Byty, kanceláře, retail parky, ale také pozemky. Nemovitostní aktiva jsou v posledním roce vystavena nebývalému zájmu investorů. Těm nyní přibude další možnost, kam uložit své peníze – domovy pro seniory. Na jejich výstavbu se zaměří nově vzniklý fond Property Fund for Living (PFFL).

Zakladatelé Robert Sekera a Milan Kušta, kteří s provozem zařízení tohoto typu mají dlouholeté zkušenosti, plánují do vybudování seniorských domovů v následujících letech vložit přibližně tři miliardy korun. Vyrůst by jich mělo po celé republice, zejména v krajských městech a jejich okolí, minimálně dvacet s celkovou kapacitou tří tisíc osob.

Důvod je prostý, v Česku zoufale chybí lůžka pro starší lidi vyžadující sociálně-zdravotní péči.

Každý rok je z důvodu nedostatečné kapacity (momentálně existuje v Česku asi čtyřicet tisíc lůžek v šesti stech domovech) odmítnuto přes šedesát tisíc žadatelů a průměrná čekací doba na lůžko se pohybuje kolem dvou let.

Vzhledem k demografickému vývoji přitom může být ještě mnohem hůře. Očekává se, že počet lidí starších 65 let se do roku 2025 navýší o 250 tisíc na 2,3 milionu, a do roku 2035 dokonce na 2,5 milionu.

„Státní sektor trpí nedostatečnou flexibilitou, staví a provozuje domy za velmi vysoké náklady. Jsme proto připraveni tohle změnit,“ tvrdí Martin Fojtík, který nově vzniklý fond PFFL vede.

„Jedná se o unifikovanou výstavbu, která zajistí ekonomický provoz a komfortní prostředí pro seniory. Jedno lůžko vychází investičně mezi 1,2 a 1,5 milionu korun podle velikosti, standardu a ceny pozemku,“ dodává muž, jenž v minulosti mimo jiné spoluzakládal Fincentrum Reality.

Záměrem fondu určeného pro kvalifikované investory, který očekává výnosnost nad hranicí pěti procent, je v následujících čtyřech letech vybrat alespoň jednu miliardu korun. Zájemci do něj musí vložit nejméně jeden milion korun a počítat s minimálně tříletým investičním horizontem.

Robert Sekera a Milan Kušta, majitelé firem RS Group, respektive K2 invest, na nemovitostním trhu působí přes dvacet let.

Kromě budování rezidenčního bydlení a komerčních prostor založili společně s rakouskou společností Senecura projekt Senior Holding, zaměřující se na výstavbu a provoz zařízení pečujících o lidi se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. Podepsáni jsou například pod domovy na pražské Klamovce, v Chrudimi nebo v Kolíně.

Před šesti lety dvojice prodala Senior Holding mezinárodní skupině Orpea, která se s bezmála tisícovkou zařízení řadí mezi největší provozovatele seniorských domovů na světě.