Z Evropské ulice přišla v pátek zpráva o změně majetkové struktury. Dlouholetí minoritní akcionáři skupiny PPF Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart prodali své podíly, které činily shodně 0,535 procenta.

PPF tak nově stoprocentně patří Renátě Kellnerové s dcerami Annou Kellnerovou, Larou Kellnerovou, Marií Kellnerovou a Petrem Kellnerem mladším.

Finanční podrobnosti transakce nebyly zveřejněny, nicméně pokud by byla zachována logika dle valuace celé skupiny, mělo by se bezpečně jednat o miliardové vyplacení pro každého z dnes již bývalých akcionářů.

„Naše minoritní podíly měly svoji logiku ve struktuře skupiny PPF tak, jak ji založil a řídil Petr Kellner. Dnes, kdy je akcionářská struktura rozdělena mezi Petrovy dědice, je i logika řízení PPF jiná, a proto jsme se oba rozhodli, po dohodě s Renátou Kellnerovou, své akcie prodat a akcionářskou strukturu tak zjednodušit,“ uvedli k prodeji podílů Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart.

Renáta Kellnerová v prohlášení poděkovala Bartoníčkovi primárně za klíčovou roli během transformace České pojišťovny, zatímco Duvieusartovi za to, že do PPF „přinesl globální přesah a zasloužil se o expanzi na asijské trhy“.

Oba manažeři zůstávají do jisté míry ve skupině aktivní. Bartoníček jako předseda představenstva biotechnologického Sotia a Duvieusart jako předseda představenstva PPF Financial Holdings. Sami jsou však již několik měsíců činorodí mimo zdi PPF Gate a pod značkou BD Partners v tom budou společně pokračovat.

Transakce tak symbolicky završuje éru PPF se „starou gardou“ a otevírá éru Renáty Kellnerové, Jiřího Šmejce, ale také čtyř dědiců, pro něž – minimálně dle poslední výroční zprávy – vidí Renáta Kellnerová budoucnost v rámci skupiny.

„Mým úkolem je tohle dědictví zachovat a připravit naše děti na to, aby jednoho dne – s veškerým respektem a pokorou – tuhle štafetu převzaly a nesly ji dál,“ uvedla Kellnerová.

PPF však nemusí čistě v rodině zůstat dlouho. Jiří Šmejc při nástupu do role CEO explicitně řekl, že bez vidiny opce na nabytí podílu by nabídku nepřijal. Stále je tak ve hře možnost, že získá až desetiprocentní podíl, a to po splnění veřejně blíže nespecifikovaných milníků mezi třetím a pátým rokem ve funkci.