Skupina Pronatal nedávno rozšířila své působení otevřením jedenáctého centra pro léčbu neplodnosti. Nová klinika se nachází v Rijece, chorvatském přístavním městě.

Slavnostního otevření MIA Polikliniky se zúčastnili představitelé města, včetně starosty Marka Filipoviće, který poukázal na důležitost nového lékařského zařízení pro oblast.

Chorvatsko patří mezi prvních deset zemí světa, které v roce 1982 úspěšně zahájily programy asistované reprodukce. Pronatal poskytuje služby také v srbském hlavním městě Bělehradu a v bosenské Banja Luce.

Cizinci tvoří zhruba polovinu všech klientů Pronatalu, přičemž mezi dvě nejvýznamnější skupiny patří Němci a pak právě lidé z oblasti bývalé Jugoslávie.

„Když jsme přemýšleli, jak se těmto klientům přiblížit, byla to logická volba. Navíc nám bylo jasné, že se v těchto zemích bude vyvíjet i příslušná legislativa rychleji než třeba v sousedním Německu, kde panuje konzervativnější přístup ke změnám,“ uvedl spolumajitel skupiny David Karásek.

V České republice provozuje Pronatal sedm center pro asistovanou reprodukci, genetickou laboratoř a zařízení pro prenatální diagnostiku. Každý rok se za přispění skupiny dostane na svět více než 2500 dětí.

Statistiky ukazují, že v České republice má problémy s neplodností přibližně dvacet procent párů, zatímco v Chorvatsku je to asi osmnáct. To znamená, že každý čtvrtý až pátý pár se setkává s obtížemi při snaze o početí.

Moderní lékařské postupy jsou však schopny poskytnout účinnou pomoc až devadesáti procentům z těchto pacientů.