Dekády platilo, že smyslem korporace je maximalizace zisku pro akcionáře. Platí to nadále? Co si myslejí šéfové nejvýznamnějších tuzemských společností? Souhlasí s tím, nebo mají jiný názor?

Při příležitosti sestavování historicky prvního výběru nejinspirativnějších CEOs Česka jsme oslovili vyšší desítky firemních „generálů“ a tuto otázku jim položili. Tohle jsou jejich odpovědi.

Jindřich Fremuth, O2

Jindřich Fremuth, O2

„Dlouhodobé generování zisku je (většinou) znakem efektivně a dobře řízené firmy, ale já preferuji, aby to byla spíše tvorba hodnoty pro společnost nebo konkrétní zákaznickou komunitu. Takový cíl je dle mého mnohem zajímavější a zisk je pak odměnou za tvorbu této hodnoty.“

Pavel Zima, Seznam

„Smyslem každé firmy je generovat zisk. Ale v Seznamu je vždy na prvním místě produkt. Snažíme se dělat dobré služby, které primárně řeší nějaký uživatelský scénář. Peníze a zisk řešíme až následně. Přiznávám, že zisk, který generujeme, nám umožňuje a zásadně zjednodušuje rozvoj.“

Top šéfové a šéfky Česka

Jaroslava Rezlerová, ManPower Group

„Když společnost nemá vizi, nedefinuje účel nebo smysl toho, co dělá, pokud možno s větším rozměrem (společensko-prospěšná činnost a tak dále), nedává smysl sama o sobě.“

Tomáš Havryluk, Alza

Tomas Havryluk

„Hnacím pohonem firem jsou většinou stále peníze, ať už v podobě zisku, nebo jejich valuace, a není to otázka firem, ale celkově fungování světa, lidí, našich hodnot a toho, co chceme každý sám nebo všichni dohromady na světě vytvořit.

Druhým aspektem pak je, díky čemu firma zisk vytváří. Je tam nějaké poslání nebo princip? Vynález něčeho nového, co posune lidstvo dále? Přidaná hodnota, která zajistí, že se máme lépe? To jsou dle mě důležité otázky.“

Michal Štěrba, GZ Media

„Dosahovat zisku a zhodnocení investovaných prostředků je jistě jedním z důležitých úkolů firem. Hlavní smysl ale vidím v dlouhodobé udržitelnosti a prospěšnosti pro společnost. K čemu by byl maximální zisk dnes na úkor dlouhodobé prosperity? Chceme budovat firmu, která nás přežije, bude inspirací pro ty, co přijdou po nás.“

Martin Žáček, Uniqa

„Dlouhodobě úspěšná firma musí mít především jasnou vizi, spokojené klienty a tým lidí, kteří ji tvoří. Jinak by dlouhodobý horizont podnikání nebyl reálný. Samozřejmě přiměřená rentabilita a zisk jsou nutné a nemá smysl zakrývat, že jsou pro nás důležité.“

Jitka Dvořáková, CZC

„Myslím, že to dnes nestačí, zejména běžným zaměstnancům a především mladším generacím, které chtějí vidět cíle firmy v širším kontextu, společenskou zodpovědnost a sociální nebo charitativní podporu, aktivitu.“

Martin Borovka, Eurovia CS

„Můj pohled možná bude staromódní, ale jsem toho názoru, že úkolem CEO je skutečně maximalizovat zisk a hodnotu pro akcionáře. Nikoli však v krátkodobém horizontu, ale dlouhodobě.

Ovšem tento dlouhodobě udržitelný zisk je jen důsledek kvalitních a korektních vztahů s lidmi, partnery a okolním prostředím. Zkrátka když firma nevydělává, nemůže se rozvíjet, nemůže motivovat své zaměstnance, nemůže podporovat společenské projekty, které dávají smysl, a tak dále.“

Petr Lukasík, Tieto

„Nadále platí, že korporace jsou for profit organizace, nicméně významně roste jejich role na formování společnosti jako takové. Jejich role je i v kultivování, vzdělávání a směřování do budoucna.“

Michal Jurka, Skanska

„O tom, že soukromé podnikání vytváří zisk, se žáci učí v prvním ročníku středoškolské ekonomie. Pro mě je však nesmírně důležitá cesta a způsob, jakým k tomuto zisku dojdu. Právě naše geografické postsocialistické zakotvení ve středu Evropy nám ukazuje různé způsoby dosahování zisku, ale naštěstí postupně vidíme, že tyto způsoby jsou krátkodobé a do budoucna neudržitelné. 

Korporace mohou svým jednáním vytvářet a formovat podnikatelské prostředí na jednotlivých trzích, a dokonce si myslím, že je to do jisté míry jejich povinností. Není to složitá matematika: podnikat slušně, vážit si svých zaměstnanců a prostřednictvím naší obchodní strategie ovlivňovat nejen oblast, ve které působíme, ale i celou společnost.“

Ivana Tůmová, Mondelēz International

„Mám jiný názor. Samozřejmě, že jde o zisk až na prvním místě, ale také o přední pozice na trhu. Zároveň naše korporace je velká, a tím samozřejmě ovlivňujeme svět okolo sebe. Smyslem musí být i posouvat náš obor dál, inovovat, zvyšovat kvalitu, pomoci společnosti, ve které žijeme nebo podnikáme.“

Tomáš Vondrák, Continental Automotive

Platí to stále, nicméně Continental Corporation deklaruje a žije vyšší smysl ve vytvoření zdravého ekosystému budoucí mobility, která bude bezpečná, propojená, zábavná, nabízející jedinečný uživatelský prožitek, šetrná k životnímu prostředí a dostupná.“

Stefan Hoppe, Kaufland

„Podle mě je nejdůležitějším cílem společnosti mít úspěšný obchodní model, denně jej rozvíjet a udržitelně do společnosti investovat. Krátkodobá maximalizace zisku podniky ničí. Jako obchodní společnost se snažíme do celé společnosti něco vracet. Při naplňování našeho podnikatelského záměru klademe velký důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost, které se postupně staly součástí naší firemní filozofie.“