skip to main content
Vlada.cz

Podpora podnikatelů. Funguje jen Pětadvacítka, úvěry COVID úplně selhaly, ukazují průzkumy

Mohlo by se zdát, že to nejhorší mají podnikatelé za sebou. Jenže ačkoli mnozí otevřeli své provozovny, zachráněný byznys zdaleka nemají. Do stavu před dvouměsíční hibernací se budou vracet dlouho, přičemž někomu se to bez pomoci ani nemusí podařit.

Stát jim sice po zavedení restriktivních opatření přislíbil podání pomocné ruky, načež umožnil úlevy a spustil podpůrné programy, realita je však taková, že skutečná výpomoc od státu zůstala daleko za proklamacemi vládních činitelů a očekáváním lidí z byznysu.

Alespoň to vyplývá z několika průzkumů, které podnikatelské svazy v posledních týdnech provedly mezi živnostníky a firmami všech velikostí. Vesměs se shodují, že podpůrné programy podnikatelům příliš nepomohou. Řada z nich se totiž finanční pomoci dosud nedočkala.

Forbes zmíněné průzkumy (mezi svými členy je uspořádaly například Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora či Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů) podrobně prošel. A tohle jsou jejich závěry.

Pětadvacítka
Jednoznačně nejlépe fungující podpora. Program pro OSVČ z dílny ministerstva financí za přínosný označilo 75 procent z bezmála osmi stovek živnostníků a podniků, kteří se zapojili do šetření Hospodářské komory.

Podle květnového průzkumu české společnosti Reservio, jehož se zúčastnilo 600 OSVČ napříč odvětvími – od kadeřnictví až po řemeslné služby –, si o Pětadvacítku řeklo téměř 60 procent živnostníků. Finanční správa dosud eviduje přes 511 tisíc žádostí za první bonusové období (12. března – 30. dubna), dalších zhruba 243 tisíc za druhé období (1. května – 8. června).

Úspěšní žadatelé oceňují zejména jednoduchý proces žádosti a její rychlé vyřízení. Nově si navíc o příspěvek v rámci programu mohou zažádat i malá eseróčka, na něž se dlouho nevztahovala žádná podpora.

Jedinou kaňkou na Pětadvacítce je skutečnost, že v ní není výslovně uvedeno, kdo na příspěvek 500 korun denně má nárok a kdo už ne. Nad příjemci se tak vznáší mráček nejistoty v podobě možné pozdější kontroly ze strany berňáku.

Antivirus
Kurzarbeit, tedy program, jehož prostřednictvím stát přispívá zaměstnavatelům zasaženým vládními opatřeními na náhrady mezd zaměstnanců.

Zejména pro velké firmy jde o zásadní nástroj podpory. Pomáhá jim udržet si klíčové pracovníky, pro něž momentálně nemají dostatek práce, ale v budoucnu jejich služby budou potřebovat. Podle nedávného průzkumu Svazu průmyslu a dopravy o něj v květnu požádá více než polovina ze 700 dotázaných společností.

Nicméně tři čtvrtiny oslovených zároveň kritizují administrativní náročnost spojenou s kurzarbeitovým programem. Opakovaně zmiňují, že problémem byl například špatný název odesílaného souboru nebo rozpor v požadavcích na vyplnění žádosti se skutečností, kvůli čemuž nebyly žádosti napoprvé přijaty.

Nespokojenost firmy vyjadřují taktéž nad tím, že o peníze mohou žádat až zpětně a už v průběhu jsou podrobovány kontrolám, což prohlubuje čekání na finance.

Reklama

Více než 70 procent společností, zejména z cestovního ruchu, by pak uvítalo, kdyby program Antivirus byl pro ně dostupný až do konce srpna. Vláda se tomu nebrání, posvětit to ale musí ještě parlament.

COVID
Velký špatný. Není pochyb, že jde o nejvíce kritizované nástroje pro pandemií zasažené podnikatele. Úvěrový program COVID I a záruční program COVID II nehodnotil čistě pozitivně žádný z bezmála 800 byznysmenů oslovených Hospodářskou komorou. A to mezi nimi byli i ti, kteří na finanční prostředky dosáhli.

Z odpovědí podnikatelů vyplynulo, že je zklamalo zejména to, jak vláda tuto pomoc prezentovala a jak byla posléze reálně poskytována. Podle průzkumu společnosti Reservio na ni mezi šesti stovkami živnostníků a malých firem dosáhne pouhé procento.

Šetření Hospodářské komory ukázalo, že pro podnikatele bylo žádání o úvěry v rámci programů COVID administrativně náročné. Velký problém viděli rovněž v tom, že na vyplněnou žádost neobdrželi žádnou odpověď (takřka polovina žadatelů). Stejně tak jim v případě zamítnutí jejich žádosti nebyl oznámen důvod, neboť odpovědi byly vygenerovány automatem. Takový postoj považují za urážlivý.

A konkrétní příklady?

„Po měsíci nám přišla automatická odpověď z COVID I, že naše žádost byla zamítnuta pro formální chybu. Z COVID II rovněž po 12 dnech přišlo zamítnutí pro formální chybu. Ani v jednom případě nás nikdo nekontaktoval s doplněním nebo možnou opravou.“

„Zkušenosti máme za naše klienty, kterým jsme se snažili žádat o úvěry COVID I a II. Bohužel prezentace vlády, že to budou prostředky pro potřebné (restaurace a hotely), jsou velmi plané. Žádná banka těmto subjektům nechce půjčovat.“

Nedávno se rozeběhl záruční program COVID III, který v průzkumech nebyl zahrnut.

Ošetřovné
Pro rodiče, kteří kvůli uzavření škol zůstali doma se svými ratolestmi, to měla být odbočka z cesty, která by je mohla dovést do existenčních problémů. I v tomto případě se ovšem objevují hlasy (byť v ne takovém rozsahu), že řada otců a matek dosud žádné ošetřovné neviděla.

Důvod? Buď byly úřady zahlcené, nebo se v jejich žádostech objevovaly chyby. To pak vedlo k došetřování ze strany úředníků a prodlevám ve vyplácení dávek.

Často se opakující chybou bylo nedoložení potvrzení o uzavření školy. S tímto požadavkem rodiče původně nepočítali, později naráželi na skutečnost, že ne všechny školy jej dokázaly vystavit elektronicky.