Co by pomohlo rodinným firmám v Česku z hlediska podpory od státu a legislativy? Zeptali jsme se jejich šéfů a šéfek.

Jiří Mánek st., Donoci
Zjednodušení administrativní zátěže, která firmám bere prostor a energii věnovat se byznysu.

Josef Matějka, CS-Beton
Určitě by pomohla větší právní jistota, jednoduše vymahatelnost práva. Řada firem systematicky neplní své finanční závazky a spoléhají na fakt, že potenciální soudní řízení se potáhne mnoho let.

Petr Samohýl, Samohýl Group
Do legislativy nevrtat a zaměřit se na kvalitní jednoduchý výklad, který interpretuje vzdělaný a kultivovaný úředník.

Lucie Večeřová, Agro – Měřín
Nezavádět stále nové zpřísňující podmínky podnikání včetně náročnější administrativy. Našemu sektoru by pomohlo, kdyby se soběstačnost v zemědělství a potravinářství stala jednou z priorit.

Jaroslav Smetana, BBFH
Kdyby nás stát nechal co nejvíce na pokoji a přestal s námi jednat jako se sprostými podezřelými. Stát se k rodinným firmám chová jako ke třídnímu nepříteli. Neznám v podnikání nikoho, kdo by toužil po podpoře od státu.

Radka Tůmová, TUkas
Možnost výpovědi bez udání důvodu a lehčí přístup lidí z Východu k zapojení se do pracovního procesu.

Jan Harant, Agro CS
Méně byrokracie a omezování, jednodušší zákony a jako můj osobní nereálný sen plošné zrušení všech dotací. Tím myslím na celoevropské úrovni. Dotace a jejich rozdělování jsou symbolem moci. Kazí trh, vytvářejí korupční prostředí, statisíce úřednických míst a tisíce poradenských firem. A nám ze života vytlačují selský rozum.

Jozef Anovčín, AF Group
Jednoduchá pravidla, která by dávala smysl, a spravedlnost. Když uděláme nějakou práci a vystavíme fakturu, aby byla zaplacena – nebo aby se člověk dovolal nápravy.

Pavel Drha, DF Partner
Délka schvalovacích procesů je otřesná. Pokud nyní chcete postavit novou výrobní halu nebo nový sklad, je to běh na několik let. Což znamená, že o některé potenciální příležitosti ani neusilujete, protože víte, že než by firma dokázala své kapacity přizpůsobit, příležitost se ztratí.

Go big!
Vydání Forbesu Go big!

Šárka Litvinová, Asiana
Libovolná firma je společenstvím lidí, jedna se nepodobá druhé, ať jsou rodinné, nebo ty ostatní. Stát by se měl pro všechny postarat o kvalitní legislativu a vymahatelnost práva. V tom ostatním firmám nepřekážet, pomohou si samy. 

Jitka Hurábová, LD Seating
Nejdůležitější jsou rovné podmínky pro všechny účastníky trhu. V tom jsou dotace do firem často kontraproduktivní. A potom stabilizovaná legislativa bez častých změn. 

Jaroslav Krajník ml., Accom
Obecně je důležitá transparentnost a kontinuita. Aby firmy věděly, v jakém prostředí podnikají a jaké změny je čekají – a aby byly o těchto změnách v dostatečném předstihu informovány.

David a Martin Piškaninovi, Hopi
Daňové zvýhodnění rodinného podnikání a stabilní právní prostředí.

Jan Vodrážka, SSI Group
O připravovaných změnách by se měla vést detailnější a dlouhodobější diskuse, a to zejména s odbornou veřejností, což v posledních letech osobně postrádám. Myslím, že nejen rodinným firmám v Česku by ze strany státu významně pomohlo zlepšit informovanost o připravovaných legislativních změnách, které často mají zásadní vliv na jejich podnikání.