Nové přiznání společnosti Google, kterému zatím nebylo věnováno příliš pozornosti, je vážným varováním pro 2,6 miliardy uživatelů prohlížeče Chrome. Pokud jste jedním z nich, máte pádný důvod přestat prohlížeč používat.

Za aktualizacemi funkcí se skrývá skutečnost, že Chrome je, pokud jde o soukromí a bezpečnost, v nepořádku. V ochraně uživatelů před sledováním a sběrem dat zaostává za konkurencí, jeho plán zbavit se nepříjemných cookies třetích stran byl odložen a ukázalo se, že náhradní technologie, která měla zabránit profilování a sledování uživatelů, vše jen zhoršila.

Společnost Google ochotně (a ironicky) přiznává, že všudypřítomné sledování webu se vymklo kontrole a vedlo k „erozi důvěry“. Dvaasedmdesát procent lidí se domnívá, že téměř vše, co dělají online, je sledováno inzerenty, technologickými firmami nebo jinými subjekty. Jednaosmdesát procent je pak přesvědčeno, že potenciální rizika plynoucí ze sběru dat převažují nad přínosy.

Jak je tedy možné, že Google takové sledování ve svém vlajkovém prohlížeči standardně umožňuje? Odpověď je jednoduchá: jde o peníze. Omezení sledování podstatně sníží příjmy z reklamy cílené na uživatele a Google nemá plán B.

„Výzkum ukázal, že až 52 společností může teoreticky sledovat až 91 procent historie prohlížení webu průměrného uživatele,“ uvedl na nedávné schůzce Internet Engineering Task Force jeden z vedoucích vývojářů prohlížeče Chrome. Šest set společností pak podle jeho slov může sledovat nejméně padesát procent.

Problémem je, že ani ohromující úroveň kontroly společnosti Google nad ekosystémem internetové reklamy není absolutní. Již nyní existuje složitá pavučina sledovacích zařízení a zprostředkovatelů údajů – a jakákoli nová technologie tuto složitost jen zvyšuje, protože nemůže existovat izolovaně.

Právě tohle stojí za neúspěchem sledování uživatelů zvaného pod zkratkou FLoC. Jedná se o pokus společnosti Google o zavedení anonymního sledování na webu, ale ukazuje se, že postavit zeď jen kolem poloviny pomyslného kurníku není nijak zvlášť efektivní, zvlášť když se uvnitř už potulují některé lišky.

FLoC se okamžitě dostal pod palbu kritiky.

Místo toho, aby se FLoC zaměřil na vás jako na jednotlivce, přiřadí vás k takzvané kohortě lidí s podobnými zájmy a chováním, definované podle webových stránek, které všichni navštěvujete. Pro sledujícího už tedy nejste například pětapadesátiletá asistentka prodeje, bydlící na určité adrese – místo toho jste členy kohorty X, z čehož mohou inzerenti odvodit, co budete pravděpodobně dělat a nakupovat na společných webových stránkách.

FLoC se okamžitě dostal pod palbu kritiky. Lobby zabývající se ochranou soukromí upozornila na riziko, že zprostředkovatelé údajů jednoduše přidají identifikátory kohorty k dalším údajům shromážděným o uživatelích, čímž získají ještě více informací o jednotlivcích. Identifikátory kohorty by navíc mohly na uživatelke prozradit citlivé finanční, politické, sexuální nebo zdravotní informace.

Společnost Google minulý měsíc zkušební provoz FLoC ukončila s tím, že je potřeba vše přehodnotit, než bude cokoli uvedeno do provozu. Nicméně Google bude pokračovat ve sledování a profilování uživatelů prostřednictvím cookies nejméně do roku 2023. Skutečnost pro vás jako uživatele prohlížeče Chrome je však mnohem závažnější.

Ramba
Vydání Forbesu Ramba

Pokud budete prohlížeč používat i nadále, existují dva způsoby, jak se vyhnout tajnému zařazení do dalšího zkušebního provozu podobného FLoC: buď ručním výběrem blokování cookies třetích stran, nebo vypnutím zkušebních funkcí Privacy Sandbox v nastavení ochrany osobních údajů v prohlížeči.

Společnost Google o FLoC a Privacy Sandbox říká, že promýšlí oslabené řešení. Podle odborníků byl FloC byl dalším pokusem o zacílení digitálního marketingu v rámci systému prohlížeče Google namísto cookies třetí strany, aby se zajistilo, že uživatel sledování nijak neobejde.

„Pokud používáte Chrome, vzdáváte se svého soukromí. Potřebují o vás něco vědět,“ upozorňuje moje kolegyně Kate O’Flahertyová. Pokud jste uživateli Apple, Safari je lepší volbou: ve výchozím nastavení zabraňuje sledování mezi stránkami, má použitelnější a rozsáhlejší režim soukromého prohlížení a jde o prohlížeč od technologického, nikoli reklamního giganta.

Soukromý přenos od společnosti Apple je také obrovským krokem vpřed pro vaše soukromí, protože přerušuje řetězec identity mezi vaším zařízením a navštívenými stránkami, ačkoli kvůli počátečním problémům bude při uvedení iOS 15 k dispozici pouze betaverze.

Přestože můžete používat Chrome v režimu inkognito, měli byste si být vědomi jeho omezení. Chrome je technicky vynikající prohlížeč, ale stejně jako u všech platforem, aplikací a služeb, je třeba vždy sledovat peníze.

Dokonalou ilustrací je porovnání označení ochrany osobních údajů u prohlížeče Chrome s ostatními předními prohlížeči v App Store společnosti Apple. Chrome se výrazně vymyká ostatním, a to jak z hlediska údajů, které shromažďuje, tak i z hlediska skutečnosti, že jsou všechny propojeny s identitou uživatele.

Je přehnané navrhovat, abyste se zbavili Chromu a vybrali si jinou alternativu? To záleží na vašem pohledu. Google musí najít způsob, jak prezentovat vaše údaje svým platícím zákazníkům – inzerentům. Vy však ne.