Netopýr nebo laboratoř? Původ covidu-19 je od samého začátku velkým otazníkem. A teorie se postupně vyvíjejí a proměňují. Větší zlom přišel v posledních dnech ze strany amerického ministerstva energetiky, které dospělo k oficiálnímu závěru, že koronavirus unikl z laboratoře.

S teorií, která od počátku patřila spíše ke skupině teorií konspiračních, se tak ztotožnil již druhý státní aparát. Stále není vyloučena druhá verze: přirozená cesta koronaviru ze zvířete na člověka. Ministerstvo a jeho vědecký tým ji však označil za méně pravděpodobnou, než právě únik z laboratoře zaviněný nedbalostí čínských pracovníků.

Jak se teorie o vzniku koronaviru postupně vyvíjely? V prosinci 2019 v čínském Wu-chanu prvních několik lidí onemocnělo záhadným respiračním onemocněním, které do té doby neneslo žádné pojmenování. Dva měsíce na to americký senátor Tom Cotton jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že koronavirus pochází z laboratoře – bez ohledu na to, zda vznikl přirozenou cestou, nebo jak o uměle vytvořený virus.

Koronavirus na dva roky téměř pozastavil svět. Odkud a proč se rozšířil je ovšem i po třech letech otázkou do diskuze. | Foto Getty

Zkraje pandemie převládaly spíše názory, že je vir přirozeného původu a vznikl přesunem z netopýra na člověka. Cotton, ani další zastánci laboratorní teorie, tehdy neměli pro svá tvrzení žádné důkazy krom samotného podezření. Virologové a lékaři konspirační teorii zpochybňovali a odvolávali se právě na nulové důkazy. Podle jejich studií navíc virus odpovídal mutaci, při které přeskočil ze zvířecího hostitele na člověka.

Teorii o přirozeném původu koronaviru zpochybnila v lednu 2021 zpráva z amerického ministerstva zahraničí, která uváděla, že někteří výzkumníci z Wu-Chanského virologického institutu onemocněli s nemocí podobnou covidu-19 již na podzim roku 2019.

V únoru 2021 verzi rozporuje nová Bidenova komise spolupracující se Světovou zdravotnickou organizací. Obě nové studie sice nevyvrací možnost úniku z laboratoří, ale současně podporují teorii, že nový koronavirus má přirozený původ a jeho umělé vytvoření je krajně nepravděpodobné.

Ten samý měsíc jejich tvrzení podpořil odborný článek a studie, jejíž tvůrci se zaměřili na zdroj viru a podařilo se jim velmi podobné koronaviry nalézt i u netopýrů v Thajsku. To výrazně zvýšilo důvěryhodnost verzí, že covid-19 pochází ze zvířete a nebyl vytvořen laboratorní cestou.

Joe Biden přesto nařizuje vládním laboratořím přezkoumat obě hlavní teorie. I vloni na podzim se vědecká obec rozchází ve výsledcích studií. Navzájem se nevyvrací, jen se v závěrech liší pravděpodobnosti. Všechny výsledky se shodnou pouze na jednom bodu: virus s největší pravděpodobností nebyl určen a vytvořen jako biologická zbraň a současně ani nebyl geneticky upraven.

Problematické pro všechny dosavadní studie je určení prvních nakažených. Ohniska jsou dvě – jednak pracovníci wu-chanské laboratoře, a pak obchodníci z tržnice Huanan, kde se předpokládá, že se koronavirus přenesl ze zvířete na člověka. V obou případech však stále chybí důkazy, a tak jsou závěry nejednoznačné.

26. února 2023 se mezi deníky The Wall Street Journal a The New York Times dostala závěrečná zpráva amerického ministerstva energetiky, které celou dobu shromažďovalo studie a vědecké pokusy s cílem najít původ koronaviru. Na základě této zprávy zaujalo ministerstvo postoj „s nízkou mírou jistoty“, že koronavirus pochází z laboratoře a rozšířil se nedbalostí tamních pracovníků.

Zpráva nicméně opět uvádí, že je málo pravděpodobné, že by koronavirus vznikl uměle nebo byl cílen jako biologická zbraň. Přiklání se k variantě, že vznikl při přenosu ze zvířete na člověka přirozenou cestou a pracovníci laboratoře ho pouze zkoumali a nevědomky rozšířili.

Teorie o původu koronaviru jsou nadále výbušné téma. Teorie vzniku viru v čínské laboratoři velmi napjala politické vztahy mezi světem a Čínou, a současně přikrmila rasismus vůči lidem asijského původu. Navíc byla dlouhodobě považována za čirou dezinformaci a konspirační teorii, která rozklížila nejen vědeckou scénu.