkou. Návrhy na odkup známek musejí být doručeny insolvenčnímu správci Lukáši Vlašanému nejpozději do 30. září 12 hodin. Podmínkou je složení kauce 1,5 milionu korun.

Jde o čtvrtý pokus prodeje ochranných známek. Do posledního výběrového řízení konaného formou aukce se přihlásili podle Vlašaného dva zájemci. Nejvyšší nabídka činila 1,5 milionu korun. S ohledem na nízkou hodnotu ji věřitelský výbor neschválil a rozhodl o zrušení výběrového řízení, řekl dnes.

Po skončení aukce Vlašaný obdržel další dvě nabídky, o čemž informoval věřitelský výbor a navrhl, že osloví všechny ty, kteří měli dříve o známky zájem. Závaznou nabídku se složením kauce 1,5 milionu korun dosud podle něj předložili čtyři zájemci. Nejvyšší nabídnutá cena činí 2,75 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty.

Výše zmíněný postup na dnešní schůzi zpochybnil Pavel Bednář, který zvítězil v poslední aukci o ochranné známky, a u zkrachovalé společnosti Pietro Filipi zastupuje jednoho z věřitelů. Systém, kdy uzavřené obálky s nabídkami dostane do rukou insolvenční správce, označil za netransparentní.

„Dosavadní výběrová řízení nedopadla očekávaným způsobem, navrhl jsem méně standardizované řešení,“ uvedl Vlašaný. Právní zástupce České spořitelny coby zajištěného věřitele doplnil, že cílem prodeje ochranných známek je získání co nejvyššího výtěžku při zachování transparentnosti řízení s výhledem na brzké dokončení prodeje. Bednářovy námitky označil za liché.

Jeden z věřitelů, společnost Kara Turnov, se dříve proti vítězství Bednáře v aukci o ochranné známky ohradil. Argumentoval tím, že Bednář v Pietro Filipi, respektive skupině C2H, pod kterou patřila, zastával pozici vrcholného manažera.

Bednář v dopisu pražskému městskému soudu prohlásil, že má právo známky získat, protože v Pietro Filipi neměl podíl ani rozhodující vliv na jeho majetkovou činnost. Poprvé se výběrové řízení na prodej ochranných známek konalo loni, věřitelé žádnou nabídku nepřijali. Letos v prvním kole veřejné dražby žádný zájemce nesplnil vypsané podmínky, když byla stanovena minimální cena na 13,7 milionu korun.

Na druhý letošní pokus, kdy byla minimální cena jedna koruna, podal nejvyšší nabídku Bednář. Znalec ochranné známky Pietro Filipi a Pietro Filipi Stores přitom ohodnotil každou na 15,6 milionu korun.

Značka Pietro Filipi působila na českém trhu od roku 1993, firma se později potýkala s dluhy. V roce 2017 v ní koupil osmdesátiprocentní podíl podnikatel Michal Mička, v roce 2019 získal zbývajících dvacet procent. Z důvodu pandemie koronaviru a nuceného uzavření obchodů se firma dostala do insolvence. Městský soud v Praze loni v květnu rozhodl o prohlášení konkurzu.