V krajině svahů s vinohrady už zdálky září dlouhý fialový lán. Na první pohled je jasné, že se tady odehrává něco zajímavého.

A skutečně, poblíž tohoto téměř čtyřhektarového pole, v malé obci Starovičky s 870 obyvateli nedaleko Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě, stojí dům, z něhož se line omamná vůně levandule.

Pochází z bio Levandulové farmy s chráněnou dílnou, kterou založil Stanislav Bíza poté, co ho úraz po pádu z paraglidu upoutal na invalidní vozík. Po třech letech od doby, kdy jsme vám tuto inspirativní byznys story na Forbes představili, se ale mnoho událo.

Z neznámé vesnice Starovičky se stal díky farmě s patnáctimilionovým obratem a pětatřiceti zaměstnanci vyhledávaný turistický cíl, kam v sezoně zamíří patnáct set lidí denně, každoročně pak čtyřicet pět tisíc.

Kraj vzkvétá, levandulový byznys také, někteří v okolí na něj i navázali otevřením kiosků. Jenže… 

Zatímco ve světě se podobné obce a vesničky předhání v přilákání pozornosti turistů, čím se dá, ve Starovičkách některým obyvatelům Bízovy levandule nevoní. Část lidí z obce si stěžuje na turisty a proti farmě se rozběhla i petice. Opět by chtěli žít na místě, které není tak exponované turismem.

Levandulový byznys v takové míře nikdo neočekával, tím míň samotný Bíza, který ho rozjel na začátku „v garáži“. On sám, obec i místní obyvatelé tak museli (ne)pružně za pochodu reagovat na davy návštěvníků, kteří sem míří a vadí starousedlíkům stejně jako samotné umístění farmy v obci.

Bíza tak už tři roky řeší přesun farmy i záchytné parkoviště. Jenže ke spokojenosti obou stran stále nedochází. Jeho plány byly vetovány, jako třeba ten na přesun farmy z roku 2018.

„Zastupitelstvo obce se rozhodlo nepokračovat v již zahájené změně územního plánu týkající se stavby areálu levandulové farmy na základě předložené petice stovky občanů,“ říká Vladimír Drbola, starosta Staroviček.

Předložený záměr byl prý podstatně menších dispozic a bez výrobních prostor. Občané také nechtěli využít obecní pozemky pro soukromé podnikání. „Dále záměr obsahoval nedostatečné plochy pro parkování,“ dodává starosta.

„Před více než týdnem se se mnou spojila redaktorka z jednoho deníku s otázkami týkajících se změny územního plánu firmy Lavandia – Levandulové farmy ve Starovičkách, které řešíme s obcí už více než tři roky,“ začíná své vyprávění Stanislav Bíza.

„Pár dní poté se na zmíněném portálu objevil zamčený článek o naší Levandulové farmě, který čtenáře lákal skandálním titulkem, že se musíme stěhovat. Na úvod chci říci, že se společnost Lavandia nikam nestěhuje a stále nás, levandulovou prodejnu i levandulové pole, najdete na stejných místech,“ objasňuje.

Podle něj se jediná změna stala ve výstavbě nového záchytného parkování, které zřizuje obec Starovičky. Parkoviště je placené, ale každý parkovací lístek si návštěvník může proměnit za jednu vstupenku na levandulové pole zdarma.

„Od místních občanů jsme se za našeho působení dočkali kladných a podporujících ohlasů, ale bohužel i negativních reakcí. Největšími problémy, které jsme s občany řešili, byly davy návštěvníků procházejících obcí k Levandulové farmě a poli,“ vypráví dál Bíza.

Další problémy pro obyvatele vesnice bylo omezené parkování a bohužel i neukázněnost některých zákazníků. Cesta na levandulové pole je lemovaná krásnou jihomoravskou přírodou, sady a vinohrady. „Lidé ale někdy zapomínají, že i tyhle sady a vinohrady někomu patří a že nemůžou jen tak někomu otrhat úrodu ze stromů,“ říká Bíza.

