Vracet nemocným dětem sebevědomí a víru v uzdravení se už několik let snaží nadační fond Spolu s odvahou. Pomáhá mu v tom i spolupráce s manželi Pudilovými a Kunsthalle.

Když se spojí díla předních umělců, jako je Jan Kaláb, Krištof Kintera nebo Lukáš Novák, s pražskou Kunsthalle a filantropií, je poměrně velká šance, že výsledkem bude něco mimořádného.

To se povedlo v rámci charitativní aukce děl od dvacítky českých i zahraničních umělců, kterou Kunsthalle pořádala společně s galerií Kodl Contemporary a nadací The Pudil Family Foundation pro Nadační fond Spolu s odvahou na pomoc dětem s chronickým onemocněním.

Aukce, na níž se pro Spolu s odvahou vybralo 3,6 milionu korun, byla vyvrcholením letošního roku, který je pro nadační fond především rokem růstu. Příběh organizace je takovou charitativní startup story, jež se neobešla bez velkých cílů, ale třeba i vyhoření.

Nadační fond Spolu s odvahou začal v Česku fungovat v roce 2009 ještě pod názvem Bátor Tábor ČR jako odnož maďarské Nadace Bátor Tábor, kterou v roce 2001 založil úspěšný byznysmen a filantrop Péter Küllői. Organizace se obecně zaměřuje na programy zážitkové terapie v rámci speciálních táborů pro vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Většinou jde o děti s onkologickým nebo hematologickým onemocněním, svalovou dystrofií, diabetem nebo cystickou fibrózou. Smyslem zážitkové terapie je stavět děti mimo jejich komfortní zónu pomocí zážitků.

Tím, že překonají své obavy a počáteční nejistotu z úkolu, objevují svou připravenost čelit nejen táborovým výzvám, ale také těm spojeným s jejich nemocí. Z prvotních úzkostí a strachů pramenících z diagnózy by měly aktivity pomoci budovat nezávislost a sebevědomí, podporovat osobní růst a pomáhat také s navrácením kontaktu s vrstevníky.

V počátcích se program české odnože Bátor Tábor držel mezinárodních terapeutických táborů v maďarském Hatvanu. Postupně ale bylo jasné, že potenciál je daleko větší a že je potřeba aktivity nadačního fondu rozšířit. Zrodil se proto plán, jak vybudovat český tým, který se postará o provoz i finance a zároveň připraví lokální terapeutický program.

Velké plány nového týmu včetně organizace českého tábora ovšem v roce 2020 změnil covid. „Pandemie byla zásadní moment. Na jednu stranu padly na nějakou dobu plány na tábor a kontaktní program,“ popisuje Petr Šmíd, předseda správní rady Nadačního fondu Spolu s odvahou.

„Děti totiž často podstupují léčbu, která jim sníží imunitu, a covid pro ně byl velké riziko. Na druhou stranu jsme ale zásadně rozvinuli online programy, které jsou i do budoucna důležitou součástí našeho portfolia pro děti, jež nemohou do kolektivu mezi své vrstevníky,“ dodává.

V roce 2022 covid odezněl a nadační fond zorganizoval první český terapeutický tábor, jenže přišla další komplikace, když celý programový tým vyhořel a opustil nadaci. Následovaly měsíce hledání nových kolegů a také úprava programové náplně a činnosti.

„V roce 2023 jsme ale s novým týmem byli schopni všechny změny uvést v život a v rámci terapeutického tábora, školního programu a on-line workshopů dodat 2230 terapeutických hodin v programech zážitkové terapie pro závažně nemocné děti. A v roce 2024 budeme program dále rozšiřovat,“ říká Šmíd.

„Zažíváme teď překotný rozvoj, hodně se po covidu vyvíjely online služby a zvedlo se i povědomí o tom, že společnost se potřebuje postarat o kohokoli, kdo má nějaké speciální potřeby,“ doplňuje výkonná ředitelka nadačního fondu Šárka Gabriel.

Podstatou všech programů jsou hry nebo zábavné aktivity, které účastníkům nabízejí různé přiměřené výzvy. Děti tak mají příležitost zažít pocity úspěchu z překonání výzev, což posiluje jejich sebevědomí a pomáhá postupně budovat psychickou odolnost.

Pro děti, jež z důvodu léčby nemohou do kolektivu, fungují programy online. A v poslední době se Spolu s odvahou soustřeďuje také na pomoc dětem, které se vracejí z dlouhé léčby třeba do školního kolektivu.

„Dítě potřebuje kolektivu nějak sdělit, čím si prošlo a že má nějaké speciální potřeby. A to je samozřejmě těžké. My mu s tím pomáháme,“ vysvětluje Šárka Gabriel. K rozšiřování nabídky je však nutné hledat nové sponzory a způsoby financování. Neziskovka totiž není příjemcem žádných národních či evropských dotací, nečerpá žádné granty z veřejných peněz.

Veškeré finanční prostředky, které fond doposud získal, pocházejí pouze od korporátních či soukromých donorů. I proto došlo ke spolupráci s Kunsthalle, respektive s manželi Petrem a Pavlínou Pudilovými a jejich nadací The Pudil Family Foundation.

Zakladatel Bátor Tábor Péter Küllői se jako velký sběratel umění znal přes tuto svoji vášeň s manželi Pudilovými už několik let, a společně tak hledali cestu, jak své aktivity propojit.

„Kunsthalle souzní s misí nadace Spolu s odvahou a jejími aktivitami na podporu vážně nemocných dětí a jejich rodin,“ vysvětluje spojení spoluzakladatelka Kunsthalle Pavlína Pudil, která letos zároveň přijala místo ve správní radě nadačního fondu.

„Jsme našim partnerům v čele s Kunsthalle Praha nesmírně vděční, že si k podpoře vybrali Spolu s odvahou a téma, které reprezentujeme, tedy podporu duševního zdraví dětí, zejména dětí bojujících s vážným onemocněním,“ dodává k tomu Petr Šmíd.

„Přebírat šek ve výši 3,6 milionu korun pro charitu se řadí k mým top zážitkům.“ V růstu chce Spolu s odvahou dál pokračovat a ambicí nadačního fondu je stát se lídrem v oblasti podpory duševního zdraví dětí a mládeže u nás.

„Abychom tento ambiciózní cíl naplnili, musíme růst, zvýšit dopad a zároveň udržet kvalitu programů a s tím jde ruku v ruce potřeba získat pro rozvoj další zdroje, spolupracovníky i finanční prostředky,“ říká Šárka Gabriel.

A upřesňuje: „Aktuálně začínáme s Kunsthalle a dalšími partnery pracovat již na třetím ročníku charitativní aukce. A také připravujeme naši premiéru ve sportovní oblasti, kterou bude charitativní golfový turnaj.“