Restrukturalizační plán hutního podniku Liberty Ostrava schválila valná většina věřitelů, pro jich hlasovalo devadesát procent, oznámila v úterý mluvčí huti Kateřina Zajíčková. Stejně tak podle ní hlasovala většina věřitelů Liberty i pro vyškrtnutí dodavatele Tameh Czech ze seznamu věřitelů. Výsledky musí ještě potvrdit soud.

„Schválení plánu je pro náš podnik, který již znovu zprovoznil velkou část svých válcovacích tratí, dalším pozitivním impulsem. V práci je více než 1700 zaměstnanců a roste počet zakázek. Liberty Ostrava pokračuje v plánech na opětovné spuštění vysoké pece a zvyšuje výrobu ve svých závodech,“ uvedla Zajíčková.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má kolem pěti tisíc zaměstnanců. Už delší dobu má ale problém platit závazky a většina jejich provozů stojí od loňského prosince, kdy jí Tameh Czech zastavil dodávky energií.

Tameh skončil v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Liberty chrání před věřiteli, jichž je přibližně 1300, moratorium vyhlášené soudem. Většina zaměstnanců obou firem je od prosince doma.

Tameh Czech uvádí, že mu huť dluží přibližně 2,2 miliardy korun, a označuje se za jejího největšího věřitele. Huť však navrhla vyloučení Tamehu ze seznamu věřitelů. Rovněž o tom věřitelé hlasovali. „I v případě vyloučení Tamehu k tomu dala souhlas valná většina věřitelů,“ řekl za Liberty Ivo Štěrba.

Tameh v březnu uvedl, že restrukturalizační plán, který Liberty Ostrava předložila věřitelům k hlasování, vyvolává vážné obavy. Splacení dluhu vůči Tamehu podle něj plán neřeší, a to ani částečné.

Server Seznam Zprávy v pondělí napsal, že Liberty Ostrava musí ministerstvu životního prostředí doložit, že obnoví výrobu. Jinak nedostane bezplatné emisní povolenky. Liberty s povolenkami počítá ve svém restrukturalizačním plánu.

„Cílem našeho plánu je, aby byl podnik opět profitabilní, došlo k uhrazení pohledávek našich nesporných věřitelů a aby se ostravská huť dostala z finančního tlaku společnosti Tameh Czech. Restrukturalizační plán se může opřít o plnou podporu skupiny Liberty Steel a jejího akcionáře a společnosti skupiny budou ostravské huti i nadále poskytovat významnou finanční pomoc,“ uvedl generální ředitel skupiny Liberty Steel pro prvovýrobu v Evropě Theuns Victor.

Zajíčková uvedla, že skupina Liberty Steel od loňského prosince poskytla ostravské huti přibližně pětatřicet milionů eur (téměř 900 milionů korun). „Ocelářství je strategickým odvětvím, které zaměstnává desítky tisíc lidí přímo i prostřednictvím dodavatelského řetězce. Proto je nezbytné, abychom na realizaci tohoto plánu spolupracovali se všemi stranami. Jsme i nadále otevřeni konstruktivnímu dialogu o tom, jak může vláda podpořit náš plán a ochránit tuto životně důležitou součást průmyslové základny České republiky,“ uvedl prezident Liberty Steel pro Evropu Ajay Aggarwal.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela minulý týden po jednání s majitelem Liberty Ostrava Sanjeevem Guptou řekl, že jednání bylo neuspokojivé, zatím nebyl naplněn požadavek vlády na vrácení peněz vyvedených do zahraničí, a dokud se tak nestane, vláda nebude huti poskytovat žádné prostředky daňových poplatníků. Jde podle ministra o více než deset miliard korun.

Mluvčí Krajského soudu Ostrava Igor Krajdl řekl, že samotné výsledky soud komentovat nebude, může komentovat až rozhodnutí, které se zveřejní na úřední desce. „Hlasování o schválení restrukturalizačního plánu má na starosti notář, který, až to všechno spočítá, udělá zápis a pak nám to Liberty předloží,“ uvedl Krajdl. V případě hlasování o vyloučení Tamehu ze seznamu věřitelů je jakýmsi supervizorem restrukturalizační správce, který má lhůtu pro podání zprávy soudu do jednadvacátého dubna.

„To znamená, my koncem tohoto týdne, začátkem příštího týdne očekáváme podklady, které budou sloužit pro další rozhodnutí soudu. Až podklady dostaneme, předseda senátu je komplexně posoudí a v přiměřené lhůtě odpovídající potřebě nastudování materiálů rozhodne,“ řekl Krajdl.

Restrukturalizační plán má dvě varianty: pří variantě A se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že při variantě A by vysokou pec, která je měsíce v tzv. teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů splatila do jara 2026.

V případě varianty B by měla dodávky energií od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025. Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.