Od středy 3. března čeká firmy nad 250 zaměstnanců povinnost testovat své zaměstnance. Společnosti, které zaměstnávají více než 50 lidí, mají odklad do pátku 5. března. Menším firmám vláda testování pouze doporučuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyvěsilo na svém webu návod, jak vše prakticky provést. Informací je hodně a ne všechny snadno k nalezení – samo ministerstvo přiznalo, že některé věci teprve za pochodu řeší.

Hledali jsme proto odpovědi, které vám pomohou se v nových povinnostech zorientovat.

Kdo má povinnost testovat a v jakých lhůtách?

Firmy s 250 a více zaměstnanci musí testovat od 3. 3. nejméně jednou za týden. Do 12. 3. by měli zaměstnanci doložit negativní test a ten by neměl být starší než sedm dní. Společnosti s 50 až 250 zaměstnanci mají lhůtu posunutou na 5. 3., respektive 15. 3.

Jakými testy a kde je možné testovat?

Testuje se POC (Point-of-Care) antigenními testy ve stávajícím testovacím místě, lze sjednat i zdravotníka přímo do firmy. Pokud se používají laické antigenní testy, je možné určit jiného pracovníka, který není zdravotník – ten bude testovat ve firmě na testovacím místě.

Případně se laickými testy mohou pracovníci testovat sami. Podle ministerstva průmyslu a obchodu ale záleží na zaměstnavateli, zda takový test uzná.

Co je to samotestování?

Jedná se o testování pomocí testů určených pro laiky. Jejich přehled najdete na webu ministerstva zdravotnictví. Pokud není zaměstnanec v práci v den testování, může si test udělat i doma, pokud na to firma kývne, nebo být testován, až do zaměstnání přijde. Manuál k samotestování najdete na tomto odkazu.

Jak by mělo vypadat testovací místo ve firmě?

Podle doporučení hygieny by měla mít místnost okno, umyvadlo a snadno omyvatelnou podlahu, například linoleum. Ten, kdo testuje, musí mít respirátor FFP2 a výše, ochranné brýle a rukavice.

Platí i test z jiného autorizovaného testovacího místa?

Zaměstnanec může místo testu u zaměstnavatele předložit potvrzení o provedeném testu na odběrovém místě. Stále platí, že (až na výjimky) se může každý občan nechat jednou za 3 dny otestovat POC antigenním testem na náklady zdravotní pojišťovny. Pokud chce mít pojišťovnou hrazený i PCR test, musí žádanku na něj vydat lékař. Případné náklady firem na PCR testy hrazeny nejsou.

Může zaměstnanec požádat o test svého praktického lékaře?

Ano, pokud je praktický lékař pracovníka zapojen do antigenního testování. Žádanku pro PCR test může lékař vypsat jen v případě příznaků, trasování apod.

Co se stane, pokud zaměstnanec nebude mít v uvedené lhůtě test?

Zaměstnavatel ho nevpustí na pracoviště.

Test nemusí podstupovat zaměstnanci na home office.

Hrozí nějaké sankce, pokud firma povinnost testovat nedodrží?

Podle vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu jsou sankce v řešení.

Kdo nemusí test podstupovat?

Lidé, kteří prodělali covid, jsou bez příznaků a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Dále pak ti, kdo pracují na home office.

Kde lze sehnat rychle testy v potřebném množství?

Seznam firem průběžně aktualizuje ministerstvo zdravotnictví. Dostupný je na tomto odkazu.

Jak za testy platit? Má je firma hradit ze svého a potom naúčtovat zdravotní pojišťovně?

Zdravotní pojišťovny vyplatí příspěvek 60 korun za jeden test, a to na maximálně čtyři testy jednoho zaměstnance měsíčně – celkově tedy 240 korun. Pokud by firma testovala víckrát, platí výlohy sama.

Firma jednou měsíčně vykáže na formuláři zdravotní pojišťovně testovaných zaměstnanců, kolik testů provedla. První vyúčtování proběhne po skončení března.

Kde lze najít formulář? V jakém formátu má firma vést evidenci testování všech zaměstnanců?

Firma si průběžně ukládá účtenky za nakoupené testy. Na webech zdravotních pojišťoven budou zveřejněny všechny potřebné informace a formuláře včetně často kladených otázek. Nyní je tu provizorní formulář, kde firmy uvidí, jaké údaje po nich budou pojišťovny k testování požadovat.

Pojišťovny připravují interaktivní formuláře, které budou k dispozici v okamžiku, kdy bude moct požádat o uhrazení nákladů za testy, tedy od začátku dubna.

Jak se má firma vypořádat s případnými dodatečnými náklady, například na zdravotníka?

Ministerstvo průmyslu a obchodu řeší způsob samotestování, kde zdravotník není třeba. Zdravotní pojišťovna proplácí maximálně 240 korun na zaměstnance a měsíc. Zároveň ministerstvo doporučuje využívat k testování síť POC antigenních center, kde je vyšetření plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Protože se v nich výsledek přímo zaznamenává do informačního systému infekčních nemocí, lze pozitivní osobu okamžitě izolovat a trasovat. Některé firmy jdou cestou dohody s lékařem, který jednou za týden do firmy přijde a pak vše vyúčtuje zdravotní pojišťovně.

Co má firma dělat, když odhalí pozitivně testovaného antigenním testem?

Pokud je test pozitivní, testovaný nesmí vstoupit na pracoviště, nebo ho musí ihned opustit. Je třeba ihned kontaktovat praktického lékaře a hygienu. Ti rozhodnou o dalším konfirmačním PCR testu a trasování. Pozitivní pracovník má povinnost tento test podstoupit. Následně začíná hygiena trasovat.

Týká se testování ve firmách i zaměstnanců, kteří jsou na DPP/DPČ s objemem výrazně nižším než 180 hodin měsíčně?

Ano. Testování se vztahuje i na dohodáře, ale jen na ty, za které firma platí odvody na zdravotní pojištění. Ostatní se mohou testovat prostřednictvím testovacích center, kde je testování poskytováno každé 3 dny zdarma.