skip to main content
Jak být lepší

Přesvědčíte kohokoli. Předtím ale musíte ovládnout těchto 10 kroků

Klíčová poučka zní: pokud chcete být vítězi situace, musíte nejdřív ovládnout své emoce a zapnout strategické myšlení. Nezáleží na tom, jestli se chystáte přesvědčit svého nadřízeného, aby vám svěřil vysněný projekt, nebo chcete svým přátelům dokázat, jak důležitá je například důsledná recyklace odpadu.

Princip je totiž stejný. Vaším cílem je změnit stanovisko protistrany, což se může zprvu jevit jako nesnadný úkol. Přesto je to ale nejen možné, ale také postupem času čím dál snadnější. Získáte totiž cvik ve svých mentálních i řečnických dovednostech a budete tak snadno získávat ostatní na svou stranu.

Tady je 10 kroků, které vám k tomu pomohou.

Napište hněvivý dopis

Představte si situaci, že jste se doslechli o tom, jak šéf chce povýšit kolegu místo vás. Nebo jinou emocionálně vypjatou záležitost, se kterou bytostně nesouhlasíte. Použijte taktiku, kterou praktikoval Abraham Lincoln, Benjamin Franklin nebo Mark Twain.

Sepište na papír, co všechno vás na dané skutečnosti frustruje. Adresujte dopis člověku, kterého máte přesvědčit, aby jednal ve váš prospěch.

Pak si list po sobě přečtěte a roztrhejte. Tím se vaše pocity zklidní a získáte odstup, nutný k tomu, abyste mohli situaci co nejlépe vyřešit.

Poznejte protivníka

Abyste někoho přemluvili, musíte nejdřív vědět, ke komu mluvíte. Jaká jsou přesvědčení vašeho protivníka? Čím více o dotyčném víte, tím lépe. Musíte mít jeho obraz zcela jasně před sebou, abyste se do něj dokázali vcítit.

Změna úhlu pohledu

Toto cvičení často využívají mentální koučové. Vezměte dva listy papíru, každý by měl mít jinou barvu. Chápeme, zní to divně, ale opravdu to funguje. Jeden jste vy a druhý představuje protihráče. Umístěte je kamkoli do místnosti, ale musí být naproti sobě. Nejdřív si stoupněte na ten list, který představuje vás. Zavřete oči a představujte si, jak mluvíte ke svému protějšku.

Pak přichází ona podstatná část: stoupněte si na druhý list, který symbolizuje třeba vašeho šéfa. Představte si, jak by s vámi argumentoval a najednou uvidíte situaci z jeho pohledu.

Každý může změnit názor

Pamatujte na to, že naše přesvědčení se mohou měnit. To je přirozenou součástí lidské povahy. Když máte o svém protivníkovi všechny možné informace, co by pomohlo jeho stanovisko upravit?

Reklama

Věřte si

Sebedůvěra je základ, bez kterého nemůžete vyjednávat. Nejde o to, abyste si mysleli, že vám svět leží u nohou, ale abyste vstupovali do diskusí s optimismem i vírou, že pokud to nevyjde, zkusíte to zase jindy nebo jinde.

Co ale dělat, když si nevěříte, i když se o to moc snažíte? Zde funguje pořekadlo „fake it, till you make it“, alias pokud něco dostatečně dlouho předstíráte, postupně se vám takové chování dostane pod kůži.

Pracujte s logickými argumenty

Pro svoje tvrzení vždy používejte racionální důkazy, na které obvykle každý dobře slyší.

Když chcete, aby kolega udělal úkol místo vás, předestřete fakta, proč je pro konkrétní činnost tím pravým (má pro to lepší znalosti, zkušenosti a podobně).

Mluvte o benefitech

Co z toho protistrana bude mít, pokud vám vyhoví? To je jeden z hlavních opěrných bodů vaší rétoriky. Právě tento bod si musíte dokonale připravit.

Pečlivě volte slova

Dopředu si svou přesvědčovací řeč sepište, abyste se nepřistihli, jak kvůli nervozitě koktáte úplně nevhodné obraty. Váš tón musí být klidný a věcný, slovník konzistentní. Vnímejte řeč jako svou zbraň k dosažení cíle.

Lichoťte

V české firemní i celospolečenské kultuře jsme s pochvalami opatrní. Máme pocit, že pokud někoho oceníme, jsme neupřímní patolízalové.

Což je velký omyl, protože každý člověk se dá za něco pochválit, a v případě, že tak učiníte v okamžiku, kdy od dotyčného něco potřebujete, je bod na vaší straně.

Buďte trpěliví

Vyhrává nikoli ten, kdo chce okamžitě vše, ale ten, kdo dokáže vytrvat. Proto neočekávejte, že se vám někoho podaří přesvědčit napoprvé. Vidíte, že jste neúspěšní? Pak nesmlouvejte, nedožadujte se a hlavně se nevztekejte. Vyklidťe scénu a zkuste to za čas znovu. Důležité je, abyste se obrnili vytrvalostí a nechali mezi jednotlivými vyjednávacími seancemi dost času.