První výzva druhého týdne. Každý pracovní den až do konce prázdnin dostanete jeden úkol, díky kterému budete svou práci na konci výzvy milovat. Nebo ji naopak změníte. Tentokrát budeme hledat smysl vaší práce.

Pracujete usilovně na tom, abyste dali své práci smysl tím, že si jasně určíte priority, naplánujete dílčí cíle atd. Ale jak ji vlastně sami vnímáte? On totiž klíč k tomu, aby pro vás měla vaše práce smysl, leží v tom, jak o ní sami smýšlíte. Ostatně jak se říká: „Změň svůj způsob myšlení, změníš svůj život.“ A tady je pár rad, jak na to.

Víc si věřte

Nejdůležitější je si připomínat, že vy sami můžete dát své práci smysl a účel. Vyvarujte se představy, že jedinou cestou, jak dojít naplnění v zaměstnání, je získat ideální post nebo že je na vašem šéfovi či firmě, aby naplno rozvinuli vaše schopnosti. Každá práce je potřeba a má smysl, ať už děláte cokoli. Vaše práce je důležitá a vy sami v ní můžete najít smysl.

Tři klíčové podmínky

Lidé zpravidla spojují své vnímání smyslu se třemi věcmi: s něčím, co je přesahuje, s vědomím, že je jejich práce užitečná, a co je možná nejdůležitější – s vědomím, jaký konkrétní dopad má jejich práce na životy druhých, a ne jen na chod firmy, pro kterou pracují.

Jak dosáhnout stavu, v němž budou splněny všechny tři tyhle podmínky? Jednoduše tím, že si naplno uvědomíte nejdůležitější aspekty své práce. Pokud například vyřizujete přihlášky studentů na vysokou školu, uvědomte si, že den co den máte v rukou osudy všech budoucích talentů a že jste právě v tu danou chvíli tím, kdo je aktivně utváří.

Pokud pracujete jako recepční ve fitku, mějte na paměti, že jste to právě vy, kdo přispívá k tomu, aby se lidé víc zajímali o své zdraví a kondici. Prostě za všech okolností zkoušejte začlenit svou práci do širších souvislostí a celistvějšího obrazu.

Uvědomte si své silné stránky

Když už přemýšlíte, jak udělat díru do světa, zapřemýšlejte i nad tím, že svou roli v tom můžou sehrát i vaše specifická nadání. Možná máte smysl pro humor, kterým doslova rozsvítíte den všem, kdo s vámi spolupracují, nebo se díky vašim organizačním schopnostem plní každodenní úkoly ve firmě rychleji a efektivněji. Uvědomění si, že něčím takovým vynikáte, velkou měrou uspokojí vaši potřebu dát práci smysl.

Přemýšlejte i nad rámec své práce

Jakmile začnete uvažovat o tom, jak vlastně vnímáte svou práci, mějte na paměti, že nemusíte nutně vyždímat smysl právě a jenom ze své práce. Pocitu naplnění můžete dosáhnout i jinými cestami, například skrze rodinu, vztahy s kamarády, případně prací pro komunitu a společnou věc. Dokonce platí, že pokud se vám povede najít smysl v tom, co děláte mimo rámec své každodenní šichty, pomůže vám to nahlížet na ni mnohem lépe.

Myslete na to, jak velkou přidanou hodnotu má například to, že si každou neděli jdete s dětmi zatrénovat na fotbalové hřiště nebo že o víkendech vypomáháte v místní charitě. Když se nad tím vším zamyslíte zeširoka – vezmete v potaz právě rodinu, přátele a komunitu –, začnete se i na svou práci dívat shovívavěji, protože už nebudete chtít vyždímat smysl jen a jen z ní.

Zásadní změna ve vnímání profese vyžaduje naplno si uvědomit sebe sama. Uvědomit si, že můžete spoluvytvářet smysl své existence, že jste součástí širšího celku a že máte pozitivní vliv na jiné, ať už ve firmě, nebo mimo ni – to všechno přispívá k pocitu opravdového naplnění. Samozřejmě že to v úvodu citované úsloví je pravda: změň svůj způsob myšlení, změníš svůj život. A skvělým začátkem celého toho procesu je, že najdete smysl v tom, co děláte.