Projekt eDoklady je venku. Start ale nebyl vůbec hladký, takže kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Mohl stát udělat něco lépe?

Podle Michala Bláhy, ředitele organizace Hlídač státu, člena expertního vládního týmu pro digitalizaci a poradce vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše, jsou věci, které by se daly vylepšit. Jinak je ale stát v tom, co může, z mnoha stran omezený. 

Je to jen pár dní od uvedení eDokladů – aplikace která umožňuje vytvoření elektronické varianty občanského průkazu v mobilu. Kromě toho, že si ji lidé pletou s eObčankou, jež už nějakou dobu funguje jako čtečka s čipem k prokazování identity online, ji mnozí budou mít spojenou s problematickým startem. 

eDoklady

Během prvních pár dnů si aplikaci podle informací Digitální informační agentury (DIA) stáhlo víc než sto tisíc lidí. A právě vysoký zájem se nakonec stal i kamenem úrazu.

Vlivem přetížení kolabovala samotná aplikace a s ní i další, na ni navazující systémy e-governmentu. Nářky těch, kterých se to dotklo, rezonují sociálními sítěmi dodnes. Podle Michala Bláhy ale stát některé věci nemůže ovlivnit tak snadno, jak by chtěl a jak by si mnozí představovali.

Máte zkušenosti ze soukromé i státní sféry, můžete nám přiblížit, jak moc je náročné vyvinout a spustit aplikaci pro stát?

Stát má obecně při zadávání zakázek velmi omezené možnosti výběru dodavatele. Vše se musí soutěžit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, což například znamená, že nemůžete snadno vyloučit dodavatele, s nímž máte historicky špatnou zkušenost nebo který odvedl v minulosti průměrnou či dokonce podprůměrnou práci. 

Zároveň je tam velká byrokracie a poměrně široké možnosti, jak mohou neúspěšní dodavatelé zakázku prodlužovat, odvolávat se a jiným způsobem bránit jejímu uskutečnění. Bez ohledu na to, zda bylo vše v pořádku, nebo ne.

Odvolacím orgánem je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo soudy, které často rozhodují velmi formalisticky, nikoli věcně. Tím se realizace zakázek komplikuje, velmi často prodražuje, ale co je hlavní, taky protahuje. Soukromá sféra takové problémy vůbec nemusí řešit.

Jak moc se liší představy lidí od toho, co je reálné?

Představy lidí ze soukromého sektoru nebo vůbec laiků a veřejnosti se dramaticky rozcházejí s realitou ve státní správě. Kritici se často odvolávají na používání zdravého rozumu, to ale bohužel na státní správu nejde aplikovat. 

U státní správy obecně platí, že může dělat pouze to, co má zákonem povoleno, zatímco běžný občan a soukromé firmy mohou dělat prakticky cokoli a jakýmkoli způsobem. Kromě věcí, které zakazuje zákon. 

Abychom ale byli korektní, je třeba říct, že stát si spoustu věcí komplikuje vlastními interními pravidly nad rámec zákona – tedy zvýšenou a zbytečnou byrokracií. A má jen velmi malou motivaci nadbytečnou byrokracii snižovat a otupovat.

Částečně na tom ale mají svou zásluhu veřejnost a novináři, kteří a priori vidí v každém výběrovém řízení hrozbu krádeže či nekalé ovlivňování. No a byrokracie se pak snaží rizika zmírňovat byrokratickou cestou.

Jak hodnotíte první dny eDokladů?

Projekt obecně jako takový hodnotím velmi pozitivně, a to zejména proto, že umožní občanům méně myslet na nošení plastových kartiček a soustředit své důležité dokumenty do jedné aplikace v mobilu. Dnes je pro většinu lidí mobil nepostradatelnou věcí, kterou nikdy nezapomenou doma, což se o různých kartičkách, klíčích nebo peněženkách říci nedá.

Co se týká startu aplikace, jde o problém plošného spuštění pro velké množství klientů. Stát je limitován svými pravidly a zákony v tom, že aplikaci nemůže spouštět celý měsíc a každý den ji zpřístupnit třeba pro nějakou menší skupinu lidí, aby tak rozložil počáteční nápor.

Vzhledem k tomu, že jsou si všichni občané rovni, tak je komplikované zavést pravidlo, které by umožnilo, aby část občanů měla k elektronické občance přístup na začátku měsíce a jiná část třeba až na konci měsíce. 

Po prvních dvou dnech náporu, kdy samozřejmě spousta lidí byla zvědavá na novou aplikaci, se zátěž celého systému základních registrů stabilizovala a asi běží bez větších problémů. Dalo by se polemizovat nad tím, zda je účelné a ekonomické připravovat systémy na stokrát až tisíckrát větší zátěž, než je zátěž běžná – právě kvůli těmto původním náporům. Osobně si myslím, že ne.

Ve svém okolí i u soukromých firem každý najde desítky, stovky příkladů, kdy ani firmy své nové služby nezpřístupňují všem svým zákazníkům najednou, ale dělají to postupně – například na pozvánky nebo podle geografického rozdělení. 

Nejenom start eDokladů, ale i starty jiných aplikací jako například Jenda od MPSV ukazují na nutnost posílení základních systémů eGovernmentu. Na tomto projektu se už rok a půl pracuje a během letošního roku by mělo dojít k posílení nejvíc zatížených částí základních registrů. Podobných výpadků spojených se spouštěním nových služeb by tak mělo v budoucnu dramaticky ubýt.