Na tuzemských kolejích se loni odehrála slušná jízda. Alespoň pro toho největšího dopravce, který po nich přepravuje lidi, výrobky i materiál. Konsolidovaný hospodářský výsledek Skupiny ČD před zdaněním totiž dosáhl v minulém roce 3,8 miliardy korun. To je historicky vůbec nejvyšší zisk.

Hospodaření Českých drah se meziročně skokově zlepšilo o 3,4 miliardy. „Loňský rok byl pro naši společnost obdobím mimořádných úspěchů a potvrdil správnost naší strategie. Svůj podíl na tom mají všechny společnosti ve skupině, a co mne velmi těší, po třech letech se do zisku dostal také segment osobní dopravy,“ komentoval výsledek generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

České dráhy loni přepravily 164,4 milionu zákazníků, o 7,3 milionu více než v předchozím roce. Zisk osobní dopravy byl 623 milionů korun a meziročně se zlepšil o 751 milionů – osobní vlaky tak konečně vyjely z krajiny červených čísel. Motorem téhle jízdy byly velkou měrou tržby od cestujících, které byly ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 1,3 miliardy.

Podle ředitele společnosti je zvyšující se počet klientů Českých drah velkou měrou zapříčiněn komfortnějšími podmínkami pro cestování.

Investice do nových vlaků dosáhly takřka jedenáct miliard a tento trend má pokračovat i letos, kdy je plánovaná dodávka více než stovky jednotek a lokomotiv. Nové soupravy doplní park Českých drah o více než 22 tisíc moderních míst v klimatizovaných vlacích.

„Nové vlaky jsou pro nás zásadní a dá se říci, že to, co vyděláme, směřujeme do jejich nákupu. I když byla část investičních výdajů financována cizími zdroji a došlo k mírnému nárůstu zadlužení, podíl dluhu k provoznímu zisku EBITDA naopak výrazně klesl. To je důkaz zdravé finanční politiky naší skupiny,“ tvrdí Krapinec.

Zisková byla též nákladní doprava. ČD Cargo, které ji zajišťuje, vytvořilo zisk 733 milionů, meziroční o 423 milionů víc. Za to může především pokračující růst výkonů v zahraničí a růst cen, které si společnost účtuje a které kompenzovaly zvyšování cen většiny nákladových vstupů.

Více než šedesát procent přeprav ČD Cargo je mezinárodních.

„Velmi úspěšně pokračujeme v dlouhodobé strategii expanze na zahraniční trhy a právě na nich se zvedají výkony Carga o desítky procent,“ upřesňuje předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

Dopravní výkony vzrostly u odštěpných závodů v Rakousku a Německu a tradičně vyšší výkony hlásí i dceřiné společnosti CD Cargo Poland a CD Cargo Slovakia.

„Expanze je mimo jiné reakcí na sílící požadavky zákazníků po zajištění mezinárodních přeprav. Více než šedesát procent našich přeprav je mezinárodních. Tedy buď vychází, končí, tranzitují nebo vůbec neprocházejí Českem,“ dodává Tóth.

Objemy zboží přepraveného po železnici v Česku nicméně loni klesly. ČD Cargo přepravilo 59,4 milionu tun zboží, to je meziroční pokles o 4,8 milionu tun. Křivku na tuzemském dopravním trhu nasměroval dolů především výrazný pokles přeprav fosilních paliv do elektráren a tepláren.

„Zatímco v roce 2022 jsme přepravili dvanáct milionů tun energetického uhlí, loni už to bylo jen necelých osm milionů a pokles v souvislosti s dekarbonizací odvětví velmi rychle pokračuje,“ reflektuje situaci na trhu Tomáš Tóth.

„Struktura zboží přepravovaného po železnici se začíná měnit, proto se nyní vedle tradičních komodit zaměřujeme také na pozvolna se rozvíjející přepravy biomasy, tuhých alternativních paliv, odpadů a dalších produktů cirkulární ekonomiky, které by absenci přeprav energetického uhlí mohly v budoucnu částečně nahradit,“ dodává Tóth.