skip to main content
Jak být lepší

Umíte využít svůj potenciál? Naučíte se to díky růstovému myšlení

2 minuty čtení

Jak nahlížíte na problémy? Čelíte výzvám? Nebo se ze strachu rychle vzdáte a nic nezkusíte? Jak se zachováte, když vás potká den blbec? Shazujete vinu na vnější okolnosti a říkáte si, že jste životní smolař a že to se může stát jenom vám?

I nad těmito otázkami se zamýšlí kniha Nastavení mysli (Mindset: The Psychology of Success) od americké vědkyně Carol Dweck. Díky konkrétním příkladům od studentů, rodičů, podnikatelů a známých sportovců vás naučí využít váš potenciál.

Mezi nadšené čtenáře se zařadil i Bill Gates: „Jedním z důvodů, proč jsem si Nastavení mysli zamiloval, je Carolino zaměření na hledání řešení,“ pochválil jednu z předních badatelek v oboru psychologie osobnosti.

Carol Dweck | Foto Beck Diefenbach
Reklama

Carol Dweck působí na Stanfordově univerzitě a je členkou Americké akademie umění a věd.

Nastavení mysli: fixní versus růstové

Co si pod jednotlivými typy mysli představit?

Typickým rysem fixního myšlení je vzdávání se před překážkou, neschopnost přijímat zpětnou vazbu, špatný pocit z úspěchu ostatních, vyhýbání se výzvám a negativní postoj k úsilí jako takovému.

Naopak růstové myšlení se projevuje vřelým vztahem k výzvám, vytrvalostí vstříc překážkám a pozitivním vztahem ke kritice. Růstově myslící člověk vnímá úsilí jako cestu k mistrovství a v úspěchu druhých vidí inspiraci.

Růstové nastavení mysli vychází z přesvědčení, že své základní vlastnosti můžete svým úsilím kultivovat. Přestože se lidé mohou všemožně lišit svým výchozím nadáním, schopnostmi, zájmy nebo temperamenty, každý se může díky úsilí a zkušenostem změnit.

Schéma z knihy Nastavení mysli | Repro Jan Melvil Publishing
Reklama

Kniha od Carol Dweck popisuje využití vašeho potenciálu v několika kapitolách – v byznysu, sportu, ve vztazích a u rodičů nebo učitelů. Na co si dávat pozor a jaké otázky si pokládat, abychom byli v práci i doma úspěšnější a spokojenější?

Byznys

Jste na pracovišti, kde vládne fixní myšlení? Máte pocit, že lidé vás jen soudí? Zkuste své pracoviště změnit tím, že začnete u sebe: nemáte například sklony obhajovat své chyby? Dokázala by vám zpětná vazba, kterou dostáváte, dát víc?

Rozdělení platí samozřejmě i v řídící pozici: jste šéf s fixním nastavením mysli, soustřeďující se víc na svou moc než na blaho zaměstnanců? Utvrzujete se ve svém postavení ponižováním druhých? Držíte zkrátka vysoce výkonné zaměstnance, protože vás ohrožují?

Měli byste naopak zvážit, jak svým zaměstnancům pomoci v rozvoji. Praxí? Semináři? Koučováním? Přemýšlejte o tom, jak vnímat své zaměstnance jako spolupracovníky, jako tým, a jak s nimi i takto jednat. Zkuste to, i když si myslíte, že jste šéf či šéfka s růstovým nastavením mysli.

Rodiče, učitelé a trenéři

Jak používáte chválu? Mějte na paměti, že pouhá pochvala inteligence nebo talentu, jakkoli je lákavá, dětem předává poselství fixního myšlení. Jejich sebevědomí a motivace jsou pak křehčí. Namísto takové chvály se soustřeďte na postupy, které děti používají – na jejich strategie, úsilí nebo rozhodování. Pochvalte konkrétní postup!

Pozorně se také sledujte a poslouchejte, když vaše dítě něco pokazí. Pamatujte si, že konstruktivní kritika je zpětná vazba, která mu umožní pochopit, jak něco napravit. Nemá dítě nálepkovat ani jednoduše omlouvat.

Zkuste si položit následující otázky a klidně si je napište někam, kde je budete mít na očích:

Jaké příležitosti k učení a růstu dnešek přinese mně? Jaké lidem kolem mě?

Kdy, kde a jak se do těchto příležitostí pustím?

Co musím udělat, aby mi růst vydržel?

Reklama
Reklama