Česko se chystá začít s hromadným očkováním proti nemoci covid-19. Velká část populace ale vakcinaci odmítá. Podle epidemiologů a imunologů je to přitom klíčový krok ke zkrocení koronaviru. Zeptali jsme se jich proto, jak velké procento populace je potřeba naočkovat a zda je reálné těchto čísel dosáhnout. V anketě odpovídali i na otázky, co dalšího náš přiblíží ke konci pandemie i kdy se tohoto slavného okamžiku dočkáme.

Petr Smejkal

hlavní epidemiolog IKEM

Vakcína: Dle odhadů založených na bazálním reprodukčním čísle nemoci covid-19 bude potřeba oočkovat přibližně tři čtvrtiny populace, aby se šíření nemoci zastavilo.

Pozitivní dopad bude mít i menší proočkovanost, ale pak se nemoc – v menší míře – bude dál šířit a ohrožovat neočkované. K těm 75 procentům se asi nedostaneme, v tom jsem skeptik, ale budeme se snažit. Je třeba hodně vysvětlovat a vyvracet mýty a dezinformace.

Další faktory: Stále musíme testovat a trasovat. Dalšími klíčovými kroky je neustálý důraz na ta tři R – rouška, rozestupy a ruce. My k tomu v IKEM přidáváme ještě rozum. A zdravý životní styl. Když k tomu přidáme očkování, vyhneme se v budoucnu nepříjemným restriktivním opatřením, která mají velký dopad na náš život a ekonomiku.

Konec pandemie: To souvisí s úspěšností vakcíny a očkování. Já doufám, že v Česku ji budeme mít pod kontrolou na jaře. Ve světě – zejména v rozvojových zemích – vzhledem k množství, dostupnosti a ceně vakcíny – to bude trvat určitě déle. V některých západoevropských zemích to, zdá se, bude naopak rychlejší.

Rastislav Maďar

epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Vakcína: Každých deset procent proočkovanosti přispěje ke znesnadnění podmínek pro šíření viru. Úplné zamezení jeho šíření však nastane, až bude imunních 60 až 70 procent populace, což je odhadovaná úroveň kolektivní imunity. Tak velká část populace se očkovat zřejmě nenechá, alespoň ne v dohledné době.

Počty imunních po očkování se ale budou kombinovat s těmi, co nemoc prodělali a mají postinfekční protilátky. Dohromady by se to časem kolektivní imunitě mohlo blížit. Záleží také na tom, jak dobře bude očkování reálně chránit a jak dlouho vydrží postinfekční imunita.

Další faktory: Pravidla jsou dlouhodobě stejná. Držet se co nejdál od cizích lidí, do dvou metrů od nich trávit co nejkratší čas a používat při tom roušku nebo respirátor. Taky stále platí pravidlo samoizolace v případě příznaků nemoci. Doplňkovou prevencí je hygiena rukou.

Konec pandemie: Situace se zásadněji zlepší zřejmě až od jara, ale na podzim bude hrozit opětovné zhoršení. Koronavirus s námi bude zůstávat dlouhodobě, možná i několik let. A na naší planetě jako takové pravděpodobně mnohem déle. Pokud se jedná o Česko, v zimním období budeme zřejmě stále na dost vysokých číslech, řekl bych až zbytečně vysokých.

Může za to pozdní zásah koncem léta a příliš brzké rozvolnění v listopadu. Postup označený jako ‚rozvolníme a uvidíme‘ měl nastat až později za lepší epidemiologické situace. Brzdí se totiž mnohem pomaleji než rozvolňuje, což znamená bohužel i oběti na životech a celou řadu dalších následků zasahujících do života společnosti.

Bohužel se, místo rychlé cílené reakce, pod tlakem různých nemedicínských vlivů deformuje PES (Protiepidemický systém České republiky, který nastavuje pravidla podle počtu nakažených. Vláda však v posledních dnech z předem nastavených pravidel ustupuje a zpětně je upravuje, pozn. redakce).

Zuzana Bílková

imunoložka, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Vakcína: Vakcinace byla a vždy bude nejefektivnější způsob, jak lidi chránit před infekcemi. Jen díky tomu se podařilo v minulém století některé vážné infekční choroby úplně vymýtit.

Je prokázáno, že proočkovanost obyvatelstva blížící se k 95 až 98 procentům je zárukou, že se infekce v populaci již nebude dál šířit. Nepředpokládám ale, že by se v Česku podařilo proočkovat více než 60 procent obyvatelstva. I to je však číslo, které dokáže šíření infekce omezit.

Strategie státu zahájit očkování u rizikových skupin je správná. I když bude zpočátku naočkováno jen 10 až 15 procent populace, tak se významně sníží úmrtnost, která je u seniorů a chronicky nemocných pacientů doposud nejvyšší. Jakmile bude v průběhu roku 2021 proočkovanost stoupat, a přičteme-li k tomu ty, kteří již covid-19 prodělali a mají takzvanou imunitu, i když jen dočasnou, pak můžeme v květnu až červnu začít rozvolňovat protiepidemická opatření, aniž by hrozilo opětovné zhoršení situace.

Další faktory: Vláda ztratila během léta a druhé vlny důvěru většiny lidí. Její kroky a opatření jsou stále chaotické, nesystémové, často nelogické a někdy i úsměvné. Ani překotné výměny ministrů zdravotnictví tomu moc nepřispěly. Toto vše vede k tomu, že lidé sice chápou závažnost situace, význam roušek i dezinfekci rukou a proč dodržovat rozestupy, ale nejsou ochotni se jim bezezbytku podřizovat.

Velkou chybou byl unáhlený přechod systému PES na 3. stupeň začátkem prosince. Bylo již od začátku zřejmé, že slibný pokles počtu nakažených nebude trvat dlouho a že dojde velice brzy ke zhoršení situace. Čekají nás předvánoční nákupy, vánoční svátky, oslava nového roku. Bez přísných protiepidemických opatření spolu s omezením pohybu osob to nezvládneme.

Konec pandemie: To, že již dnes máme několik prokazatelně účinných vakcín, mne naplňuje optimismem. Domnívám se, že právě očkování obyvatel většiny států světa dokáže šíření viru SARS-CoV2 zabránit. Kdy přesně to bude, je těžké odhadovat.

Situace v Česku by se mohla začít stabilizovat někdy v letních měsících a bude důležité, abychom toto relativně klidné období využili k naočkování co největšího počtu obyvatel. Pak by se již neměla opakovat situace letošního podzimu a začátku zimy.

V porovnání s ostatními státy Evropské unie byla v Česku příprava očkovacího plánu zahájena s velkým zpožděním. Doufám, že se tento skluz podaří v nejbližších týdnech dohnat. Je velice důležité většinu lidí přesvědčit, že má smysl se nechat očkovat, že vakcína je bezpečná a účinná.

Nesmíme ztratit důvěru lidí jen proto, že stát organizaci a přípravu vakcinace v celostátním měřítku podcenil. Teprve pak máme šanci dosáhnout dostatečně vysokého stupně proočkovanosti a zbavit se nemoci covid-19.