skip to main content

Výzva: Postrádá vaše práce smysl? Tak si ji upravte

Třetí den a s ním i třetí výzva, tentoktát na téma, jak (znovu) najít smysl ve své práci. Každý pracovní den až do konce prázdnin dostanete jeden úkol, díky kterému budete svou práci na konci výzvy milovat. Nebo ji naopak změníte.

Vzhledem k tomu, že většinu svého bdělého času trávíme v práci,  je pochopitelné, že toužíme mít zaměstnání, které bude mít smysl a účel. Ideální práce by měla být intelektuální výzvou, měla by nás duševně uspokojovat, pomáhat druhým nebo sloužit vyššímu cíli a dělat ze světa lepší místo. 

Ve skutečnosti je ale zaměstnání většiny z nás mnohem prozaičtější, nepříliš naplňující a uspokojivé. A platí to i pro pozice na první pohled pohádkové, které jsou spojené se společenským statusem, budí u druhých respekt nebo přinášejí hodně peněz. I v těchto případech můžete cítit, že vám něco chybí.

Pokud je to i váš případ, je ten pravý čas na změnu. 

Ale nelekejte se, není třeba, abyste okamžitě dávali výpověď. Zkuste místo toho vymyslet, jak dělat svou práci jinak, tak aby pro vás dosahovala optimální smysluplnosti – tedy takové míry důležitosti, jakou věříte, že by měla mít. 

Reklama

Pro tento přístup se používá anglické označení „job crafting“ a jde o to, že změníte náplň své současné práce tak, aby lépe vyhovovala vašim představám a přinášela vám více uspokojení. 

Jak na to? Zaměřte se na své motivy, své silné stránky a touhy. Zamyslete se nad tím, co vám dodává energii a co vás naopak vyčerpává. Chcete-li svou práci zosobnit, vizualizujte si ji, sepište si její jednotlivé složky a upravte je tak, aby vám lépe seděly. Firmy jsou dnes podobným změnám otevřenější než kdy dřív, protože si dobře uvědomují, že spokojení zaměstnanci jsou to nejcennější, co mají. 

Svou cestu můžete začít malými, dílčími změnami, které se postupem času budou sčítat. Zde je návod na několik prvních kroků. 

  1. Uvědomte si, že s každou prací jsou spojeny nudné, monotónní úkoly a drobné nepříjemnosti. I výkonný ředitel se občas musí vypořádat se zrušeným letem, zpožděným taxi nebo mrzutým podřízeným. To k práci prostě patří.
  2. Smiřte se s tím, že tu vždy bude určité procento odpovědnosti, které se nezmění, a zaměřte se raději na věci, které máte v moci ovlivnit.
  3. Požádejte o schůzku se svým nadřízeným, se kterým proberete svou vizi ohledně vaší pozice, ale ujistěte ho, že i nadále budete vykonávat své stávající povinnosti.
  4. Vytvořte pro sebe nové povinnosti, která vás budou naplňovat smyslem a účelem. Pokud jste účetní, můžete navrhnout založení jednotky, která bude mít na starosti charitativní organizace. Pokud jste právník, můžete požádat o pro bono případy na pomoc migrantům. Pokud obchodujete s cennými papíry, můžete nabídnout zlevněné poradenství rodičům malých dětí.
  5. Rádi pracujete s lidmi? Zkuste pomáhat mladším zaměstnancům a předejte jim své zkušenosti nebo se poohlédněte po roli manažera, která by vám umožnila využít váš potenciál.
  6. Změňte nastavení své mysli ve vztahu ke svým povinnostem. Pokud jste například údržbář v nemocnici, myslete na to, že i vaše práce je zásadní pro to, aby se nemocní uzdravili. 
  7. Povinnosti, které neodpovídají vašim dovednostem a okrádají vás o vaše nadšení, delegujte na někoho jiného a požádejte o takové, které vám budou lépe sedět. 
  8. Pokud sedíte celý den sami zavření v kanceláři a toužíte po společnosti, požádejte o příležitost k setkávání se s klienty. Nebo o společnou kancelář s kolegy.
  9. Pokud se cítíte přetíženi malými úkoly, které vás odvádějí od hlavní náplně vaší práce, přesuňte je na mladší kolegy, oni se na nich zaučí a vy můžete věnovat pozornost složitějším úkolům.

Zkrátka pokud víte, jakou změnu zhruba hledáte, vezměte to do svých rukou a zařiďte si ji. Někdy stačí málo a nikdo jiný to za vás neudělá.