Takové věci vytvářely zbytečné neshody s místními. „Asi před třemi lety, kdy také vyšel článek ve Forbes, se výrazně zvýšil zájem o návštěvu naší farmy, a my začali ve spolupráci s obcí řešit stěhování společnosti,“ vzpomíná Bíza.

Kvůli rapidní přístavbě nových domů v satelitním městečku za obcí, se zázemí firmy Lavandia totiž naráz ocitlo ve středu obce. „S vidinou ulehčení parkování zákazníkům a zajištěním většího klidu obyvatelům obce, jsme chtěli společnost přesunout na úplný okraj Staroviček,“ vysvětluje.

Ve spolupráci s obcí začal majitel levandulového pole řešit stěhování a zastupitelé obce s projektem a návrhy souhlasili. Vše směřovalo ke zdárnému šťastnému konci pro všechny strany, načež plány překazila petice obyvatel s nesouhlasem změny územního plánu. A projekt se smetl ze stolu.

Nejsmutnější na této zkušenosti pro mě je, že je nejvíce slyšet opravdu ten, kdo nejvíce křičí.

„Byli jsme v šoku, protože jsme k celému projektu přistupovali již od začátku velice transparentně, ukazovali všem jsme návrhy, jak by celé území mohlo vypadat, aby zapadlo do krajiny a bylo tak přínosem jak pro naši farmu, tak i obyvatele,“ komentuje Bíza.

Celý projekt měl odvrátit stoupající počet návštěvníků v obci a vyřešit tak nespokojenost obyvatelů obce s proudícími návštěvníky.

„Chápeme a snažíme se každý rok poučit z nové sezony a zapracovat zkušenosti s turistickým ruchem v naší obci, který ji v posledních letech určitě ovlivňuje. Bohužel, tento projekt byl nejspíše nepochopen a bez jakéhokoliv pádného argumentu odvrácen. Soudit jsme se s vlastní obcí nechtěli, a přestože jsme na tento projekt vynaložili spoustu času, sil ale i finančních prostředků, postupně jsme od něj odstoupili. Dnes už tuto zkušenost beru spíše s nadhledem,“ říká o celé situaci Bíza.

Sám přiznává, že se nerad vzdává. Takže začal hledat další způsoby, jak vše vyřešit co nejefektivněji k vlastní společnosti, k jejím zákazníkům, ale i k obyvatelům obce. Našel proto náhradní pozemek, také v obci Starovičky, který je dokonce mnohem blíž k levandulovému poli.

„Veškeré plány jsou zatím v počátcích a vše je teď v průběhu oficiálních žádostí a schvalování. Já a celý můj tým však věříme, že tento projekt dotáhneme do zdárného konce a budeme tak moci otevřít unikátní místo pro relax a odreagování uprostřed levandulové pohody nejen pro návštěvníky, ale také pro místní,“ říká Bíza.

„I přesto doufám, že nám zákazníci zachovají přízeň a neodradí je ani složité parkování, různé zákazové cedule rozmístěné po obci a taky že se za nějaký čas budeme moci setkat v novém prostředí společnosti Lavandia,“ dodává.

Před měsícem byl vedením obce představen nový záměr realizace farmy, se kterým zastupitelstvo souhlasilo. Zveřejnilo jej na informační tabuli, internetových stránkách obce a taky ji nechali rozhlásit místním rozhlasem tak, aby se k umístění farmy i předpokládanému rozsahu mohli občané vyjádřit.

„Dosud nebyla podána žádná připomínka ani nebyl, byť ústně, sdělen žádný negativní ohlas k projektu,“ prozrazuje Vladimír Drbola s tím, že vedení obce předpokládá, že na nejbližším zasedání zastupitelstva bude žádost o změnu územního plánu projednána a pravděpodobně také schválena.

„Předpokládáme, že přesun areálu farmy do nové lokality bude vše výše uvedené eliminovat. Zatím se zdá být vše na dobré cestě,“ doplňuje starosta.

V malé vesničce s fialovými lány by tak mohl být za tři roky nový areál levandulové farmy vybudován. Stanislav Bíza jeho cenu odhaduje na patnáct milionů, které si bude muset z většiny půjčit v bance. Snad jeho byznysu už nic nebude stát v cestě a místním občanům začnou levandule opět vonět.